Brandos egzaminų rezultatai: 7 dalykų egzaminus šilutiškiai išlaikė geriau nei respublikos vidurkis

atestatai sveksnos_gimnazijaŠiemet mūsų rajono bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų brandos egzaminų rezultatai geresni už pernykščius. Tokiu apibendrinimu pokalbį apie visų laikytų egzaminų rezultatus pradeda Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pareigas einanti Rasa Žemailienė.

Pasak jos, galime pasidžiaugti, kad šiemet net 7 egzaminus mūsų rajono moksleiviai išlaikė geriau nei visos šalies vidurkis, tačiau stebina tai, jog anglų kalbą šiandieniniai jaunuoliai moka žymiai geriau nei… gimtąją lietuvių.

Kai kur lenkiame šalies vidurkį

Šiemet Šilutės rajono abiturientai laikė 1124 brandos egzaminus, išlaikė 95,02 proc. jų.

Žymiai geresniais balais nei pernai laikyti biologijos ir vokiečių kalbos egzaminai, šiek tiek geresni – fizikos, istorijos, anglų kalbos ir geografijos rezultatai.

Tačiau yra ir tokių dalykų egzaminų, kurie išlaikyti prasčiau nei 2016 metais. Tai chemija, rusų kalba, informacinės technologijos ir labai nežymiai – lietuvių kalbos valstybinis egzaminas (pernai šio egzamino rezultatų vidurkis buvo 32,8 balo, o šiemet – 32,2 balo).

R.Žemailienė suskaičiavo, kad net 7 dalykų egzaminų išlaikymo procentas Šilutės rajono mokyklose viršija respublikos vidurkį. Tai vokiečių, rusų ir anglų kalbos, informacinės technologijos, biologija, geografija ir matematika.

Įdomu tai, kad anglų kalbos žinios ir mūsų rajone (kaip ir daugumoje Lietuvos rajonų) yra aukštesnio lygio nei gimtosios lietuvių kalbos. Pasak R.Žemailienės, Šilutės rajono abiturientų lietuvių kalbos egzamino rezultatų vidurkis šiemet yra 32,2 balo, tuo tarpu anglų kalbos – net 56,96 balo.

Lyginant su praėjusių metų rezultatais matyti, kad mūsų rajone gerokai sumažėjo neišlaikiusiųjų matematikos egzamino – pernai tokių buvo 14,3 proc., o šiemet – tik 3,9 proc. Žymiai geriau laikyta ir chemija: pernai šio dalyko iš 33 laikiusiųjų neišlaikė 3 (9,1 proc.), o šiemet iš 34 laikiusiųjų neigiamą įvertinimą gavo tik 1 (2,9 proc.) moksleivis.

Keturių dalykų egzaminus išlaikė visi moksleiviai: tai vokiečių ir rusų kalbos, informacinės technologijos ir geografija.

7 moksleiviai gavo 10 šimtukų

Kasmet daugiausia apeliacijų abiturientai pateikia dėl lietuvių kalbos egzamino įvertinimų, tendencija nekito ir šiemet. Šilutės rajono abiturientai pateikė iš viso 15 šio dalyko egzamino apeliacijų, ir po vieną – dėl istorijos, biologijos bei chemijos egzaminų įvertinimo.

Pakeisti vos 3 egzaminų rezultatai: istorijos ir dviejų lietuvių kalbos įvertinimu nepatenkintų moksleivių darbai įvertinti aukštesniais balais nei pirmojo vertinimo metu.

Primename, kad šiemet 7 Šilutės rajono abiturientai gavo 10 šimtukų: 1 – iš lietuvių kalbos egzamino, po tris – iš matematikos ir anglų kalbos ir po 1 – iš istorijos, chemijos bei geografijos.

Laikančiųjų anglų kalbos egzaminą daugėja visoje šalyje

Lietuvoje šiemet prašymus laikyti brandos egzaminus iš viso pateikė 32 572 kandidatai. Šis skaičius yra 3,38 proc. mažesnis už pernykštį, kai buvo pateikta 33 710 prašymų.

Šiemet visoje šalyje išaugo kandidatų, norinčių laikyti valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą, skaičius – jų buvo 20 868 (2,74 proc. daugiau nei pernai). Beje, šis procentas auga jau ketvirtus metus iš eilės.

Užtat penktus metus iš eilės mažėja istorijos egzamino pasirinkimas – šiemet šį egzaminą rinkosi 10 321 kandidatas.

Geresni ir visos šalies rezultatai

Palyginti su 2016 metais, Lietuvoje 8 egzaminų išlaikymo procentas nekito arba kito mažiau nei 1 proc. Tai lietuvių kalbos ir literatūros, anglų, prancūzų, rusų kalbų, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos. 3 egzaminų išlaikymo procentas padidėjo daugiau nei 2 proc. (matematikos, informacinių technologijų, biologijos), vieno egzamino – vokiečių kalbos – išlaikymo procentas sumažėjo 1,3 proc.

Šiemet 100 balų įvertinimus gavo iš viso 1739 laikiusieji (2016 m. – 1405), jie iš viso surinko 2329 šimtukus (pernai – 1863). Daugiausia šimtukų, skaičiuojant nuo egzaminą laikiusiųjų skaičiaus, gauta už rusų, vokiečių ir anglų kalbų, matematikos ir informacinių technologijų egzaminus.

Šiemet sumažėjo ir egzaminų neišlaikymo skaičius – neišlaikyta 4,55 proc. valstybinių brandos egzaminų. 2016 m. neišlaikyta 5,75 proc. egzaminų. Didžiausi neišlaikiusiųjų skaičiai – tarp tų, kurie laikė lietuvių kalbos ir matematikos egzaminus, ir ši tendencija visoje šalyje taip pat stebima jau ketvirtus metus.

Šiemet buvo pateiktos 908 apeliacijos, pakeisti 200 darbų (22 proc.) įvertinimai: padidinti 82 proc. darbų įvertinimai, o sumažinti 18 proc. darbų.