„Ąžuoliuko“ patirtis ugdant specialiųjų poreikių turinčius ir jų neturinčius vaikus

 

AZUOLIUKASSŠilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi daugiau kaip 20 metų, jiems įsteigtos dvi grupės. Tačiau vis daugiau vaikų su tokiais poreikiais ugdoma bendrojo ugdymo grupėse. Tad iškyla būtinybė rasti būdų sutelkti bendruomenės narių energiją ir kompetenciją, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – užtikrintos sąlygos kiekvienam vaikui ugdytis pagal individualius gebėjimus ir poreikius. Tam turime įveikti nuolatinius iššūkius: turėti tinkamai pasirengusių pedagogų, užtikrinti nuolatinį jų kvalifikacijos tobulinimą, didinti specialistų skaičių ir plėsti paslaugų spektrą, pritaikyti ugdymo organizavimo procesą bei aplinką.

Dėl visų šių priežasčių 2018 m. organizavome seminarus „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio ir emocijų ypatumai, ugdymo galimybės“, „Šiuolaikinis vaikas. Kaip jį suprasti ir koreaguoti jo elgesį?“, edukacinę išvyką tėvams, auginantiems vaikus su autizmo spektro sutrikimais, ir pedagogams į Plungės specialiojo ugdymo centrą. Dalyvavome Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje paskaitoje „Struktūruotas mokymas“, „Šilutės Vilties“ organizuotoje paskaitoje „Kas, kur ir kaip? Nuo atskirties iki įtraukiojo ugdymo“, internetinėje paskaitoje „Įtraukusis ugdymas: realybė ir galimybės“, ABA mokymuose „Individualaus darbo, remiantis ABA principais, pagrindai“. Atsižvelgiame į vaikų individualius ugdymosi poreikius, skiriame dėmesį kiekvienam ir pritaikome aplinką bei ugdomąjį procesą. Specialiųjų poreikių turintys vaikai kartu dalyvauja šventėse, akcijose, mankštose ir muzikinėse veiklose. Naudojame schemą: pritaikyk – veik – apžvelk – pasimokyk. Praktinė veikla įrodė, kad įtraukiojo ugdymo sėkmė priklauso nuo visos komandos (pedagogų-tėvų-vaikų) pažiūrų, nuolatinio jos mokymosi, bendradarbiavimo ir problemų sprendimo kartu.

Jau tradicija tapo kasmet advento laiku organizuoti edukacinių renginių ciklą ,,Aukime ir draugaukime”, skirtą Neįgaliųjų dienai. Jo metu specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus aplanko draugai iš Šilutės socialinių paslaugų centro, miesto mokyklų ir darželių. Organizuojami rytmečiai „Sužibo draugystės žvaigždelės“, kurių metu vaikai kuria bendrus darbelius, padeda vieni kitiems. Toks bendradarbiavimas išaugo į tęstinį projektą „Mūsų širdelėse daug spalvų, kai esame kartu“, kurį įgyvendinant buvo organizuoti vaidinimai, vyko edukacinės veiklos, kurios persikėlė į netradicines erdves. Tai ir ekskursijos į Klaipėdos mini zoologijos sodą bei į stručių fermą, edukacinė veikla interaktyviajame kambaryje Šilutės bibliotekoje ir žaidimų kambaryje „Kukulis“, sportinės pramogos.

Baigiantis 2018 metams organizavome respublikinę metodinę dieną „Įtraukusis ugdymas. Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“. Jos metu aptarėme įtraukiojo ugdymo galimybes, siekiant tikslingos pagalbos vaikui bei veiksmingo ugdymo. Renginyje patirtimi dalinosi Šilutės bei Klaipėdos rajono vaikų darželių, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos pedagogai. Buvo pristatyti pranešimai, filmuota medžiaga, priemonės, aptartos galimybės teikiant pagalbą vaikui, atskleista bendradarbiavimo svarba. Pristatytos ir vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sėkmės istorijos, pasidžiaugta, kad ypač svarus įtraukiojo ugdymo procese tapo tėvų indėlis. Dalyvių patirtis patvirtino, kad įtraukusis ugdymas naudingas tiek specialiųjų poreikių turintiems, tiek jų neturintiems vaikams. Įtraukdami vaikus į ugdymo procesą kaip mažuosius mentorius, suteikiame jiems galimybę geriau suvokti ugdymo medžiagą ir skatiname bendradarbiavimą.

Kiekvienas vaikas nusipelnė gyventi visavertį gyvenimą, o įtraukusis ugdymas tam teikia daug lūkesčių. Ugdymosi aplinka, kurią kursime, mus lydės ir tolimesniame gyvenime, nes visuomenė bus prie to pripratusi, todėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis vertins kaip visaverčius visuomenės narius.