Branginamas ugdymas Meno mokykloje

meno mokyklaŠilutės r. savivaldybės tarybai yra pateiktas sprendimo projektas, kuriame pasiūlyti nauji mokesčių tarifai už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė politikams komitetuose sakė, kad Šilutės sporto mokykla apsisprendė minimaliai koreguoti ugdymo tarifus, tik suapvalindama mokesčius centų lygyje. O Šilutės meno mokyklos dailės, muzikos bei šokio skyrių mokiniams mokestis vidutiniškai padidėtų apie 1,7 Eur per mėnesį.

Padidinus mokesčius, Meno mokykla tikisi kas mėnesį gauti papildomai 851 eurą, o per mokslo metų devynis mėnesius mokykla gautų 7660 eurų papildomų lėšų.

Sportuoti nebrangu

Sprendimo projekte dėl mėnesinio mokesčio nustatymo ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose pateikti duomenys, kad Sporto mokykloje visos surinktos lėšos naudojamos ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos aplinkai išlaikyti.

Už sportinį mokinių, lankančių bokso, rankų lenkimo, stalo teniso, sklandymo, lengvosios ir sunkiosios atletikos, dziudo imtynes, irklavimo sporto treniruotes, tėvai iki šiol mokėdavo 1,45 Eur, dabar numatoma mokestį didinti iki 1,50 Eur. Už krepšinio treniruotes mokestis buvo 2,90 Eur, dabar numatomas 3 Eur.

Mokesčių padidinimas mokyklos biudžetą papildytų apie 300 eurų per metus.

Nori daugiau lėšų ugdymo reikmėms

Šilutės meno mokyklos ugdytiniams, besimokantiems pagal dailės arba muzikos ankstyvojo ugdymo programą, šiemet teks per mėnesį sumokėti 16 Eur; besimokantiems pagal dailės, šokio pradinio arba pagrindinio ugdymo programą – 14 Eur; besimokantiems pagal muzikos pradinio ir pagrindinio ugdymo programą – 16 Eur; besimokantiems pagal muzikos išplėstinio arba mėgėjų ugdymo programą – 20 Eur; besimokantiems pagal dailės išplėstinio ugdymo programą – 16 Eur; besimokantiems pagal šokio mėgėjų ugdymo programą – 16 Eur; besimokantiems pagal dailės suaugusiųjų ugdymo programą – 30 Eur; besimokantiems pagal muzikos suaugusiųjų ugdymo programą – 8 Eur/val.

Šilutės meno mokykla turi sukaupusi instrumentų bazę ir mokiniai galėtų už papildomą mokestį jais naudotis, todėl mokyklos administracija prašo įvesti 5 eurų mokestį per mėnesį už instrumentų nuomą. Komitetų posėdžiuose politikai tokiam prašymui neprieštaravo.

Šiuo metu 70 procentų mokesčiais surinktų lėšų Šilutės meno mokykloje naudojama darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, o 30 procentų – ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos aplinkai išlaikyti. Šilutės meno mokyklos administracija prašo 50 procentų surinktų lėšų leisti naudoti darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ir 50 procentų – ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos aplinkai išlaikyti.

Ekonomikos ir finansų komitete visi posėdyje dalyvavę politikai pritarė minėtą sprendimo projektą svarstyti Tarybos posėdyje.