Aukštumalos atkūrimo darbai sėkmingai tęsiami

Aukstumalos pelkePernai metais prasidėję pagrindiniai Aukštumalos aukštapelkės atkūrimo darbai – griovių ir kanalų tvenkimas pažeistuose plotuose sėkmingai tęsiami. Atkuriant pelkines buveines, toliau tvenkiami sausinamieji pelkės grioviai ir kanalai. Šie grioviai pelkėje atsirado prieš kelis dešimtmečius, buvo planuojama eksploatuoti pelkę – paverčiant durpynu.

Pelkės atkūrimo darbų planuose – įrengi virš  400 durpinių ir 700 plastikinių spraustasienių užtūrų – vandenį sulaikančių konstrukcijų. Užtūrų paskirtis sulaikyti iš aukštapelkės grioviais ir kanalais ištekantį vandenį ir tuo pačiu sukelti vandens lygį, kuris būtinas pelkės egzistencijai. Tiek durpinių tiek plastikinių užtūrų efektyvumas mažinant sausinamąjį poveikį pelkėms jau yra išbandytas mūsų šalyje Žuvinto biosferos ir Kamanų rezervatuose ir sėkmingai atlieka savo  paskirtį. Šiuo metu Aukštumalės kanalus ir griovius jau patvenkė virš 450 plastikinių ir 300 durpinių užtūrų.

Kiti ne ką svarbesni darbai yra sumedėjusios augalijos šalinimas – kirtimai. Nebūdingų aukštapelkei medžių ir krūmų įsikūrimas tai sausinimo pasekmė. Karštą ir sausą dieną suaugęs medis gali išgarinti net kelis kubinius metrus vandens. Mokslininkai nustatė, kad išvešėję medžiai išgarina iki 15% taip reikalingos pelkei drėgmės, todėl sausinimo pažeistoje pelkėje kiekvienas papildomai prarastas kubinis metras vandens blogina pelkės ekosistemos būklę.

Pelkių atkūrimo patirtis pasitvirtina, kad griovių tvenkimas kartu su sumedėjusios augalijos šalinimu – vienas iš efektyviausių metodų ne tik stabdančių pelkės sausėjimą, durpės skaidymąsi ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, bet ir padedantis atkurti pažeistų pelkinių buveinių gyvybingumą. Šiuo metu biologinės įvairovės palaikymo kirtimai jau baigiami, iškirstas plotas – 20 ha mišku apaugusios pelkės. Papildomai iškirsta beržų atžalų 50 ha plote, kurį 2011 metais nuniokojo gaisras.

Visos vykdomos pelkės atkūrimo priemonės vykdomos, pagal patvirtintą Aukštumalos gamtotvarkos planą.