Bendruomenė „Veiviržo slėnis“ mokėsi puošti sodybas

VILKYCIULiepos 10 dieną Vilkyčių bendruomenė „Veiviržo slėnis“ surengė projekto „Kaimiško kraštovaizdžio puoselėjimas kaime“ baigiamąją konferenciją „Sodybos planavimas kaime“. Projektas finansuotas Lietuvos kaimo tinklo paramos lėšomis.

Projekto dalyviai – Vilkyčių gyvenvietėje ir apylinkėse gyvenantys žmonės dėkingi, kad gavo daug žinių apie aplinkos puoselėjimą ir stengsis savo sodybas tvarkyti kuo autentiškiau.

Baigiamosios konferencijos metu apdovanotos dvi šio krašto autentiškumą saugančių sodybų šeimininkės: vilkytiškė Aldona Marija Malakauskienė ir Sakūtėliuose gyvenanti Kristina Bartminienė.

Papuošti sodybą sau ir svečiui

Ar Vilkyčių gyvenvietės ir jos apylinkių žmonės savo sodybas gėlynais, krūmais ir medžiais tikrai puošia taip, kaip derėtų kaimo sodyboms ir jos išlaikytų autentiškumą? Ar šiame krašte teisingai formuojamas kraštovaizdis ir aplinka? Atsakyti į šiuos klausimus ir pasisemti šios srities patirties užsimojo Šilutės rajono bendruomenių sąjungos narė Vilkyčių bendruomenė „Veiviržo slėnis“ ir parengė projektą „Kaimiško kraštovaizdžio puoselėjimas kaime“. Projektą parengti ir įgyvendinti padėjo UAB „Efektyvūs projektai“, vadovaujama Marijonos Janavičienės, Šilutės rajono bendruomenių sąjungos pirmininkės.

Pirmąjį seminarą „Kaimiško kraštovaizdžio planavimas“ vilkytiškiai surengė birželio 26-27 dienomis. Atsakyti į vilkytiškių klausimus pakviesti Klaipėdos valstybinės kolegijos kraštotvarkos katedros lektoriai.

Į susitikimą su specialistais atėję Vilkyčių gyvenvietės 25 sodybų atstovai gavo daug žinių apie dirvožemio tausojimą ir gerinimą, dekoratyvių augalų poreikius aplinkai ir dirvožemiui, želdynų komponavimo ypatumus, kaimiško kraštovaizdžio formavimą.

Buvo kalbama ir apie sodybos aplinkoje įkomponuotą dekoratyvų daržą ir sodą, be kurių mūsų kaimo sodybos sunkiai įsivaizduojamos. Didžiausio bendruomenės narių dėmesio sulaukė vaismedžių priežiūros lektoriai, pasakoję apie medelių genėjimą, vainiko formavimą, genėjimo klaidas ir jų taisymą.

Baigiamosios konferencijos metu bendruomenės „Veiviržo slėnis“ pirmininkas Rimgaudas Baltrukonis kalbėjo, kad įgyvendindami projektą „Kaimiško kraštovaizdžio puoselėjimas kaime“ bendruomenės nariai dar kartą įsitikino, jog didesnė dalis sodybų yra tvarkomos ir puošiamos, kad patiktų patiems šeimininkams ir svečiams. Gavę specialistų patarimų, vilkytiškiai atidžiau formuos savo sodybų aplinką, parinks augalus.

Prieš baigiamąją konferenciją bendruomenės komisija, kuriai vadovavo Vilkyčių seniūnaitis Kęstutis Sadauskas, apžiūrėjo daugybę sodybų ir išrinko autentiškiausias. Tai vilkytiškės A.M.Malakauskienės ir Sakūtėliuose gyvenančios K.Bartminienės puoselėjamos sodybos. Abi moterys baigiamosios konferencijos metu buvo apdovanotos.

Reikia siekti autentiškumo

Projekto finansininkė Julija Jasulaitytė ir vilkytiškiams talkinusi asociacijos „Pamario delta“ projektų vadovė Simona Bokštaitė – Dryžienė apibendrino projekto įgyvendinimo metu sukauptą informaciją. Jos pastebėjo, kad puošniai sutvarkytą sodybą ne visada galima pavadinti sutvarkyta kokybiškai.

Komercinė rinka žmonėms bruka prekes bei paslaugas, kurios ne visada tinka konkrečios vietovės aplinkai. Pastaruoju metu sodybose paplito madingi dekoratyviniai želdiniai ir dekoracijos, kurios suvienodino kaimo ir miesto sodybų vaizdus, naikina autentiškus kraštovaizdžius. Norint išsaugoti savo krašto senąsias tradicines sodybas, reikia žinoti ne tik krašto istoriją, senųjų gyventojų buitį ir aplinką. Verta fiksuoti dar gyvų esančių amžininkų pasakojimus apie senolių kiemų puošybą – gėlynų, sodų, daržų įrengimo principus.

Renkantis egzotiškus dekoratyvinius augalus, verta įsitikinti, ar jie tinka mūsų klimatui, kaip derės kraštovaizdyje, netgi ar tų augalų sėklos ar vaisiai nėra nuodingi. Tai ypač aktualu, kai šeimoje auga vaikai.

Norėtų daugiau žinių

Diskusijose daug kalbėta apie tolimesnį Vilkyčių kaimo kraštovaizdžio planavimą ir puoselėjimą. Konferencijos dalyvių nuomone, šios apylinkės gyventojai nori turėti puošnius, autentiškus kiemus ir sodybų tvarkymui skiria daug jėgų, lėšų ir laiko.

M.Janavičienės ir bendruomenės „Veiviržo slėnis“ pirmininko R.Baltrukonio nuomone, vertėtų ruošti tęstinį projektą apie Vilkyčių krašte gyvenusių šišioniškių sodybų puošybą ir apie autentiškų puošybos elementų populiarinimą šiuolaikiškose sodybose.