Bendras Savivaldybės biudžetas auga, šiemet bus ir surinkta, ir išdalinta gerokai daugiau

Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka visiems gyventojams ir pavaldžių įmonių vadovams siūloma susipažinti su parengtu Šilutės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektu.

Rengiant savivaldybės biudžeto projektą atsižvelgta į tai, kad šiemet didėjo ir minimali mėnesinė alga (MMA), ir pareiginės algos bazinis dydis.

Apibendrinant bendrą pajamų ir asignavimų iždą galima sakyti, kad šie metai visomis prasmėmis mums bus turtingesni – planuojama ir surinkti, ir išdalinti keliais milijonais daugiau. Šį projektą rajono Taryba tvirtins jau greitai – šį mėnesį. Kol kas laukiama pasiūlymų, kurie gali į vieną ar kitą pusę pakoreguoti numatomą finansavimą iš biudžeto.

Taigi, 2022 m. numatomos Šilutės r. savivaldybės biudžeto pajamos siekia 57 731 288 eurų ir 64 536 850 eurų asignavimai. Pernai planuojamos pajamos siekė 49 900 792 eurus (7 830 496 Eur mažiau nei šiemet), o asignavimai – 55 566 818 eurus (8 970 032 Eur mažiau nei šiemet).

Auga vadovų ir mažiausiai uždirbančiųjų atlyginimai

Ketinama patvirtinti, kad šiemet Šilutės savivaldybei, jos įgyvendinamiems projektams, pavaldžioms įstaigoms, darbuotojų atlyginimams, turtui įsigyti ir išlaikyti planuojama išleisti 64 536 850 eurų.
Rengiant savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad šiemet padidinta minimali mėnesinė alga (MMA), kuri nuo 2022 m. sausio 1 d. sudaro 730 Eur (2021 m. MMA buvo 642 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris 2021 m. buvo 177 Eur, šiemet šoktelėjo iki 181 euro.

Besidomintiems, kiek šiemet planuojama kompensuoti už būsto šildymo išlaidas pranešame, kad ši suma planuojama apie 221 800 Eur. Dotacija neformaliajam vaikų švietimui – 229 400 Eur, o Kelių priežiūros ir plėtros programai – 3 000 000 Eur.

Iš viso iš bendros asignavimų sumos planuojama iš Savivaldybės biudžeto darbo užmokesčiui skirti 32 330 772 Eur, o bendram įmonių turtui įsigyti – 13 257 005 Eur.

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja D. Mongirdaitė sako, jog šiuo metu bendrieji skaičiai dar kinta, nes sulaukiama įvairių pageidavimų.

Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programai šiemet bus skirta 25 125 032 Eur, Turizmo plėtros programai – 201 300 Eur, Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai – 10 165 871 Eur, Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programai – 2 390 608 Eur, Vietinio ūkio programai – 4 635 004 Eur. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programai iš Savivaldybės biudžeto planuojama skirti 11 943 157 Eur, iš jų turtui įsigyti – 10 503 948 Eur.

Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui šiemet teks 103 072 Eur, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti – 218 000 Eur, specialioji dotacija Savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti sieks 33 700 Eur, o specialioji dotacija specialiųjų poreikių mokiniams išlaikyti – 406 000 Eur.

Pagal ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, Savivaldybės biudžeto dotacija šiemet planuojama už 20 913 Eur, o iš viso skolintos lėšos sieks, kaip planuojama, 1 645 000 Eur sumą.

Pajamos auga dėl didesnių mokesčių ir nepanaudotų lėšų

Kaip matyti, 2022 m. iš pajamų ir dotacijų į Savivaldybės biudžetą planuojama surinkti gerokai daugiau nei pernai. Tam yra kelios priežastys: padidėję mokesčiai ir sugrąžintos nepanaudotos lėšos 2021-aisiais.

O iš viso pajamų ir dotacijų suma su metų pradžios likučiu, kuris yra 5 301 891 Eur, ir skolintomis lėšomis, kurios yra 1 645 000 Eur, bus 63 033 179 Eur.

2022 m. iš mokesčių ketinama surinkti 31 220 000 Eur, iš jų – gyventojų pajamų mokesčių 28 325 000 Eur, pajamų ir mokesčių iš turto (žemės, nekilnojamo turto, paveldimo turto, valstybinės žemės nuomos) – 1 530 000 Eur. Kiti mokesčiai (už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos išteklius, medžiojamųjų gyvūnų išteklius, angliavandenių išteklių, valstybės rinkliavos, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą), planuojama, sieks 1 365 000 Eur.

Pajamos už prekes ir paslaugas, patalpų nuomą, taip pat įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą, žemės realizavimą, pastatų ir statinių, mašinų ir įrenginių realizavimą, sieks apie 1 599 500 Eur. Bendra dotacijų suma planuojama 24 911 788 Eur.

Dar sulaukiama pasiūlymų

Toks Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka sudarytas Šilutės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas jau guli ant valdininkų, įstaigų vadovų darbo stalų. Anot Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Doritos Mongirdaitės, šiuo metu šie bendri pajamų ir asignavimų skaičiai dar kinta, nes sulaukiama iš įvairių įstaigų papildymų, pasiūlymų ir pageidavimų.

Primename, kad jau šį mėnesį rajono Tarybos nariai turės vieną svarbiausių šiais metais posėdžių, kurio metu ir priims sprendimą dėl galutinio Šilutės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto.