Bliūdsukių gyventojai pasitiko pavasarį

Untitled-1 copyKartu su klykiančiom gervėm, šniokščiančiu Žvelesiu, į Bliūdsukius grįžo pavasaris. Sujudo, subruzdo bliūdsukiškiai rinktis į kovo 16-osios pavakarę bendruomenės salėje vykusias “Pavasario sutiktuves”.

Bliūdsukių žmonės džiaugiasi, kad neseniai susikūrusi vietos bendruomenė išjudino ir kitus gyventojus. Tokia pavasario sutiktuvių šventė mūsų krašte vyko pirmą, bet tikime – ne paskutinį kartą.

Iniciatyvos suburti kaimynus ėmėsi Liuda Katkienė, jai talkino Giedrė Vaitkienė ir Levutė Vasiliauskienė, moterims padėjo seniūnaitis Edvardas Bočkus.

Po dienos darbų prigužėjo pilnutėlė salė jaunimo, senjorų, svečių tiek, kad nebuvo vietos kur koją padėti.

Davė garo Inkaklių „Dainoriai“ su Antanu Kmita priešaky ir šaunia savo palyda. Vakarą papuošė mūsų kaimo poetės Joanos Uktverienės eilės, kurias skaitė Liuda Katkienė. Iki išnaktų netilo dainos, sukosi poros, čiauškėjo per žiemą užpustyti buvę kaimynai.

Nuoširdus ačiū gerbiamam maestro A.Kmitai, vakaro iniciatorei L.Katkienei, visiems nepasipuikavusiems ir laiko pabendravimui suradusiems kaimynams.

Iki susitikimo vyšnioms sužydėjus.