„Caritas“ prie bendro stalo sukvietė Šilutės varguolius

vargstanciuju diena_2Popiežius Pranciškus pakvietė pasaulio katalikišką bendruomenę lapkričio 18-ąją paminėti antrąją Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Į šį kvietimą atsiliepė ir Šilutės „Carito“ savanoriai, Šv. Kryžiaus parapijos namuose surengę vaišes vargstantiesiems.

Susėdę prie bendro stalo „Carito“ savanoriai, klebonas Remigijus Saunorius, Socialinių paslaugų centro Socialinės priežiūros padalinio vedėja Aušra Norvilienė, dalinosi ne tik maistu, bet ir gerumu, Popiežiaus citatomis, linkėjimais neprarasti vilties, o suklupus atsikelti ir eiti toliau. Išklausytas ir šilutiškio Marijono – žmogaus, pakilusio iš alkoholizmo ir skurdo liūno, išpažinimas.

Vargšų – tūkstančiai

2017 m. absoliutaus skurdo riba buvo 238 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 500 eurų – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus. Absoliutaus skurdo lygis šalyje 2017 m. siekė 13,8 proc., palyginti su 2016 m., jis sumažėjo 2 proc. punktais.

Absoliučiame skurde dažniausiai atsidūrė vieni gyvenantys asmenys (28,2 proc.) bei namų ūkiai, susidedantys iš vieno suaugusiojo su vienu ar daugiau vaikų (37,4 proc.). Vaikų iki 18 metų amžiaus absoliutaus skurdo lygis buvo didesnis nei darbingo ar pensinio amžiaus asmenų, tačiau, palyginti su 2016 m., jis sumažėjo 3,5 proc. punktais.

Šiuo metu Šilutės rajone yra apie 4000 žmonių, kurie gauna paramą maistu. Anot  Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvido Šimelionio, šis skaičius parodo, kiek yra vargstančių žmonių. Socialinių paslaugų centro namuose apgyvendinimo paslaugą šiuo metu gauna 36 žmonės, tačiau yra ir laukiančiųjų eilėje.

vargstanciuju diena_3Pasaulinė vargstančiųjų diena į kasmetinių bažnytinių minėjimų kalendorių įrašyta 2016 m. ir Popiežiaus nurodymu, nuo pernai minima kasmet. Šiemet Vatikane Vargstančiųjų dienos dalyviai buvo pakviesti pietų. Prie stalų, padengtų Pauliaus VI audiencijų salėje, kartu su popiežiumi sėdosi beveik 3000 žmonių.

Mūsų mieste prie bendro stalo susėdo apie 20 varguolių, kuriuos pakvietė katalikiškosios organizacijos „Caritas“ savanoriai. Pagrindinį patiekalą pagamino restoranas „Gilija“, o desertą – pyragus iškepė savanoriai. Muzikinę nuotaiką renginiui dovanojo Antanas Kmita.

Buvo išgirstas

Vienas iš Popiežiaus šaukinių Vargstančiųjų dienai buvo „Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo“. Simboliška, kad popietės metu pasisakė žmogus, kurio išgyvenimai patvirtino šiuos žodžius – jis šaukėsi Dievo pagalbos ir buvo išgirstas.

„Buvau alkoholio vergas, viską dariau dėl jo, gyvenimas buvo sunkus, praradau šeimą. Buvau taip nusivažiavęs, kad neturėjau jokio pasirinkimo, tik gerti, gerti“, – prakalbo Marijonas.

Kartą jam draugas patarė nueiti į bažnyčią pasimelsti, paprašyti pagalbos iš aukščiau. Vyras nuėjęs į bažnyčią atsiklaupė, savais žodžiais prašė pagalbos. Meldžiantis jis niekaip negalėjo suvaldyti srūvančių ašarų.

Anot Marijono, nuo tos dienos stipriai sumažėjo potraukis alkoholiui, jo namuose nustojo lankytis išgėrinėjantys draugai, jis pradėjo gydytis reabilitacijos centre „Gabrielius“.

Aišku sveikimo kelias nebuvo lengvas, Marijonas ne kartą susidūrė su pagunda išgerti. Jis prisimena, kaip jau būdamas pusę metų blaivas, rado butelį degtinės. Šmėkštelėjo mintis ką daryti, gal išgerti?.. Tačiau rado savyje jėgų susilaikyti ir alkoholį išpylė.

Marijonas sako, kad atradęs Dievą ir nustojęs gerti jis tapo geresnis ir vidumi. „Aš buvau blogas, grubus, žiaurus, piktas žmogus, tačiau po truputį pasikeičiau“, – sakė jis.

Šiandien vyro akys žvilga iš laimės. Jis sako, kad anksčiau norėdavo visko sau, o dabar nori duoti kitiems ir nebūtinai materialius dalykus. „Kartais užtenka ačiū pasakyti, nusišypsoti, padėkoti, pasisveikinti. Tai jau yra davimas“, – pataria dabar kiekviena diena besidžiaugiantis Marijonas.

Linkėjo būti turtingais vidumi

Pasak Šilutės „Carito“ vadovės Nijolės Stankienės, kai kalbame apie vargšą, įsivaizduojame, kad jis neturi namų, maisto, drabužių, artimųjų, galų gale yra vienišas. Taip, tokių žmonių yra. Bet vargšas žmogus gali būti ir savo dvasia, vidumi. Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga ji visiems linkėjo savo viduje auginti dvasines vertybes ir jomis dalintis.

Popietės metu „Carito“ savanoriai skaitė Popiežiaus Pranciškaus citatas apie vargstančiuosius, sakė savo palinkėjimus.

Ieva kiekvienam linkėjo neprarasti vilties: „Jeigu šiandien turite probemų, tikėkite, kad jos praeis ir ateis lengvesnė diena“. Jai antrino neseniai į „Caritas“ savanorių gretas įstojęs Rokas: „Niekada nėra vėlu, svarbu pradėti daryti, pradėti nuo mažų dalykų ir kabintis į gyvenimą. Rytojus visada gali būti šviesesnis“. Tuo tarpu Stasė sakė, kad kartais būna sunku, bet reikia keltis ir eiti.

„Kokia stiprybė yra jumyse, kurie atėjote pabūti, savanoriuose, geruose žmonėse. Kaip mes mokame gražiai gyventi. Džiaugiuosi, kad daugiausia tos jėgos yra paprastuose žmonėse, o ne tuose, kurie užima aukštas pareigas“, – visiems, skyrusiems savo laiko ir atėjusiems pabūti kartu dėkojo klebonas R. Saunorius.

Ateityje viliasi padėti daugiau

Trečius metus Šilutės „Caritas“ vadovaujanti N. Stankienė sakė, kad šios organizacijos globojamų žmonių skaičius nuolat kinta. Dažniausiai „Caritas“ vargstantiesiems suteikia humanitarinę pagalbą. Savanoriai kiekvieną penktadienį nuo 16 iki 18 val. laukia Parapijos namuose tų, kuriems reikia pagalbos drabužiais, avalyne, o gal tiesiog šilto žmogiško pokalbio.

N. Stankienė išreiškė viltį, kad galbūt ateityje organizacija persikels į erdvesnes patalpas ir pietus vargstantiesiems galės surengti kur kas dažniau, ne tik švenčių metu. „Skurdas žmogų paliečia visapusiškai“, – sakė N. Stankienė.

Taip pat skurstantiems ir namų neturintiems žmonėms aktualu, kur išsiskalbti drabužius ir nusiprausti. Galbūt ateityje ir tai bus įmanoma.