Aukcione parduodamos “Šilutės polderių“ akcijos

Skelbiamas aukcionas, kuriame parduodamas bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei priklausantis 81,02 proc. akcijų paketas. Pradinė akcijų pardavimo kaina 1,36 mln. eurų.

Bendrovei nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas (63/100 administracinio pastato, sandėlis, dalis kitų inžinerinių statinių), esantis Šilutėje, Aukštumalės g. 5, ir nekilnojamasis turtas (sandėlio patalpa, dvi mechaninės dirbtuvės, garažas, naftos produktų sandėlis, cemento sandėlis, sargo namelis), esantis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestyje, Sodų g. 39. Pastatai yra valstybinės žemės sklypuose, kurių dalis (0,2210 ha ir 3,8230 ha) bendrovė valdo valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindais. Bendrovė taip pat yra sandėlių, esančių Sausgalvių k., naudotoja.

Bendrovės veiklos kryptys – polderių sistemų aptarnavimas; siurblinių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija; sausinamojo tinklo priežiūra, remontas ir rekonstrukcija; kelių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija; kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija; kiti statybos rangos darbai.

Pagal ELTA inf.