Bibliotekininkų diena sostinėje: žinios ir džiugios naujienos

bibliotekininku suvaziavimas 1Gausus Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos filialų jaunųjų specialistų būrys išvyko į Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą atstovauti Pamario kraštui IX Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavime, kuriame išrinktas draugijos pirmininkas, Taryba bei Revizijos komisija.

Lietuvos bibliotekininkų draugiją sudaro 77 skyriai (2653 bibliotekininkai), o suvažiavime dalyvavo 64 skyrių delegatai – 205 bibliotekininkai.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė pristatė 2011-2013 m. LBD Tarybos ir veiklos ataskaitą, kurioje pasidžiaugė bibliotekininkų draugijos narių skaičiaus augimu, sėkmingu atstovavimu sprendžiant aktualius klausimus įvairiuose susitikimuose su LR Vyriausybe, Prezidentūra ir kitomis institucijomis, LBD narių atstovavimu užsienyje. Pranešėja pabrėžė, kad LBD ateitis – puikūs, motyvuoti jaunieji nariai, kurie su entuziazmu susibūrė ir planuoja įkurti Jaunųjų bibliotekininkų sekciją prie LBD. Į šią jaunųjų bibliotekininkų iniciatyvinę grupę įsijungė ir F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia Vasiliauskytė.

LBD Pirmininko bei Tarybos narių rinkimuose Šilutės F.Bajoraičio viešoji bibliotekininku suvaziavimasbiblioteka kartu su LBD Šilutės skyriumi kandidate į Tarybą buvo pasiūliusi savo skyriaus pirmininkę, nepailstančią idėjų generatorę Sandrą Jablonskienę.

Po slapto balsavimo balsų dauguma LBD pirmininke antrai kadencijai perrinkta A.Jaskūnienė, patvirtinta Revizijos komisija bei išrinkta ir patvirtinta 2014-2016 m. naujoji LBD Taryba, susidedanti iš 15 narių, kurių gretas papildė ir šilutiškė S.Jablonskienė. Ši žinia nudžiugino Šilutės bibliotekininkus.

Tuo metu, kai vyko LBD narių suvažiavimas, kita F.Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų specialistų grupė dalyvavo profesinėje stažuotėje Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) centre bei Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre. Šilutiškiai sužinojo, kaip vykdoma bibliotekos fondų priežiūra, konservavimo ir restauravimo procesai, kaip atliekami dokumentų valymo, būklės įvertinimo, įrišimo ir perrišimo darbai.

Bibliotekininkai išgirdo ir pamatė, kaip restauruojami ir antram gyvenimui prikeliami bibliotekoje saugomi nacionalinio kultūros paveldo dokumentai; kaip mikrofilmavimui yra paruošiami pažeisti spaudiniai, kokia tvarka vyksta tokios medžiagos skaitmeninimas ir saugojimas.

Ne mažiau naudingas buvo ir apsilankymas technologijų apipintoje inovatyviausioje Lietuvos bibliotekoje – Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, kur šilutiškiai susipažino su bibliotekinio darbo ypatumais modernioje erdvėje, sėmėsi naujų idėjų.