„Bočiai“ į popietę pasikvietė garsų pedagogą

bociai 5d61Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės skyriuje surengtas susitikimas su žinomu Šilutės mokytoju Marcelinu Ignatavičiumi, pedagoginį darbą dirbusiu nuo 1945 m. iki 1992 metų.

Mokytojas prisiminė savo darbo pradžią, itin pavojingą kelionę į pokario Rusijos gilumą – Komijos Respubliką. 1946 m. jis pasiryžo iš Komijos į Lietuvą parvežti Sibire žuvusių tremtinių vaikus – M.Ignatavičiui pavyko parvežti net 80 našlaičių.

Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje M.Ignatavičius buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu medaliu.

„Bočių“ sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Zenonas Karnauskas dėkojo svečiui ir linkėjo stiprios sveikatos. Popietės metu skambėjo muzika ir dainos, kurias dainavo susirinkę skyriaus nariai.