Bus siekiama, kad visi be tėvų globos likę vaikai augtų šeimose

vaikai meskiukas bflNuo 2017 metų sausio 1 dienos vaiko laikinoji globa valstybinėje institucijoje galės trukti ne ilgiau 12 mėnesių. Likęs be tėvų globos vaikas galės būti apgyvendinamas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje tik išimtinais atvejais, kai nebus galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje. Vaiko iki 3 metų globa vaikų globos institucijoje galės būti nustatyta tik išimtinais atvejais ir trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Šias naujoves numato Civilinio kodekso straipsnių pakeitimo įstatymas, kuris įsigalios nuo ateinančių metų. Institucinės globos pertvarka siekiama, kad iki 2020 metų šalyje neliktų vaikų globos namų ir vaikai galėtų augti šeimose.

„Ruošdamiesi pertvarkoms, pirmuosius žingsnius jau darome, bet nauja tvarka nuo sausio 1 dienos bus iššūkis mums visiems“, – sakė Šilutės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Indra Pranaitienė.

Apibrėžta vaiko laikinosios globos trukmė

79 rajono vaikai, 34 mergaitės ir 45 berniukai auga vaikų globos namuose,  iš jų 60 vaikų, 26 mergaitės ir 34 berniukai auga Saugų vaikų globos namuose. 53 be tėvų globos likę vaikai yra vyresnio amžiaus – nuo 10 iki 17 metų.

Pasak I.Pranaitienės, dažniausiai asmenys, kurie nori globoti ar įvaikinti vaikus, renkasi mažylius iki 10 metų amžiaus ir labai pageidauja mergaičių. Šiuo metu Saugų vaikų globos namuose nėra nė vienos mergaitės iki 10 metų.

„Situacija sudėtinga, ir turime galvoti apie tai, kaip reikės spręsti vaikų globos problemas“, – sakė vedėja.
Ji išsamiau pakomentavo, kas vaikų globos srityje keisis nuo 2017 metų. Visų pirma,jeigu vaikas bus paiimamas iš šeimos, yra numatyta vaiko laikinosios globos trukmė – 12 mėnesių. Anksčiau nebuvo numatyta, per kiek laiko vaikas turėtų būti arba grąžintas į šeimą, arba jo globa tęsiama institucijoje.

Taigi per metus specialistams reikės išspręsti, kokias paslaugas tėvams teikti, ką daryti, kad vaikas galėtų grįžti į biologinę šeimą, arba surasti šeimą, kuri galėtų jį globoti arba įvaikinti.

Jeigu nutiks taip, kad vaikui bus reikalinga globa ilgiau kaip 12 mėnesių, kompetetingos institucijos turės įvertinti, ar šeimai buvo suteikta visa reikiama pagalba, bus aiškinamasi, kodėl vaikai negali grįžti į šeimą, – bus didesnė atskaitomybė ir kontrolė.

Pokyčiai apie laikinosios globos trukmę Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų nebaugina, kadangi ir iki įstatymo pataisų pasitaikė tik vienetiniai atvejai, kad vaiko situacija būtų sprendžiama ilgiau nei metus.

Stengsis, kad vaikas augtų šeimoje

Civilinio kodekso pataisose aiškiai apibrėžta, kad vaikų globos institucijoje galima apgyvendinti vaiką tik išimtinais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti šeimoje ar šeimynoje.

„Ir socialiniai darbuotojai, ir bendruomenė, ir šeimos nariai turės stengtis, kad vaikas galėtų augti jei ne savo, tai artimų giminaičių ar svetimų žmonių šeimose. Tai pakankamai sudėtinga padaryti“, – komentavo I.Pranaitienė.

Jau šiandien vaiko teisių specialistai važiuoja į seniūnijas ir prašo visų atsakingų specialistų, kad ruoštųsi įgyvendinti vaikų globos naujoves. Jeigu šeimoje nutiktų krizė ar nelaimė, socialiniams darbuotojams ir vaiko teisių specialistams reikia turėti žmonių, kurie galėtų pagloboti vaikus, kontaktus. Kartais prireikia tik trijų dienų pagalbos, kartais – kelių mėnesių, bet būna ir liūdnesnių atvejų.

Vaiko iki 3 metų ryšys su aplinkiniais yra ypatingas – tuo metu formuojasi jo emocinis ryšys, prieraišumas. Todėl atskiras pakeitimų punktas sako, kad tokio vaiko globa institucijoje galima tik išimtinais atvejais ir turi trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Numatyti tik trys atvejai, kai mažylio globa gali trukti ilgiau: vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas globėjų šeimoje; kai globos įstaigoje gyvena daugiau mažylio brolių ir seserų; kai nėra galimybių nustatyti globą šeimoje arba šeimynoje.

Padidės globos išmokos

Šilutės rajone iš viso yra globojami 200 vaikų, iš jų 122 globojami šeimose. Šiuos vaikus globoja 90 globėjų, iš kurių 60 yra artimi žmonės. Tik 30 vaikų globoja svetimi žmonės, neturintys giminystės ryšių su vaiku. Svetimų žmonių, kurie pageidautų įvaikinti vaikus, nėra daug.

Anot I.Pranaitienės, šiuo metu ypač stengiamasi, kad kuo daugiau vaikų būtų globojami arba įvaikinami. Jei anksčiau globėjus rengdavo Kretingos paslaugų centras, Gargždų socialinių paslaugų centras ir Klaipėdos vaiko šeimos gerovės centras, tai nuo šių metų globėjų rengimo programos „GIMK“ kursai vykdomi ir Šilutėje. Globėjams nereikia vykti į kitą rajoną, tokiu būdu jie gali sutaupyti daug laiko ir pinigų.

Šiuo metu globėjų rengimo kursus lanko devynios šeimos.

Nuo 2016 metų padidėjo vaiko globos išmoka: prie 152 eurų globos išmokos mokamas tikslinis 38 eurų priedas. Nuo 2017 metų sausio 1 dienos tikslinis priedas bus padidintas iki 152 eurų ir bendra išmokos suma sieks 304 eurus. Taip skatina globėjus paimti vaiką iš globos namų, jį auginti, suteikti meilę, šilumą.

Globos išmokos didinimas yra tik viena iš asmenų, apsisprendusių globoti ar įvaikinti vaikus, skatinimo formų.

Šilutės rajono savivaldybė, kuriai priklauso Saugų vaikų globos namai, yra patekusi tarp keliolikos pilotinių savivaldybių, kurios gaus ES struktūrinių lėšų vaikų globos pertvarkai. I.Pranaitienė tikisi, kad šios lėšos atvers galimybę vaikus apgyvendinti nedideliuose namuose ar nuomojamuose  būstuose, kur jie galėtų gyventi kaip šeimoje, savo artimoje aplinkoje.

Pernai iš šeimų paimta 11 vaikų

Pasak I.Pranaitienės, vaikas iš šeimos paimamas, kai yra pavojus jo gyvybei ir sveikatai: kai mažamečiai būna paliekami vieni, kai tėvai yra neblaivūs ir negali užtikrinti vaikų saugumo, kai šeimoje smurtaujama. Pagrindinė problema – tėvų girtavimas.

Būna atvejų, kai neapsikentę nuolatinio tėvų girtavimo vaikai patys prašo pagalbos, nori būti paimti iš šeimos.
Pernai Šilutės rajone iš šeimų buvo paimta 11 vaikų.

Trečdalis šeimų, netekę vaikų, susitvarko ir vaikai po kurio laiko grąžinami.

Anot I.Pranaitienės, dažnai socialiniai darbuotojai, vaiko teisių specialistai labiau išgyvena dėl krizės šeimoje negu patys tėvai. Jie nesuvokia padėties rimtumo, nesuvokia, kad jiems reikia specialistų pagalbos, reikia lankyti kursus, gydytis nuo alkoholizmo.

Anot Vaiko teisių skyriaus vedėjos, šiuo metu sunku įsivaizduoti, kad, kaip planuojama, iki 2020 metų Lietuvoje neliks globos namų, nes valdiškose įstaigose globojama nemažai vaikų, kurie turi sunkią negalią. Šeimai paimti globoti vaiką su dideliais sveikatos sutrikimais yra iššūkis, ir Lietuvoje tikrai mažai žmonių, kurie pasiryžtų tai daryti. Lietuviai dažniausiai nori globoti vieną sveiką ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Tokių vaikų globos įstaigose yra mažai, nes stengiamasi, kad kuo ilgiau tokio amžiaus vaikas galėtų augti biologinėje šeimoje, o nesant galimybių, būtų įvaikintas ar globojamas šeimoje. Šiuo metu rajone dirba 18  socialinių darbuotojų, besirūpinančių probleminėmis šeimomis. Jie stebi šeimas, galvoja, kokia dar pagalba šeimai galėtų būti suteikta.

Švietimo pagalbos tarnyboje yra organizuojami pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo kursai, UAB Psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre asmenys gali dalyvauti pykčio valdymo programoje.

Asmenys, pageidaujantys įvaikinti, globoti, pasiimti vaikus laikinai svečiuotis iš Vaikų globos namų turėtų kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių (Lietuvininkų g. 10, Šilutė).