Baudos bus administruojamos „vieno langelio“ principu

Seime pritarta Finansų ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) parengtam Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo mokesčiai, ekonominės piniginės sankcijos, baudos ir teismo priteistos sumos būtų administruojamos „vieno langelio“ principu per VMI sistemą.

Teigiama, kad taip sumažės žmonių išlaidos dėl skolos išieškojimo bei administracinė našta. Dėl šio sprendimo procesai vyks greičiau, sklandžiau ir nuolat, o žmonėms kainuos gerokai mažiau.

Minimu projektu įgyvendinama „Naujos kartos Lietuva“ plane esanti reforma „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“.

VMI pavesta vykdyti ne tik mokesčių, bet ir kitas prievoles valstybei – baudų už administracinius nusižengimus, ekonominių piniginių sankcijų, procesinių baudų, teismo priteistų sumų bei baudų už nusikalstamas veikas administravimą. VMI informuos apie skolas, vykdys prievolių valstybei apskaitą, įskaitymą iš mokesčių permokos, išieškojimą iš sąskaitų, o tik nepavykus išieškoti – perduotų išieškojimą antstoliams.

Taip mažės administracinė našta, informacija žmones pasieks greičiau ir patogiau, o skolų valstybei išieškojimas žmonėms taps gerokai pigesnis.

Šiuo metu taikomi antstolių paslaugų įkainiai, kurie nedidelėms skolų sumoms (iki 60 eurų) gali viršyti pačią skolą nuo 1,8 iki 10 kartų. Skolas išieškant VMI, žmonės patirs tik apie 2 eurų išlaidas, kurias sudaro Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokesčiai.

Visų skolų išieškojimą, papildomai – ir mokestinių, VMI perduotų antstoliams iškart tais atvejais, kai: antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš žmogaus, turinčio turto ar pajamų; žmogus neturi sąskaitų bankuose, bet turi turto ar pajamų. Kitais atvejais perduotų po 6 mėnesių, jei per šį laikotarpį nepavyktų išieškoti visos sumos.

Projektas užtikrins, kad visos piniginės prievolės valstybei, pasieks biudžetą kuo greičiau. Taip pat bus užtikrintos asmenų teisės būti informuotiems apie jų turimas prievoles valstybei, išieškojimo procedūras, skatinamas savanoriškas skolų sumokėjimas, bus mažinama nesislapstančių nuo išieškojimo asmenų finansinė ir administracinė našta, bus racionaliai panaudojamos valstybės kompetencijos ir techninės prievolių valstybei administravimo galimybės.

Pagal Finansų min. inf.