Dalyje Lietuvos miškų dėl medžių kenkėjų pažeidimų skelbiama stichinė nelaimė

Miško kenkėjų pažeidimai 5 savivaldybėse pasiekė stichinės nelaimės miškuose lygį, praneša Aplinkos ministerija.

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, Rokiškio, Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose šiais metais dėl žievėgraužio tipografo pažeidimų išdžiūvusių ir džiūstančių medynų tūris sudaro daugiau kaip po 25 tūkst. kubinių metrų ir viršija numatytą kriterijų.

Taip pat Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje registruotas masinis spyglius graužiančio kenkėjo paprastojo pušinio pjūklelio išplitimo židinys, kuriame vidutiniškai pažeista 85 procentai augančių medžių.

Pasak ministerijos, šiose savivaldybėse pradedamos taikyti aplinkos ministro nustatytos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės.

„Valstybinė miškų tarnyba artimiausiu metu apie stichinę nelaimę praneš minėtose vietovėse miško valdytojams, savininkams ir naudotojams, ir nurodys būtinas vykdyti sanitarinės miško apsaugos priemones“, – sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Valstybinių miškų urėdija, perspės vietos gyventojus ir įrengs informacinius ženklus apie planuojamas taikyti specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo valstybiniuose miškuose priemones, organizuos spyglius graužiančių kenkėjų apniktų medynų apsaugą nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų.

„Per pastaruosius keletą metų tai yra pirmas kartas, kuomet skelbiama stichinė nelaimė dėl nuo masinio miško kenkėjų plitimo susidariusios situacijos miškuose. Vienas pagrindinių darbų, kovojant su žievėgraužio tipografo plitimu – sanitariniai kirtimai ir kenkėjų užpultos medienos pašalinimas iš miško, medienos žievinimas ar jos apsaugojimas kitomis priemonėmis“, – teigė Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Kaip nurodoma Aplinkos ministerijos pranešime žiniasklaidai, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo apžiūrėti savo miško valdas, esančias minėtose savivaldybėse per 10 dienų nuo stichinės nelaimės paskelbimo, pastebėjus žievėgraužio tipografo ar pušinio pjūklelio pažeidimus savo miško valdoje per 5 dienas apie juos pranešti Valstybinei miškų tarnybai.

Lankymasis stichinių nelaimių pažeistuose miškuose nebus ribojamas, išskyrus vietas, kur vykdomi sanitariniai miško kirtimai ar purškimai, pažymima pranešime.

ELTA inf.