Bendruomenės „Švylys“ darbai: šyliškiai sportuoja, tvarko aikštyną, kuria filmus, vaidina, groja, dainuoja

syliu bendruomene moterysJau tapo tradicija atėjus pavasariui į Šylių bendruomenės „Švylys“ namus sukviesti šyliškius ir jiems atsiskaityti už praėjusį laikotarpį, išklausyti naujų pasiūlymų, parodyti tai, ko ilgais žiemos vakarais išmoko meno saviveiklos mėgėjai.

Penktadienio vakare bendruomenės salė buvo pilnut pilnutėlė. Bendruomenės pirmininkas Arūnas Uselis, tarybos nariai atsiskaitė už 2012 metais nuveiktus darbus. Pasidžiaugta gražiais renginiais: bendruomenės švente „Gandro dovanos“, Užgavėnių, Naujųjų metų sutikimo šventėmis.

Pirmininkas pagyrė jaunimą už gražią iniciatyvą – Šyliuose surengti futbolo turnyrą. Iniciatorius – šyliškis Šarūnas Šidlauskis. Jaunuosius sportininkus parėmė bendruomenės nariai, padėjo tarybos narė Vilija Parnarauskienė. Tada gimė mintis sutvarkyti aikštyną, atnaujinti krepšinio aikštę. Parama šiems darbams gauta, o darbai turėtų būti atlikti iki rugpjūčio pradžios.

Praėjusiais metais bendruomenė išleido knygelę apie Šylius ir po vieną egzempliorių padovanojo kiekvienam nariui.

Projektai – viena iš bendruomenės veiklos krypčių. Tai gera galimybė gauti lėšų naujiems sumanymams. Šiuo metu baigiamas kurti filmas apie Šylius, kaimo istoriją, šiandieną, čia gyvenusius ir dabar esančius žmones. Puiku, kad filmo kūrimui panaudojama už projektuose laimėtas lėšas įsigyta technika.

Pirmininkas dėkojo aktyviausiems bendruomenės nariams, įteikė padėkos raštus, gėles.

Šiemet – Tarmių metai. Visi susirinkusieji buvo sužavėti šyliškių šnekta suvaidintu veikaliuku „Tuščia kertelė širdyje“, kurį režisavo mokytoja Aldona Jonikaitienė. Dviejų vienišų moterų vaidmenis puikiai atliko Laimutė Uselienė ir Laimutė Balčiauskienė, kaimo berno – Steponas Mockus.

Naujai įsigytą muzikinę aparatūrą išbandė muzikantai Vladimiras ir Sergejus Saveljevai. Puikią nuotaiką padėjo sukurti darniai skambančios moterų ir vyrų ansamblių atliekamos dainos.

Dainininkus ruošė Vladimiras Saveljevas. Į puikų saviveiklininkų pasirodymą gražiai įsiterpė vedėjos Virginijos Šiaudvytienės pasakytos mintys apie kaimą, žmogų, jo godas, atėjusį pavasarį.

Pilnutėlė salė, susižavėjimo šūksniai, padėkos scenos entuziastams parodė, kad paverkšlenimai apie nusigėrusį, išmirštantį kaimą šyliškiams netinka.

Informavo Stasė NORGĖLAITĖ, Šyliai