Brolis prieš brolį puolė peiliu

peilis2Per išgertuves padauginus svaigiųjų gėrimų vieną spalio vakarą dviejų brolių pasilinksminimas pasibaigė konfliktu. Įniršęs G.M. peilį suvarė savo broliui į pilvą, o pastarasis, norėdamas už dūrį atsikeršyti, gindamasis vožė skriaudikui per galvą pagaliu.

Į teismo suolą sėdo tas, kuris brolį sužeidė peiliu. Pagaliu apsiginti bandžiusiam antrajam broliui prieš teismą stoti nereiks.

Vėlų vakarą per pasisėdėjimą prie butelio broliai besiginčydami išėjo į kiemą. Vienas jų, bijodamas gauti į kuprą, konflikto sūkuryje nubėgo slėptis prie malkinės, o tuo tarpu ant brolio supykęs antras brolis – teisiamasis G.M. – į kiemą atsinešė virtuvinį peilį.

Nors lauke buvo tamsu, tačiau broliui nepavyko pasislėpti. G.M. jį surado ir priėjęs arčiau dūrė peiliu jam į pilvą. Bandė durti dar kartą, tačiau, laimei, nepataikė ir baisesnių brolio pykčio pasekmių sužeistajam pavyko išvengti.

Peilio dūrį pajutęs ir skausmo apimtas brolis nuo žemės čiupo pagalį ir gindamasis trenkė juo G.M. per galvą. Nuo smūgio šis apsvaigo ir kruvina galva nuėjo pas kaimynę.

Ši teisme patvirtino, kad pas ją kruvinas buvo atėjęs išgėręs kaimynas. Jis sakė, kad jam pagaliu galvon trenkė brolis. Už ką brolis taip skaudžiai „mokė“ brolį, ji iškart nesuprato. Moteriai akys prašvito tik tada, kai atgal į kiemą parvedusi kruviną kaimyną G.M. ji sutiko pagaliu apsigynusį jo brolį. Šis jai pasakė, kad G.M. jam dūrė peiliu, tuomet jis gindamasis trenkė jam pagaliu. Peiliu sužalotas brolis pakėlė savo palaidinę ir parodė kraujuojančią žaizdą.

Medicinos eksperto teigimu, broliai vienas kitam nežymiai sutrikdė sveikatą.

Teisiamasis teisme sakė, kad neprisimena nei kaip priėjo prie brolio, nei kaip dūrė peiliu. Kaltę vertė alkoholiui, protą aptemdžiusiam įniršiui ir ligai – vyras serga diabetu. Tačiau šios aplinkybės teisiamojo neišgelbėjo nuo atsakomybės.

Teismas G.M. skyrė laisvės atėmimą metams ir 8 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams. Klaipėdos teritorinei ligonių kasai priteista 448,26 eurų gydymo išlaidoms padengti.

Vienas kitą sužaloję broliai susitaikė ir neturėdami vienas kitam pretenzijų gyvena viename name.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas.