Choras „Pamario aidas“ 20 metų per gyvenimą vedasi dainą

 

pamario aidas visiDainuojantys žmonės – visada jauni. Tai akivaizdu pamačius dainuojantį Šilutės mišrų tremtinių ir politinių kalinių chorą „Pamario aidas“. Šiam kolektyvui – jau 20 metų.

Jautrus ir žaismingas, skaudžiais ir džiaugsmingais prisiminimais perpintas jubiliejaus koncertas parodė, kokie žavūs ir veiklūs yra visi 36 choro dainininkai bei nepailstantys jų vadovai – maestro Vytautas Jovaiša ir chorvedė Nijolė Sniečkuvienė.

Nors jubiliejų šventė garbaus amžiaus choristų kolektyvas, tačiau pirmiausia scenoje suskambo vaikų balsai. Tai – Pamario pagrindinėje mokykloje augantis atžalynas – mišrus vaikų choras „Pamariukai“.

Vaikai tęs ir senelių darbus, ir kultūros tradicijas. Tą patikino du mažyliai, panorę išsiaiškinti, kodėl kartu su jais uždainavęs choras vadinasi „Pamario aidu“, kas tai yra tremtis ir kodėl tremties vargus išgyvenę choristai dabar tokie linksmi.

„Pamario aido“ seniūnė Vaclava Šarliokienė vaikams paaiškino, jog jų choras – švenčia, ir nors choristai mena tolimą tremties aidą, tačiau širdyje visada jauni, nes chorui – tik 20 metų.

Koncerto vedėja Ingrida Jokšienė kvietė pasidžiaugti choristais, kurie, atminty saugodami kvapą gniaužiančius tautos tragedijos Sibire faktus, paėmę už rankos dainą, paremdami, padrąsindami vienas kitą, eina per gyvenimą, dalindami aplinkiniams neišsenkančio optimizmo, energijos, patriotiškumo, gyvenimo džiaugsmo pamokas.pamario aidas vaikai sarliokiene

Pirmoji choro „Pamario aidas“ repeticija įvyko 1993 metų vasario 28-ąją. O pirmasis koncertas suskambėjo jau po 3 mėnesių – gegužės pabaigoje. Per 20 metų choras surengė apie 280 koncertų, dalyvavo daugelyje rajono renginių, atstovavo Šilutei įvairių miestų ir respublikiniuose renginiuose. Dainavo penkiose Pasaulio lietuvių dainų šventėse, dešimtyje šalies politinių kalinių ir tremtinių dainų švenčių „Leiskit į Tėvynę“, nuo 1995 metų kasmet dainuoja Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąskrydžiuose „Su Lietuva širdy“.

Už ypatingą indėlį garsinant Šilutės kraštą chorui „Pamario aidas“ 2010 metais įteiktas reikšmingiausias Šilutės rajono įvertinimas – „Sidabrinės nendrės“ premija.

O naujausia žinia iš Lietuvos liaudies kultūros centro – šiemet chorų apžiūroje „Pamario aidas“ įvertintas IV laipsnio diplomu.
Prisiminus džiugius pasiekimus, nevalia pamiršti ir praradimų, šviesios atminties dainos bičiulių. Tylos minute pagerbtas 18 buvusių choro dalyvių atminimas. Jiems skirta talentingo buvusio choristo, dainų autoriaus Eduardo Šmito daina. „Atminki, drauguži, kiek mūsų buvo, kai kritom už laisvę Tėvynės savo, kiek daug mūsų mirė, kiek daug mūsų žuvo toli nuo Tėvynės, brangios Lietuvos“, – dainavo choras.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Klaipėdos krašto koordinatorius Jurgis Endziulaitis ir Šilutės skyriaus pirmininkas Antanas Balvočius įteikė choristams LPKTS padėkos raštus už reikšmingą kultūrinę veiklą. O choro vadovams skirti svarbiausi LPKTS apdovanojimai – žymenys „Už nuopelnus Lietuvai“. III laipsnio žymeniu apdovanota chorvedė N.Sniečkuvienė ir choro seniūnė V.Šarliokienė, o ilgamečiam choro vadovui V.Jovaišai skirtas II laipsnio žymuo.

Choristams padėkos raštus įteikė ir rajono merė Daiva Žebelienė, pavadinusi „Pamario aidą“ vienu iškiliausių mūsų rajono kolektyvu ir dėkodama jo nariams už visuomenei teikiamą nepakartojamą dvasinę atgaivą, už patriotiškumo ugdymą.

pamario aidas vadovai 1Jubiliatus sveikino ir dainas jiems skyrė bičiuliai – LPKTS Telšių skyriaus choras „Tremties aidai“. Perskaityti sveikinimai, atsiųsti kolegų iš Jurbarko choro „Versmė“, Kretingos choro „Atminties versmė“.
Savo ruožtu „Pamario aido“ choristai dėkojo abiem savo vadovams, ilgametei koncertmeisterei Gitanai Gelžinytei, prie choro ištakų stovėjusiam chorvedžiui Česlovui Jovaišai.

Puiki dovana choristams ir žiūrovams buvo V.Jovaišos sūnaus Egidijaus – ansamblio „Nerija“ solisto dainos. Sveikindamas tėtį ir jo suburtą chorą, E.Jovaiša sakė, jog metams bėgant kaskart įsitikina, kad šis choras yra užkonservavęs jaunystę, todėl ir Šilutę, ir kitus miestus bei miestelius moka sudrebinti galingomis, nuoširdžiomis dainomis.

Tą choras įrodė ir šventinio koncerto finale, bendra daina su telšiškiais pakėlęs nuo kėdžių visus žiūrovus.

Nusidriekė ilgiausia eilė sveikintojų, dėkojančių ir vadovams, ir choristams asmeniškai. „Esame dėkingi jiems, nes už kiekvieną savo gyvenimo dieną, už kiekvieną dainą jie mokėjo širdimi, Sibiro kančia. Dėkojame už gyvenimo kainos ir prasmės suvokimą, už dainomis plaukiančią meilę Lietuvai“, – sakė I.Jokšienė, palydėdama chorą ir jo bičiulius į šventinę vakaronę.