„Ąžuoliuko“ ir „Gintarėlio“ darželių direktorės pasiprašė į pensiją

darzeliaiBirželio 30 dieną dvi, galima sakyti, legendinės Šilutės vaikų lopšelių – darželių „Ąžuoliukas“ ir „Gintarėlis“ direktorės Irutė Lekavičienė ir Stefanija Petkienė baigs savo darbinę karjerą. Abi parašė prašymus atleisti iš pareigų ir sumokėti po 6 vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacijas.

Šilutės r. savivaldybės Tarybos komitetuose jau pritarta darželių direktorių prašymus svarstyti birželio 29 dieną įvyksiančiame Tarybos posėdyje. Tačiau buvo politikų, kurie nenoriai pritarė tokiam sprendimui, nes ilgametės darželių vadovės iš darželių biudžeto išsineš nemažas pinigų sumas.

Paskaičiuota, kad „Ąžuoliuko“ direktorei I.Lekavičienei, be jau uždirbto birželio mėnesio atlyginimo ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas (42 dienos), į sąskaitą pervesta dar 7493,34 Eur išeitinė kompensacija. Be to, dar 2 321,44 Eur už ją Savivaldybei sumokės mokesčių valstybei ir „Sodrai“.

Tame pat sprendime apie atleidimą yra nurodymas, kad I.Lekavičienės pareigas laikinai eis direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Mikulskytė. Jai už papildomą krūvį bus mokamas 30 proc. priedas prie atlyginimo.

Darželio „Gintarėlis“ direktorei S.Petkienei, be jau uždirbto atlyginimo ir 21 dienos nepanaudotų atostogų kompensacijos, į sąskaitą bus pervesta 6 812,10 Eur išeitinė išmoka, o valstybės biudžetui ir „Sodrai“ – dar 2 110,39 Eur.

Kol bus parinktas naujas darželio „Gintarėlis“ vadovas, direktorės pareigas eis pavaduotoja ugdymui Irena Ivanauskienė. Jai už padidėjusį darbo krūvį taip pat bus mokamas 30 proc. didesnis atlyginimas.

Bendra abiejų direktorių išeitinių kompensacijų suma su mokesčiais Savivaldybės biudžetą patuštins daugiau nei 18,7 tūkst. Eur.

Pamatęs tokias sumas, savivaldybės Tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys Antanas Kubaitis sakė, kad „geriau jau jos dirbtų toliau“. Anot jo, direktorės dar visai jaunai atrodo, kam jas varyti į pensiją?..

Tačiau Savivaldybės administracijos atstovai patikslino, kad direktorių niekas nevaro, tai – jų pačių apsisprendimas. Gal direktorės, jau pasiekusios pensinį amžių, nenori būti atleistos po liepos 1 dienos, mat pagal tada įsigaliosiantį naująjį Darbo kodeksą žymiai sumažėtų išeitinių kompensacijų sumos.

Socialinių reikalų komitete politikas Arūnas Pupšys domėjosi, ar direktorės nepiktnaudžiavo laiku neišėjusios atostogauti. Mat, jo žiniomis, Savivaldybės įstaigose dažnai pensinio amžiaus direktoriai kelerius metus neimdavo atostogų, kad vėliau gautų didesnę kmpensaciją.

Savivaldybės juristas Arvydas Bielskis patikino, kad tokios gudrystės jau nebevyksta. Dabartinės kompiuterinės programos informuoja, kuriems Savivaldybės įstaigų darbuotojams priklauso atostogauti.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas irgi nenoriai pritarė sprendimui. Jo nuomone, direktorės jau ir taip buvo pamalonintos, nes joms buvo leista kelerius metus ilgiau direktoriauti, nors jau turėjo pensinį darbo stažą.

Pasak A.Bielskio, iki liepos 1 d. gerai pareigas ėjusioms direktorėms, ar savivaldybės iniciatyva, ar kaip kitaip, pagal išdirbtą darbo stažą priklausytų panašios kompensacijų sumos.