Dalis Šilutės rajono vaikų bus priversti mokytis naujose mokyklose

thumb j04000501Politikams pateiktas Švietimo skyriaus ir darbo grupės parengtas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas.

Jo reziumė paprasta: dvi pagrindinės rajono mokyklos neteks savarankiško statuso ir bus prijungtos prie kitų mokyklų, dar 4 skyriai, kuriose mokosi pradinukai, bus uždaryti, o vieną vidurinę rajono mokyklą planuojama pertvarkyti į pagrindinę.

Tikinama, kad tokios permainos – būtinos. Jos padės racionaliau panaudoti mokinio krepšelio lėšas ir gerinti ugdymo kokybę. Pirmaisiais pertvarkos metais numatoma sutaupyti apie 1,75 mln. litų, skirtų švietimo reikmėms.

Didžiosios mokyklos skriaudžiamos

Šiuo metu rajone yra 4 gimnazijos, 2 vidurinės, 12 pagrindinių, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, 8 bendrojo ugdymo mokyklų skyriai, 1 mokykla – darželis, 2 specialiosios ir 2 pradinės mokyklos.

Iš viso jose mokosi 6589 mokiniai. Pasak Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės, mažėja ne tik vaikų gimstamumas, bet ir ne visi Šilutės rajone gimę vaikai, sulaukę numatyto amžiaus, pradeda lankyti būtent mūsų rajono mokyklas.

Pagal rajono mero V.Pozingio sudarytos darbo grupės, analizavusios švietimo situaciją, skaičiavimus, remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta klasių komplektavimo tvarka, rajono mokyklose trūksta 2625 mokinių. „Finansuojama daug tuščių mokymosi vietų, vadinasi, lėšos yra naudojamos neracionaliai“, – sakė B.Tekorienė.

Teigiama, kad nesurenkančios reikiamo mokinių skaičiaus mokyklos ir skyriai taip pat riboja didesnių mokyklų mokinių teisę gauti kokybišką išsilavinimą. Tam, kad mažosios mokyklos nebūtų uždarytos, jos yra dotuojamos kitų mokyklų sąskaita, apkarpant pastarųjų mokiniams skirtas mokinio krepšelio lėšas, dalį jų atiduodant skurstančioms mokyklėlėms.

„Formuojant 2011 metų biudžetą, kitų mokyklų lėšos buvo perskirstytos 18-ai mokyklų (skyrių), kurioms išgyventi sekasi sunkiau, naudai“, – informavo Švietimo skyriaus vedėja.

Planuoja 4 skyrių uždarymą

Didžiausios pertvarkos planuojamos net keturiuose rajono pradinėms mokykloms priklausančiuose skyriuose.
Jau kitais mokslo metais rugsėjo pirmąją mokyklinis skambutis nebeskambės Šilutės pradinės mokyklos Naujakurių skyriuje. Šios mokyklėlės mokinių skaičiaus vidurkis ir klasių užpildymas yra pats mažiausias rajone – vos 45 proc.

Šiuo metu Naujakurių skyriuje mokosi 39 pradinių klasių mokiniai, yra sudaryti 4 klasių komplektai. Pagal reikalavimus, kad tokia mokykla galėtų išsilaikyti pati, kiekvienoje klasėje turi būti mažiausiai po 22 mokinius. Norint, kad mokykla liktų neuždaryta, per trejus metus kitų mokyklų sąskaita ją tektų paremti daugiau kaip 183 tūkst. litų.

Siūloma, kad uždarius Naujakurių skyrių, mokiniai mokytųsi Šilutės pradinėje mokykloje arba galėtų rinktis kitas miesto mokyklas, taip pat Traksėdžių pagrindinę mokyklą.

2013 m. turėtų nebelikti Katyčių pagrindinės mokyklos Stubrių ir Vainuto vidurinės mokyklos Gorainių skyrių. Artimiausių trejų metų prognozėmis, abiejuose skyriuose mokytųsi vos po 8-9 mokinius.

Pirmokai į šiuos skyrius kitąmet priimami nebebus, o dar po metų visi Stubrių mokinukai geltonuoju autobusu ir Šilutės autobusų parko maršrutiniais autobusais bus vežami į Katyčių pagrindinę mokyklą.

„Gorainiškiai tėvai galės rinktis arba Vainuto vidurinę, arba Bikavėnų skyrių. Mokinių pavėžėjimą nebus sudėtinga organizuoti, nes į Vainuto vidurinę mokyklą yra vežami vyresni mokiniai“, – sakė Švietimo skyriaus vedėja.

Dėl mažo mokinių skaičiaus (2014 m. planuoja mokytis 13 mokinių) ir minimalių higienos reikalavimų neatitinkančių patalpų, nuo 2014 m. pradinio ugdymo programa bus nutraukta ir Sakūčių skyriuje – vaikai važiuos į Kintus.

„Skyrius įsikūręs nepritaikytose patalpose, nėra vandentiekio, kanalizacijos, mokiniai naudojasi lauko tualetu“, – nepalankias mokyklai sąlygas vardino B.Tekorienė.

Vieno mokinio išlaikymui per metus visuose keturiuose skyriuose 2011 m. buvo skiriama nuo 5255 iki 7373 litų. Brangiausiai atsiėjo mokslas Sakūčių skyriuje, mažiausiai – Stubriuose.

Dvi mokymo įstaigos praras nepriklausomybę

Mokinio krepšelio lėšų kasmet trūksta ir Degučių bei Pašyšių pagrindinėms mokykloms.

Degučių pagr. mokyklos bendruomenė jau pritarė, kad nuo kitų mokslo metų mokykla taptų Žemaičių Naumiesčio gimnazijos skyriumi, kuriame nebebus komplektuojamos 8 ir 10 klasės, nes jose mokosi tik po 4 ir 8 mokinius.

Aštuntokai ir dešimtokai mokykliniais autobusais bus vežami į kitas pasirinktas mokyklas. Vieno vaiko ugdymui Degučiuose praėjusiais metais buvo skiriama 8426 Lt.

Pašyšių pagrindinė mokykla Juknaičių pagrindinės mokyklos skyriumi taps nuo 2014 m. Darbo grupės duomenimis, nevykdant pertvarkos 2012 m. mokyklai trūktų 78 400 Lt, o 2015 m. – jau net 118 800 Lt. mokinio krepšelio lėšų.

Numatoma, kad Pašyšių skyriuje nebus komplektuojamos tos klasės, kuriose liks mažai mokinių. Artimiausia alternatyva lieka ta pati Juknaičių mokykla, iki kurios nuo Pašyšių – 7 kilometrai.

Kintų vidurinė taps pagrindine

Švietimo įstatyme numatyta, kad nuo 2015 m. Lietuvoje gali likti tik pradinės mokyklos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos.

Kaimo ar miesto gyvenamojoje vietovėje esanti vienintelė vidurinio ugdymo programą vykdanti bendrojo ugdymo mokykla gali pretenduoti tapti gimnazija, jeigu yra sudarytos ne mažiau kaip dvi vienuoliktosios klasės.

Kintų vidurinėje mokykloje šiais mokslo metais 11 klasėje mokosi 12, 12 klasėje – 13 mokinių, tad tikėtis gimnazijos statuso – nerealu. Esant tokiam mažam mokinių skaičiui, vienuolikta klasė nuo 2014 m. Kintuose komplektuojama nebebus. Mokykla taps pagrindine.

Švietimo skyriaus duomenimis, ne visi Kintų mokiniai po dešimtos klasės ateina į vienuoliktąją. Be to, dalis mokinių kasmet po aštuntos klasės renkasi tolesnį mokymąsi Šilutės miesto gimnazijose. 2009-2010 m. m. į 11 klasę atėjo 44 proc., 2010-2011 m. m. – 76 proc., 2011-2012 m. m. – 75 proc. mokinių. Vieno mokinio išlaikymui Kintuose 2011 metais skirta 6477 Lt.

Tikisi sutaupyti

Darbo grupės skaičiavimais, per pirmuosius metus po pertvarkos įgyvendinimo, išlaidos iš mokinio krepšelio sumažėtų maždaug 1 mln. 600 tūkst. Lt, be to, Savivaldybei pavyktų sutaupyti apie 150 tūkst. Lt, skiriamų iš rajono biudžeto.

Pasak B.Tekorienės, padidėjęs mokinių skaičius likusiose mokyklose sumažintų vienam mokiniui skirtas mokymo išlaidas, tad sutaupytą jų dalį būtų galima panaudoti ugdymo sąlygoms gerinti.

Tačiau pertvarkos atneštų neigiamų dalykų išvengti taip pat nepavyktų. Pertvarkomose mokyklose sumažėtų mokytojų darbo krūviai, ne visiems mokytojams bus galima pasiūlyti darbą kitoje mokykloje. Uždaromuose skyriuose šiuo metu dirbantiems 7 mokytojams, 2 mokyklų direktoriams bei 14 kitų darbuotojų tektų išmokėti ir išeitines kompensacijas.

Naujakuriškiams pasiūlė kurti privačią mokyklą

Prieš kurį laiką susirūpinusi Naujakurių skyriaus likimu, mokyklėlės bendruomenė – tėvai ir mokytojai – kreipėsi į  Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininką Audrių Jurgelevičių ir naujakuriškį rajono Tarybos narį Joną Purlį, prašydami padėti išsaugoti Naujakurių mokyklėlę. Mokykloje sukurtas ir „Gelbėjimo komitetas“.

Naujakuriškių tėvų atstovai lankėsi rajono Tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdyje ir dar kartą prašė išsaugoti jų mokyklėlę. Tačiau politikų pritarimo nesulaukė.

Diskusijose nuskambėjo tik vienas pasiūlymas: jei ši mokyklėlė taip reikalinga, ji galėtų tapti privačia, kuriai iš mokinio krepšelio būtų skiriamos kiekvienam mokiniui numatytos lėšos, o trūkstamus pinigus suneštų tėvai, norintys čia ugdyti vaikus.