Bibliotekoje – renginys Žemaitijos vyskupui Motiejui Valančiui atminti

IMG 1443Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Vyskupo Motiejaus Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“, skirtas Žemaitijos vyskupo, švietėjo, rašytojo ir Blaivybės sąjūdžio organizatoriaus M. Valančiaus (1801–1875) 2015-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.

Renginyje dalyvavęs skulptorius, dievdirbys ir poetas Gediminas Radzevičius pasakojo apie šio žymaus Žemaitijos kultūros veikėjo kultūrinio, tautinio ir rašytinio paveldo sklaidą Vilniaus krašte.

Žinomas vilnietis menininkas aktyviai dalyvauja etninės kultūros puoselėjimo veikloje, kuria autorinius darbus religine, tautine, istorine bei mitologine tematika. Sakralinės dailės kūriniai iš medžio, akmens ir kt. puošia daugelio Lietuvos bažnyčių altorius, šventorius bei kapines. Nemaža jo sukurtų darbų pasklidę įvairiuose Lietuvos etniniuose regionuose. Musaičių kaime, Šilutės rajone, pastatytas koplytstulpis Mažosios Lietuvos poetui, kultūros ir visuomenės veikėjui Mikeliui Hofmanui (1889–1921).

Šiuo metu G. Radzevičius yra kūrybinės bendrijos „Dievdirbys” prezidentas, aktyviai dalyvauja viešosios įstaigos „Raitija” bei labdaros fondo „Lietos” bei šviečiamojoje ir edukacinėje veikloje Vilniaus krašte, puoselėjant lietuvybę tarp vietos gyventojų.

Siekdamas gaivinti lietuvišką kultūrą skulptorius G. Radzevičius 2006 metais sukūrė ir Pietryčių Lietuvos pakraštyje, Dieveniškių bažnyčios šventoriuje, pastatė ąžuolinį koplytstulpį vyskupo M. Valančiaus buvimo krašte atminimui įamžinti bei sukūrė filmą „Vyskupo M. Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“ (scenarijaus autorius ir režisierius Stasys Arnašius). Šis filmas ir buvo parodytas Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje.

Popietėje menininkas, pasakodamas apie vyskupo M. Valančiaus kultūrinio paveldo įamžinimą ir sklaidą, akcentavo, kad jam svarbu yra tai, kad šio rašytojo kūryba, mintys nebūtų pamirštos, o gyventų lūpose ir mintyse šiuolaikinio Lietuvos jaunimo. Jis jau keletą metų organizuoja M. Valančiaus kūrinių skaitymus Vilniaus krašte ir Žemaitijoje, siekiant abipusio kultūrinio bendradarbiavimo tarp Pietryčių Lietuvos ir Žemaitijos regionų moksleivių.

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje „Vyskupo M. Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“ miestelėnai dar kartą prisiminė Žemaitijos vyskupo, švietėjo, rašytojo ir Blaivybės sąjūdžio organizatoriaus M. Valančiaus gyvenimo ir kūrybos fragmentus, jo idėjų svarbą, puoselėjimą ir sklaidą šiuolaikiniame gyvenime. Skulptorius G. Radzevičius pabrėžė šio šviesuolio pagerbimo ir atminimo įamžinimo svarbą. Tai stiprina ir vienija lietuvių tautos dvasines galias bei Lietuvos valstybės amžinumą.