Bendri suaugusiųjų ir jaunimo darbai kuriant ateitį gyvenamosiose vietovėse

rusnes bendruomene Priemimas Europos komisijos jaunimo centre BudapesteJau nebe pirmus metus bendruomenė „Rusnės šeima“ į savo veiklą įtraukia kuo daugiau jaunimo ir kartu su jais rengia ir įgyvendina projektus, ieškodami patrauklesnio gyvenimo kaime galimybių, kad jaunimui nekiltų minčių migruoti į didmiesčius ir juo labiau – į kitas šalis. Ši užduotis yra nelengva, tačiau bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir sėkmingai vykdo šią užduotį.

Bendruomenė „Rusnės šeima“ įgyvendino dar vieną Lietuvos kaimo tinklo (LKT) jungtinį projektą – „Regioninis ir tarptautinis kartų dialogas gyvenamosios vietovės plėtros projektavime“.

Projektai tęsia pradėtą veiklą

Bendruomenė „Rusnės šeima“ prieš dvejus metus parengė projektą „Regioninis ir tarptautinis kartų dialogas gyvenamosios vietovės plėtros projektavime“ ir gavo Kaimo plėtros programos (KPP) paramą jam įgyvendinti.

Projektas skirtas bendradarbiavimo ryšių tarp organizacijų, dalyvaujančių kaimo plėtros veikloje, stiprinimui, jaunimo ir vaikų įtraukimui į gyvenamosios vietovės aktualių klausimų aptarimus, sprendimų priėmimą ir jų vykdymą. Projekte daugiausiai dėmesio skirta būtent jaunimo veiklai.

Tai tęstinis jungtinis projektas.

2012 m. bendruomenė įgyvendino projektą „Regioninis bendradarbiavimas panaudojant gyvenamosios vietovės išteklius kaimo plėtrai“. Pirmasis jungtinis projektas apjungė 4 Šilutės rajono ir 1 Telšių rajono bendruomenę: Rusnės bendruomenę „Rusnės šeima“, Juknaičių bendruomenę, Pagrynių kaimo bendruomenę, Ramučių kaimo bendruomenę „Navata“ ir Telšių rajono Nevarėnų bendruomenę „Ratas“.

Bendruomenė „Rusnės šeima“ nuo pat pradžių užsimojo gana plačiai – jų rengiami projektai neapsiriboja vien Rusne. Todėl ir antrajame tęstiniame jungtiniame projekte „Regioninis ir tarptautinis kartų dialogas gyvenamosios vietovės plėtros projektavime“ apjungta 5-ių Šilutės rajono bendruomeninių organizacijų („Rusnės šeima“, Žemaičių Naumiesčio, Katyčių, Saugų, „Rusnės sala“) suaugusiųjų ir jaunimo bendruomeninio darbo patirtis kaimo plėtros projektinėje veikloje ir jos sklaida. Ši informacija ir patirtis buvo skleidžiama konferencijoje – praktikume, teminiame susitikime, konferencijoje, projekto leidinyje.

Dalijosi patirtimi Vengrijoje

Projektinės veiklos neapsiribojo vien tik darbais Lietuvoje. Tarptautinis teminis susitikimas Vengrijoje buvo skirtas kaimo bendruomenių suaugusiems nariams ir jaunimui, siekiant pasidalinti patirtimi, įgauti žinių bei patirties ruošiant ir įgyvendinant projektus, susipažinti su  pasiekimais, pamatyti ir pabendrauti su kolegomis kaimo bendruomenių atstovais, užmegzti naujus kontaktus tarptautiniams projektams, rasti novatoriškų idėjų savo kaimiškųjų vietovių projektams įgyvendinti, orientuojantis į verslumą. Į Vengriją išvyko 20 bendruomenininkų.

Tarptautinio teminio susitikimo metu buvo suorganizuoti susitikimai su Vengrijos skėtine organizacija Association Co-Efficient for Community Development, vienijančia daugelį organizacijų, dirbančių regioninio vystymosi srityje, aktyviai dirbančia jaunimo užimtumo srityje. Pasirašytas bendradarbiavimo ketinimų protokolas su Vengrijos Egyūtthato Egyesūlet organizacija.
Šilutės rajono bendruomenių atstovai aplankė Lietuvos ambasadą Vengrijoje, kur juos priėmė, apie ambasadą bei jos veiklą papasakojo Lietuvos ambasadorius Vengrijoje Renatas Juška. Bendruomenių atstovai pristatė savo darbus bei vykdomus projektus.

Labai įdomus priėmimas įvyko Europos komisijos jaunimo centre Budapešte. Čia lietuvių delegaciją priėmė, apie centro veiklą bei vykdomus projektus papasakojo centro direktorius dr. Olaf Kondgen ir specialistas švietimo srityje Menno Ettema. Mūsų bendruomenių lyderiams tai yra labai vertinga informacija, kadangi ES šalys turi savitą patirtį įgyvendindamos projektus.
„Pasisėmėme daug žinių ir grįžome su dar didesniu užsidegimu nuveikti dar daugiau darbų“, – teigė jaunimo atstovas Rokas Jakas.

Visose organizacijose buvo pristatytas bendruomenės „Rusnės šeima“ vykdomas projektas „Viešosios erdvės Rusnės saloje įrengimas, pritaikant inovatyviam laisvalaikiui“ kaip inovatyvus, verslus, skirtas jaunų žmonių užimtumui. Buvo rodomas susuktas filmas apie Rusnės tyliąją diskoteką. Šiuo projektu labai susidomėjo kolegos vengrai.

Darbai tikrai nesibaigs

Šis projektas – tai dar viena galimybė startuoti naujuose projektuose. Jis pasitarnaus tolimesnei bendradarbiavimo plėtrai tarp regionų ir pačiuose regionuose tarp bendruomenių, nedalyvavusių šiame projekte.

„Dirbdami šiame projekte akivaizdžiai įsitikinome, kad jaunimas, kalbėdamasis ir tardamasis dėl bendrų darbų kartu su vyresniais bendruomenės nariais, gali būti vietovės šeimininkais ir ateities kūrėjais, patys kurti savo krašto viziją, aplinką, iš kurios nebesinorėtų ištrūkti“, – mintimis dalijosi bendruomenės „Rusnės šeima“ narė Deimantė Valiukaitė.

„Mes jau seniai įsitikinome, kad jaunus žmones reikia įtraukti į daugelį veiklų. Visiems kartu rūpintis savo kraštu – tą ir darome“, – teigė bendruomenės „Rusnės šeima“ narė Jolanta Lenzbergienė.