Betliejaus Taikos ugnis pasiekė Švėkšną

3 betliejaus_ugnis_sveksnaBetliejaus Taikos ugnis keliauja po visą pasaulį. Švėkšnos A.Rugytės skautų draugovės nariai, vadovaujami vadovių Violetos Stonienės ir Danutės Šneideraitienės, jau ne pirmus metus šią ugnelę parveža ir į Švėkšną.

Penktadienį šeši skautai ir aštuoni kandidatai į skautus vyko į Klaipėdos laivų terminalą pasitikti Betliejaus Taikos ugnies.

Sutikusi ugnelę ir svečius iš Latvijos, eisena pajudėjome į bažnyčią, kurioje išklausę šv. Mišias visi pasidalijo Betliejaus Taikos ugnimi. Švėkšniškiai agapės metu pabendravo su kitais skautais, pasidžiaugė puošnia, vakarine Klaipėda ir dvasingai pakylėti grįžo į Švėkšną. Čia pasitiko ne tik tėveliai, bet ir įžiebta miestelio eglutė.2 betliejaus_ugnis_sveksna

Sekmadienį įnešę Betliejaus Taikos ugnį į bažnyčią, skautai pajuto vidinį palengvėjimą, kad šventosios ugnies turės ir kiti bendruomenės nariai.

Po šv. Mišių skautai savo gretas papildė dar viena nare – skautišką įžodį davė ir tikra skaute tapo Darija Freitikaitė.

Po to kupini entuziazmo skautai pasiryžo atlikti gerąjį darbelį ir su Betliejaus Taikos ugnimi stengėsi aplankyti kuo daugiau Švėkšnos ir Inkaklių gyventojų. Jiems linkėjo, kad per pasaulį keliaujanti ugnis neštų taiką, ramybę, meilę, sveikatą ir Dievo palaimą.

Tikiuosi, kad aktyvi veikla ir gerieji darbeliai skautus lydės ir toliau.