Bibliotekininkams reikia daugiau patalpų

BIBLIOTEKOS 1Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė pasikvietė rajono merę Daivą Žebelienę bei vicemerą Algirdą Balčytį, kad apžiūrėtų Tilžės g. 12 namo patalpas, tinkamas bibliotekos paslaugų plėtrai. Problema tik ta, kad šį pastatą valdo Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, esanti ne Savivaldybės, o Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumo.

Pasak D.Užpelkienės, minėtos mokyklos direktorius Pranas Avižinis geranoriškai sutinka, kad į šias patalpas įsikeltų bibliotekininkai. Tačiau jau treti metai niekaip nepavyksta šio klausimo pajudinti iš mirties taško.

Pagal gyventojų skaičių, Šilutėje bibliotekos patalpų plotas turėtų būti bemaž 4000 tūkst. kv. m, tačiau dabar viskas sutalpinta tik 900 kv. m plote. Vien dėl patalpų trūkumo biblioteka negali dalyvauti projektuose, kurie plėstų paslaugų kiekį. Jei biblioteka gautų norimas patalpas Tilžės g. 12, įstaigos plotas padidėtų iki 2000 kv. m.

D.Užpelkienė rajono vadovams D.Žebelienei ir A.Balčyčiui įteikė pluoštelį raštų, kuriais buvęs rajono meras Virgilijus Pozingis kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių ir Seimo narį Audrių Endziną dėl minėtų patalpų perdavimo Savivaldybei, o pastaroji leistų čia kurtis bibliotekai.

Gautas tik vienas atsakymas: minėtos ministerijos kancleris Dainius Numgaudis rašo, kad Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla yra pateikusi projekto idėją „Statybos sektoriaus darbuotojų profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros plėtra Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje“. Pastato, esančio Tilžės g. 12, perdavimo Savivaldybei klausimą, pasak kanclerio D.Numgaudžio, bus galima svarstyti tik gavus projekto finansavimą.

Po kanclerio atsakymo jau praėjo vieneri metai ir du mėnesiai, klausimo sprendimas nejuda iš vietos.

Rajono vadovams ir bibliotekos direktorei D.Užpelkienei minėtų patalpų duris atvėrė Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas Edvardas Jurjonas. Jis sakė, kad neseniai šiose patalpose vyko mūrininkų, apdailininkų, tinkuotojų specialybių besimokančių moksleivių praktiniai mokymai. Tačiau patalpas apžiūrinėjantiems svečiams jos atrodė kaip senokai nebenaudojamos.

E.Jurjonas patvirtino, kad šių patalpų mokyklai nebereikės, nes statybos specialybių mokymas bus perkeltas į senajį šių profesijų mokymo pastatą Lietuvininkų g. 12. Šio pastato pirmojo aukšto patalpos remontuojamos, čia bus įrengtos klasės mūrininkams, apdailininkams, šiltintojams. Pasak E.Jurjono, darbai stringa dėl finansavimo, todėl gali būti, kad bibliotekai rūpimų patalpų gali tekti laukti visus metus.

Merė D.Žebelienė džiaugėsi, kad tarp bibliotekininkų ir profesinės mokyklos kolektyvų nėra konflikto dėl patalpų pasidalinimo, o kompromisą tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir Savivaldybės ji sakė pasistengsianti surasti kuo greičiau.

Merės pavaduotojui A.Balčyčiui rūpėjo, kad E.Jurjonas parodytų Tilžės g. 12 patalpų planą. Jį domino pertvarinių ir kapitalinių sienų schemos, svarbu, kad bibliotekininkai tikrai įsitikintų, ar trokštamame pastate gali būti įrengtos tokios patalpos, kokių jie nori. Biblioteka nori čia įrengti erdvesnę vaikų skaityklą, akademiniam jaunimui skirtus darbo kambarius, meno parodų salę, infocentrą, kuriuo galėtų naudotis nuo darželinuko iki senjoro.