Brolio gyvybę gynė dūriais peiliu

peilisE.Z. biografijoje jau įrašyti du nusikaltimai – už viešosios tvarkos pažeidimą ir plėšimą. Teismas už tai jam buvo skyręs laisvės atėmimą metams ir trims mėnesiams, tačiau jos vykdymą atidėjo pusantrų metų. Per tą laiką laisve besidžiaugiantis vaikinas peiliu sunkiai sužalojo žmogų.
Už tai teismas jam skyrė 20 parų arešto ir priteisė 1324,45 Lt nukentėjusiojo gydymo išlaidoms padengti.

Cintjoniškių gatvės 22 name vasario 22-ąją dviejuose R.R. ir Š.V. butuose vyko kelias dienas besitęsiančios išgertuvės.
Lemtingos dienos rytą E.Z. kartu su broliu G.Z. nuėjo pasisvečiuoti pas R.R., kurio bute vaikinų ir merginų kompanija vaišinosi degtine.

Išgertuvių metu pasiskolinti cigarečių atėjo kaimynas Š.V. kuris pradėjo ginčytis su vienu iš R.R. bute buvusių vaikinų. Besikivirčijantys vaikinai buvo išvyti laukan – ten jie santykius aiškinosi kumščiais. Š.V. grįžo į savo butą. Pamatę jį kruviną, atkeršyti mušeikoms išbėgo R.L. ir dar keli vaikinai.

Kaip tik tuo metu į lauką išėjo ir G.Z. Netinkamu laiku atsidūręs netinkamoje vietoje, jis sulaukė smūgių į galvą.

E.Z. pro langą pamatė, kad kieme nepažįstamas vaikinas spardo ant žemės gulintį brolį. Nieko nelaukdamas jis išpuolė į kiemą ir pamatė, kad brolio galva kruvina ir jis nejuda.

Apimtas šoko vaikinas pamanė, kad jo brolis nebegyvas. Šaukdamas „brolis nebegyvas”, pats nebesuprasdamas, kas ir kodėl atsitiko, jis įpuolė į kambarį ir pagriebė virtuvėje buvusį peilį. Nebekontroliuodamas savo veiksmų, išlėkė į kiemą ir peiliu dūrė nepažįstamam vaikinui.

Netrukus vienas iš Š.V. draugų pamatė, kad R.L. nugriuvęs ant žemės ir jo šone styro įsmigęs peilis. Jis tučtuojau ištraukė peilį ir parvedė kruviną R.L. į butą. Vėliau medikai pripažino, kad nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas.

Teisme E.Z. tvirtino negalįs paaiškinti savo veiksmų, nes buvo labai išsigandęs dėl brolio būklės ir nesuvokė, ką daro. Kartu šventusios merginos pasakojo, kad E.Z., pamatęs gulintį brolį, labai išsigando, susijaudino, atrodė nesuprantantis, kas dedasi, lakstė kaip išprotėjęs.

Teismas už sunkų žmogaus sužalojimą labai susijaudinus dėl sužeisto brolio gyvybės E.Z. skyrė 20 parų arešto ir priteisė 1324,45 Lt gydymo išlaidoms padengti. Kadangi E.Z. neturi nei turto, nei pajamų, gydymo išlaidas privalės padengti jo globėja S.D.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas.