Biblioteka augina aktyvų skaitytoją

Knyga ir informacines technologijosŠilutės Pamario pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai“, kurioje dalyvauti buvo pakviesta mokyklos partnerė – Šilutės F.Bajoraičio viešoji biblioteka.

Grupėje „Bibliotekos vaidmuo ugdant aktyvų skaitytoją“ pranešimą „Knyga ir informacinės technologijos“ skaitė informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė. Ji pasidalijo bibliotekos patirtimi ir nuveiktais darbais skatinant vaikų skaitymo įpročius.

Bibliotekos skaitymo skatinimo veikla vykdoma vadovaujantis bendradarbiavimo su Šilutės lopšeliais – darželiais, pradinėmis ir pagrindinėmis mokyklomis bei gimnazijomis principu. Ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai 2-3 kartus per savaitę lankosi bibliotekoje, mokyklinio amžiaus vaikus bibliotekininkės subūrė į jaunųjų skaitytojų klubą „Galvočiukai“. Didelio pasisekimo sulaukė netradiciniai skaitymo skatinimo renginiai: „Vaikų, tėvelių ir senelių kelionė skaitymo traukiniu“, Tarptautinė vaikų knygos mugė, kuri rengiama kas 3 metus, vasaros skaitymo kampanija „Augu skaitydamas“ ir kt.

XXI amžius – informacinių technologijų amžius, kai niekas nestovi vietoje, viskas sparčiai keičiasi ir naujovės skverbte skverbiasi į žmonių gyvenimus, o į pasaulinę rinką skverbiasi naujovė – elektroninė knyga. Šilutės F.Bajoraičio viešoji biblioteka, dalyvaudama šiuolaikinės, nuolat modernėjančios visuomenės skaitymo kultūros virsme, sudaro visas sąlygas savo skaitytojams naudotis nauja elektronine paslauga – skaityti elektronines knygas.

Lapkritį biblioteka pagal projektą „Elektroninių paslaugų vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai“ įsigys 6 elektroninius knygų skaitytuvus, kuriais galės naudotis VB filialų skaitytojai.