Bibliotekos projektui skirta 6000 litų

bibliotekaPaskirtos 2013 metų valstybės biudžeto lėšos Vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų daliniam finansavimui. F.Bajoraičio viešosios bibliotekos projektas „Mokykla + Biblioteka = Žinios XXL 2013“ (vadovė – Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė) gavo 6000 litų paramą.

Šio tęstinio projekto metu jo dalyviai mokysis iš profesionalių menininkų, tautodailininkų ir vieni iš kitų. Per dailę, mažąją skulptūrą, keramikos darbų užsiėmimus mokysis kūrybiškumo, bendravimo, atvirumo, nuoširdumo. Projektas bus vykdomas ne tik F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, bet ir netradicinėse erdvėse: uoste, Šilutės senamiestyje, Šeimų parke, kt.

Šilutiškiams ir miesto svečiams bus pristatyta meninė – pažintinė programa „Galantiškojo amžiaus šarmas“, fragmentai iš spektaklio „Ponios Boudo paslaptys“ (Bauskė, Latvija).

Ši programa ne tik aukšto meninio lygio, bet kartu atliks ir mokomąją funkciją. Projekte numatyti ir kiti profesionalūs bei mėgėjiški meno, pažinimo, kūrybos, knygos renginiai.

Toliau bus tęsiami glaudūs partnerystės ryšiai tarp rajonų, šalies ir užsienio švietimo bei kultūros įstaigų, jaunimo organizacijų ir jų narių, siekiant reprezentuoti ne tik biblioteką, bet ir savo mokyklą, organizaciją, gimtąjį miestą, sudarant galimybę kartu su bendraminčiais išreikšti save ir perteikti savo mintis ir kūrybą įvairių užsiėmimų erdvėje.