Centropos seminaras Vilniuje

centropaŠilutės muziejaus Švėkšnos filialo muziejininkė Monika ŽĄSYTIENĖ dalyvavo Centropos seminare Vilniuje.

Kas yra Centropa? Centropos arba Centrinės Europos tyrimų ir dokumentacijos centro (Central Europe Center for Research and Documentation) misija – žydų istorijos ir kultūros atminimo išsaugojimas Rytų ir Centrinėje Europoje. Centro veikla apima Vidurio Europą, buvusias Sovietų Sąjungos valstybes, Baltijos bei Balkanų šalis.

Centropa yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, kuri registruota JAV ir turinti būstines Vienoje bei Budapešte. Tai nėra tik mokymas ir duomenų fiksavimas apie holokaustą, priešingai – siekiama apie žydus pasakoti iš kitos pozicijos, ne kaip apie aukas, nukentėjusias II Pasaulinio karo metais, o kaip apie žmones, asmenybes, jų pasiekimus bei gyvenimą.

3 dienas trukusiame seminare kartu dirbo ir patirtimi dalijosi 35 įvairių dalykų (lietuvių ir anglų kalbų, etikos, pilietinio ugdymo, istorijos) mokytojai iš Lietuvos. Taip pat paskaitas vedė Centropos direktorius Edward Serrota, iš Vienos atvykęs Centropos švietimo koordinatorius Fabian Ruehle, VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro (REŽKIC) direktorė Dovilė Troskovaitė.

Kodėl toks seminaras buvo surengtas ir sukviesti pedagogai iš visos Lietuvos? Pirmiausia, tiek REŽKIC, tiek Centropa šiuo seminaru siekė sudominti mokytojus, perteikti idėjas, kaip būtų galima mokyti moksleivius galbūt kitokiomis priemonėmis negu iki šiol. Ne kartą skambėjo frazė: „Norėdami sudominti XXI a. Lietuvos moksleivius XX a. istorija, turime imtis naujų priemonių“.

Seminaro dalyviai gavo daug teorinių žinių, buvo pakviesti į susitikimą su Lietuvos žydų bendruomenės nariais, vieni pirmųjų pamatė Centropos parodą apie žydų gyvenimą, mokslą ir kultūrinį palikimą, kuri sukurta tam, kad keliautų po mokyklas bei kitas švietimo įstaigas. Taip pat pamatė Centropos sukurtą filmuką, paremtą lietuvės žydės, vardu Ranana, istorija, net kartu pradėjo švęsti šabą ir pasivaišino košeriniu maistu.

Centropa kviečia moksleivius kurti filmukus apie savo krašto ar miestelio žydų istoriją (ir nebūtinai žydų), dalintis svetainėje surinkta medžiaga (filmuota medžiaga, nuotraukomis, atsiminimais, pasakojimais). Taip pat siūloma pasinaudoti jau surinkta informacija, kuri publikuojama Centropos tinklalapyje www.centropa.org, kuri skirta tiek moksleiviams, ketinantiems kurti filmukus, tiek mokytojams, norintiems integruoti šią informaciją į savo dėstomas pamokas.

Seminaro metu mokytojai dirbo komandose, analizavo matytus filmus bei skaitytą medžiagą. Pamėginta sukurti pamokų planus, pasinaudojant seminaro metu įgyta informacija.

Ypač aktyviai planai buvo kuriami istorijos, lietuvių bei anglų kalbų pamokoms. Tačiau tai nereiškia, jog į kitas pamokas Centropos ar mokytojų turimos informacijos negalima integruoti: tai puikiai galima daryti su vokiečių, rusų ar kitomis užsienio kalbų pamokomis, tikyba, etika, psichologija. Šia informacija gali pasinaudoti ir edukacinius užsiėmimus vykdančios įstaigos.

Paskutinę dieną seminaro dalyviai lankėsi Vilniaus choralinėje sinagogoje. Žydams sinagoga tai – ne tik maldos namai, bet ir susirinkimų (renginiai, šventės), mokymosi, Toros studijų vieta. XX a. pradžioje Vilniuje veikė daugiau kaip 100 sinagogų, šiuo metu ji vienintelė veikianti sostinėje. Ji ypatinga tuo, jog čia atliekamas apeigas lydi choro giedojimas.

Seminaro organizatoriai ir toliau aktyviai bendrauja su seminaro dalyviais, atlieka apklausas, siūlo pagalbą tam, kad būtų galima pasiekti kuo geresnės mokymo kokybės, sudominti moksleivius istorija bei skatinti juos domėtis, rinkti informaciją, ja dalintis su kitais, bendrauti su kitų pasaulio mokyklų moksleiviais. Moksleiviams jų veikla turi būti įdomi, tik tuomet galima tikėtis gero rezultato. Būtent tą ir pademonstravo grupė moksleivių iš Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos, sukūrę puikų filmuką apie II Pasaulinio karo pradžią.

 Projektas: „Kultūros uostas: Istorija.”