Atsiras nauja įstaiga – seniūnijų ugniagesiai buriami į bendrą priešgaisrinę tarnybą

GAISRINESNetrukus, greičiausiai 2016 m. sausio 2 dieną, savivaldybėje bus įsteigta dar viena biudžetinė įstaiga, kuri turės savo viršininką, pavaduotoją bei 45 darbuotojus – tai bus Šilutės savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.

Dabar seniūnijose esančioms 5 priešgaisrinės komandoms, kuriose yra po 9 darbuotojų etatus, vadovauja Savivaldybės administracijos Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjas Arvydas Gorodeckas.

Valstybė išlaiko ir įpareigoja

A.Gorodeckas, parengęs sprendimo projektą dėl biudžetinės įstaigos – Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo, savivaldybės Tarybos komitetuose sakė, kad tokią tarnybą kurti įpareigoja LR Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimai, įsigaliosantys nuo kitų metų pradžios.

Įsteigus naują įstaigą, seniūnijų ugniagesių darbas iš esmės nesikeis: seniūnijų gaisrininkų komandoms, kaip ir anksčiau, teks gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus. Naujiena galbūt tik tai, kad naujosios įstaigos vadovams teks telkti savanorių ugniagesių pajėgas, organizuoti jų mokymus ir veiklą.

Per 3 metus planuojama pasiekti, kad savivaldybės ugniagesių komandose liks dirbti tik po 5 etatinius darbuotojus ir jiems talkins toks pat būrys savanorių.

Pasak A.Gorodecko, nė vienas gaisro gesinimas neapsieina be profesionalios, gera technika aprūpintos statutinės Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT), kuri pavaldi Vidaus reikalų ministerijai.

Tačiau reikalingos ir seniūnijose esančios ugniagesių komandos, kurios pavaldžios Savivaldybės administracijos Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriui. Šią funkciją savivaldybei delegavo valstybė ir ją finansuoja iš valstybės biudžeto. Seniūnijų ugniagesių komandos, esančios kaimuose, gali greičiau atvykti į nelaimės vietą ir suteikti pirminę pagalbą gesinant gaisrus.

Nauja biudžetinė įstaiga – Šilutės savivaldybės priešgaisrinė tarnyba – taip pat bus išlaikoma iš valstybės biudžeto. Steigiant naujosios tarnybos dviejų vadovų etatus, papildomų savivaldybės biudžeto išlaidų nereikės.

Apie savanorius

Savivaldybės Tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Tomas Budrikis abejojo seniūnijose esančių ugniagesių darbo efektyvumu, jei dalis ugniagesių bus ne etatiniai darbuotojai, o laisvu laiku budintys savanoriai. „Ar gyvenvietėse rasis savanorių, norinčių eiti pavojingas ugniagesio pareigas“ – klausė jis.

A.Gorodeckas aiškino, kad perėjimas prie mažesnio etatinių ugniagesių skaičiaus seniūnijose įvyks per trejus metus. Jo manymu, priverstinio etatinių ugniagesių atleidimo iš darbo nebus, etatinių ugniagesių skaičius sumažės natūraliai, nes nebus priimama naujų žmonių.

Dabar Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyrius turi 51 asmens prašymą priimti į ugniagesius savanorius. Didesnė jų dalis – Šilutės priešgaisrinės gelbėtojų tarnybos pareigūnai, gyvenantys kaimiškose seniūnijose.

Savanoriams bus mokamas ne nuolatinis atlyginimas, o tik už tą laiką, kuris bus sugaištas gesinant gaisrus. Įkainis – 6 Eur už 1 val. Be to, valstybės lėšomis bus apmokamas draudimas, kompensuojamos transporto išlaidos.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas domėjosi, ar nebūtų paprasčiau ne steigti naują įstaigą su dar dviejų viršininkų etatais, bet perleisti seniūnijose esančias ugniagesių komandas valstybės tiesiogiai išlaikomai Šilutės PGT.

A.Gorodeckas negalėjo paneigti, kad taip būtų racionaliau, tačiau tokį sprendimą gali priimti tik LR Vyriausybė. Be to, pasak A.Gorodecko, daugelyje šalių įprasta gyvenvietėse turėti savo ugniagesių komandas ir apie jas burti savanorius. Vargu ar statutinei tarnybai, kokia yra Šilutės PGT, tiktų savo veiklą derinti su savanoriais ugniagesiais.