Centralizuotai koordinuojama GMP – operatyvesnė, prieinamesnė ir kokybiškesnė

VIPGreitosios medicinos pagalbos (GMP) pertvarka įsibėgėja. Keliuose šalies miestuose jau veikia ar netruks pradėti veikti apskričių GMP dispečerinės.  Nedidelių savivaldybių greitosios medicinos pagalbos tarnybos jungiasi, visi rajonai teigia įvykdysią pertvarkos reikalavimą, kad jų teritorijoje vienu metu budėtų nemažiau dviejų GMP brigadų.

GMP reformos eigą komentuoja Sveikatos apsaugos viceministrė Janina KUMPIENĖ.

Pirmieji GMP sistemos pertvarkos rezultatai liudija, kad reforma yra naudinga ir žmonėms, ir valstybei. Pacientai operatyviau sulaukia pagalbos, o valstybė efektyviau naudoja GMP išlaikymui skirtus mokesčių mokėtojų pinigus.

Pavyzdžiui, sujungus Vilniaus miesto, rajono, Ukmergės, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių, Elektrėnų, Širvintų GMP dispečerines tarnybas ir pradėjus valdyti GMP pajėgas iš vieno centro, gerokai paspartėjo paslaugos gyventojams, sumažėjo skundų.

Anksčiau ligoniams tekdavo laukti, kol liks laisva jų rajone dirbanti brigada. Dabar centrinės Vilniaus dispečerinės interaktyviame žemėlapyje dispečeriai mato visus apskrityje dirbančius GMP automobilius, todėl į įvykio vietą ar pas pagalbos reikalingą ligonį operatyviai nukreipiama arčiausiai esanti brigada. Laisvą medikų brigadą metrų tikslumu parenka kompiuterinė sistema. Taip tauposi laikas, juk kartais ir minutė ligoniui gali būti lemtinga.

Vilniaus greitosios pagalbos stoties skaičiavimu, pradėjus veikti centrinei dispečerinei, per 5 šių metų mėnesius net 231 kartą ypač skubi I kategorijos pagalba buvo teikiama ne pagal teritorinę GMP brigadų priklausomybę, o pagal operatyvumo ir mažiausio atstumo nuo įvykio ar ligonio buvimo vietos kriterijų.

Vilniaus GMP vadovai pastebi, kad reforma jiems padėjo pasiekti operatyvumo rekordų. Per šių metų pirmąjį ketvirtį Vilniuje į 99,7 proc. priimtų būtinosios pagalbos iškvietimų greitosios ekipažas atvyko greičiau nei per 15 minučių.

Sparčiai ruošiasi GMP brigadų valdymui iš vieno centro Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės dispečerinės.

Mieste greitoji pagalba pas pacientą turi atvykti per 15 minučių, kaimo vietovėje – per 25 minutes.

Iki 2012 m. viena GMP brigada turėjo aptarnauti kaimiškose savivaldybėse nuo 10 iki 18 tūkstančių, o miestuose – nuo 12 iki 21 tūkstančio žmonių. Dabar kaimiškuose rajonuose vienai GMP brigadai tenka apie 16 tūkst. žmonių ir 18 tūkstančių – miestuose. Atsižvelgus į rajono ypatumus, šiuos skaičius savivaldybės gali koreguoti 20 proc.

Kuo bloga buvo ankstesnė tvarka, kai kone kiekvienoje savivaldybėje veikė atskira GMP dispečerinė tarnyba? Kodėl prireikė stambinti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerines tarnybas?

Lig šiol galiojusi tvarka sulaukdavo daug gyventojų skundų dėl ne pagal paskirtį, o kartais tiesiog kaip taksi naudojamų GMP automobilių. Tik tobulinant GMP pajėgų valdymą, galima padidinti tarnybos operatyvumą.

Vilniaus GMP stoties patirtis liudija, kad valdymas iš vieno centro leidžia pagreitinti paslaugos suteikimą pacientams į įvykio vietą pasiunčiant arčiausiai esantį greitosios automobilį, taip pat efektyviau panaudojamas tiek GMP automobilių parkas, tiek specialistai.

Pasaulio valstybėse dėl dispečerinių funkcijų centralizavimo seniai  nebediskutuojama. Akivaizdu, kad 2 automobilius valdanti dispečerinė neprilygs efektyvumu dispečerinei, kurios dispozicijoje 10 automobilių. Tai anksčiau už mus suprato mūsų Baltijos kaimynės. Latvija turi tik 1 GMP stotį, Estija turi 3 dispečerines tarnybas ir jas reorganizuoja į 2. Varšuvoje, kur gyvena apie 1,6 mln. gyventojų, veikia viena dispečerinė tarnyba, Austrijoje viena dispečerinė tarnyba aptarnauja apie 2 mln. gyventojų.

Tik tobulinant GMP pajėgų valdymą, galima padidinti tarnybos operatyvumą. Vietoj 56 dispečerinių tarnybų dabar šios funkcijos koncentruojamos 10 apskričių centrų.
VIP 5656
Kiekviena pertvarka, net jei ji daroma lėšų naudojimo efektyvumo didinimo labui, iš pradžių reikalauja ir tam tikrų finansinių išteklių. Ar GMP pertvarka nepristigo pinigų?

GMP finansavimas ne tik ne mažėja, bet net šiek tiek didėja. GMP paslaugos visą laiką buvo ir išlieka SAM prioritetu, todėl net krizės įkarštyje joms mažiausiai buvo „veržiami“ diržai, o pastaraisiais metais skiriama daugiau pinigų: 2010-aisiais GMP paslaugoms apmokėti skirta 131,6 mln. litų, 2011 m. – 149 mln. litų, o šiemet – 151 mln. litų.

Tačiau reikia pažymėti, kad Valstybės auditoriai iki pertvarkos buvo ne kartą atkreipę dėmesį, kad Teritorinės ligonių kasos GMP paslaugas finansuoja labai neproporcingai, nesilaikydamos vienodų principų. Vienas pirmųjų sprendimų, pertvarkant GMP, buvo finansavimo tvarkos pakeitimas.

Dabar paslaugos finansuojamos pagal gyventojų skaičių. Aiškiai apibrėžus finansavimo kriterijus, Teritorinės ligonių kasos neteko skirstytojo vaidmens ir galimybės tas pačias GMP paslaugas apmokėti nevienodai, vienoms stotims kažkodėl skiriant daugiau, o kitoms – mažiau pinigų. Taigi, GMP paslaugų apmokėjimas procesas tapo žymiai skaidresnis.

Nors šiandien jau kalbame apie modernų centralizuotų dispečerinių darbą, tačiau viešumoje vis dar girdisi abejonių dėl GMP pertvarkos, kai kurių rajonų savivaldybės teigia nespėję pasiruošti, siūlo reformą dar šiek tiek atidėti. Gal reforma vykdoma per sparčiai?

Laiko nuo naujos tvarkos patvirtinimo iki jos įgyvendinimo buvo daugiau kaip vieneri metai. Persitvarkymas vyko palaipsniui. Prie naujos apmokėjimo už GMP paslaugas pereita 2011 m. sausio 1 d. Tais pačiais metais prasidėjo dispečerinių centralizavimo procesas. 2012 m. sausio 1 d. pradėtas  centralizuotas dispečerinių funkcijų teikimas.

Atsižvelgus į tai, kad dėl kompiuterinės ir programinės įrangos stokos ar kitų objektyvių priežasčių ne visos apskričių centruose esančios GMP įstaigos galėjo gerai pasiruošti centralizuotam dispečerinių funkcijų vykdymui, 2011 m. liepos 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo leista toliau vykdyti šias funkcijas įprasta tvarka, kol bus galimybė jas centralizuoti.

Vienas iš GMP pertvarkos reikalavimų – savivaldybės teritorijoje vienu metu privalo budėti ne mažiau kaip 2 GMP brigados.

Jeigu nustatytoje teritorijoje toks reikalavimas negali būti įvykdytas, GMP steigėjas – savivaldybė – šią funkciją turi perduoti kitai GMP paslaugas teikiančiai įstaigai, o ši privalo užtikrinti racionalų GMP pastočių išdėstymą.

Sprendimus jungti GMP pajėgas jau priėmė Kalvarijų, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Klaipėdos, Palangos, Tauragės ir Pagėgių savivaldybės.

Sveikatos apsaugos ministras 2012 m. liepos 5 d. įsakymu centralizuotoms dispečerinėms, įdiegusioms programinę ir aparatinę įrangą, leidžiančią priimti GMP pagalbos kvietimus ir juos perduoti artimiausiai laisvai GMP brigadai, dispečerinės tarnybos paslaugų įkainį už 1 gyventoją padidino nuo 1,95 balo iki 4,00 balų.

Nors Lietuvos teritorija nėra didelė, tačiau GMP dispečerinių centralizavimas gali žmonėms kelti ir tam tikrų būgštavimų. Tarkim, žmogus gyvena Eišiškėse, jis žino, kad Šalčininkų rajone nebėra GMP dispečerinės, todėl gali nerimauti, kada iš Vilniaus jam atsiųs greitąją…

Vilniaus GMP stotis jau praktikoje įrodė, kad persitvarkius  greitoji greitėja. Pagalba gali būti teikiama ir operatyviau, ir efektyviau, nes greta esančios savivaldybės sujungia GMP pajėgas, kurios valdomos vienos dispečerinės tarnybos.

Dispečerinės tarnybos stebės, kur yra kiekvienas GMP automobilis, todėl GMP brigada galės vykti ir į gretimą rajoną, jei ji yra arčiau paciento. Tokią galimybę suteikia dispečerinio valdymo centralizavimas. Pavyzdžiui, jei kuriame rajone įvyksta avarija, o vietinė GMP brigada jau išvykusi kitur, pagalbą gali skubiai suteikti gretimos savivaldybės GMP medikai.