Būti ar nebūti „Šilutės“ krepšinio komandai?

SPORTAS KREPSinVšĮ „Šilutės krepšinis“ direktorius Arūnas Pupšys rajono savivaldybės Sporto tarybos susirinkime pasiūlė apsispręsti, kokios krepšinio komandos Šilutei reikia: rajoną reprezentuojančios, išliekančios žaisti A lygoje, ar tik tokios, kuri sportuoja regioniniuose turnyruose.

Trūksta lėšų

Sporto tarybai A.Pupšys pateikė prašymą, kad įstaigai būtų paskirta papildomų lėšų – 25 tūkst. Lt. 15 tūkstančių litų reikia netrukus prasidėsiančio A lygos čempionato startiniam mokesčiui sumokėti, 10 tūkst. Lt – komandos transporto išlaidoms.

A.Pupšys sakė, kad rajono Taryba, kaip viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ dalininkė, yra paskyrusi 100 tūkst. Lt šių metų veiklai finansuoti. Jo teigimu, šių lėšų pakanka tik darbuotojų ir žaidėjų darbo užmokesčiui. Įstaigos vadovas nuogąstavo, kad įpusėjus čempionatui gali nebelikti lėšų kelionėms į varžybas.

Rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas Algirdas Gečas priminė, kad Sporto taryba savo biudžete viso rajono klubams paremti ar paskatinti iš viso turi tik 8 tūkst. Lt. Taigi bet kuriuo atveju negalės „Šilutės krepšiniui“ paskirti visos trūkstamos sumos.

Sporto tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis domėjosi apie kitus įstaigos dalininkus ir komandos rėmėjus: koks yra jų finansinis indėlis remiant komandą?

Pasak A.Pupšio, šiuo metu įstaiga neturi finansinių rėmėjų, o dalininkai yra fiziniai asmenys, kurie taip pat šiemet neskyrė jokios paramos.

A.Šimelionio nuomone, jeigu įstaigos dalininkai – fiziniai asmenys neskiria jokios finansinės paramos, tai vertėtų tokius dalininkus pakeisti kitais.

Paramą skirti ar ne?

Sporto tarybos narys, sporto klubų atstovas Jonas Jaunius (Šilutės senjorų klubas „Šilutės šamai“)  pasiūlė „Šilutės krepšiniui“ neskirti jokios paramos iš Sporto tarybos biudžeto, nes taip būtų pažeisti apie 30 įvairiausių sporto klubų interesai – jie nebegautų finansinės paramos ar paskatinimo už pasiektus rezultatus. Jo nuomone, „Šilutės krepšinis“ gaudamas solidžiausią Savivaldybės biudžeto finansavimą, turėtų aktyviau ieškoti privačių rėmėjų paramos.

Tokioms mintims pritarė ir sporto klubų atstovė  Asta Maigienė (Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“). Ji minėjo, kad yra klubų, kurie savo sportiniais pasiekimais Šilutę garsina net pasauliniuose turnyruose, laimi prizus, o iš Sporto tarybos gauna tik po 2 – 3 tūkstančių litų finansavimą ir nedrįsta prašyti papildomų lėšų veiklai.

Sporto tarybos narys Vaidas Pavilonis abejojo, ar papildomos lėšos, paskirtos „Šilutės krepšiniui“, padės reanimuoti mirštančią komandą. Jo nuomone, krepšinio komandos „Šilutė“ šlovės metai jau seniai praeityje.

Sporto tarybos pirmininkas A.Gečas vis dėlto sugebėjo nutraukti krepšinio komandos „Šilutė“ laidojimo nuotaikas ir pasiūlė skirti bent kokią paramą. Jo užsidegimą paremti rajono reprezentacinę krepšinio komandą palaikė apie pusė Sporto tarybos narių – „Šilutės krepšiniui“ minėta taryba iš savo biudžeto atidavė 5 tūkst. Lt.

Liko dar vienas barjeras šiai paramai gauti – tokiam Sporto tarybos sprendimui turi pritarti rajono savivaldybės Taryba. O joje yra nemažai politikų, kurie mano, kad laikas baigti samdytų krepšininkų komandos rėmimą. Jų nuomone, jeigu krepšinio komanda „Šilutė“ žaistų regioniniame lygmenyje, komandoje galėtų žaisti perspektyviausi rajone užauginti krepšininkai.