Dar kartą apie privačius interesus, rajono politikų „pletkus“ ir „lendančias ausis“ 

Po šių metų birželio 22 d. pasirodžiusiame „Šilutės naujienų“ numeryje išspausdinto straipsnio „Valdžios šachmatų lentoje – nepalankių figūrų keitimas ir pradėjusios lįsti „ausys“, sulaukėme reakcijos iš Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Andriaus Jurkaus žmonos Lauros Jurkuvienės. Šiame straipsnyje, kuriame rašyta, kad jos svarbias pareigas užimantis vyras galimai pažeidė viešuosius ir privačius interesus, A. Jurkuvienė reikalauja paneigti kai kurią informaciją, susijusią ir su jos vadovaujama bendrove „TS Projects“. Anot besikreipusiosios į redakciją L. Jurkuvienės, informacija skaitytojams buvo pateikta vienašališkai, remiantis „pletkais“.

L. Jurkuvienė teigia, kad „TS Project“ gavo pasiūlymą rengti 3 sankryžos vizualizacijos projektus, parengė 5, o šilutiškiams Savivaldybės „Facebook“ puslapyje buvo pasiūlyta balsuoti už 1 iš 4. Tačiau komentatoriai teigė jokių esminių skirtumų šiose vizualizacijose nematantys. O jūs matote?..

Neliekame abejingi p. L. Jurkuvienės kreipimuisi ir mielai reaguojame į jos prašymą, detaliau paaiškindami, iš kur buvo imta visa straipsnyje panaudota informacija ir komentarai, bei papildome, remdamiesi konkrečiais dokumentais, pasirašytais paties mero Vytauto Laurinaičio, bei rajono tarybos politikų komentarais.

Tarybos posėdis – ne „pletkai“

Birželio 22 d. išspausdintas ir skaitytojus pasiekęs straipsnis „Valdžios šachmatų lentoje – nepalankių figūrų keitimas ir pradėjusios lįsti „ausys“ aprašėme Tarybos narės Sandros Tamašauskienės kreipimąsi į naująjį Savivaldybės Administracijos direktorių A. Jurkų. Politikė paklausė jo, ar tikrai yra sulauktas žodinis Kultūros paveldo departamento pritarimas dėl būsimos galimybės rekonstruoti M. Jankaus gatvę, iškeliant į paviršių po asfaltu gulinčius senojo kelio akmenis, atkuriant autentiškumą. Šioje vietoje taip pat buvo išreikštas susidomėjimas, ar vizualizacijos darbus atlikusi įmonė nėra susijusi su Savivaldybės administracijos direktoriaus A. Jurkaus žmona.

Reaguodama į šią aprašytą situaciją, „TS Projects“ direktorė, Administracijos direktoriaus žmona L. Jurkuvienė prašo paneigti redakcijos pateiktą informaciją. „Straipsnyje pateikta informacija sudarant nuomonę, kad UAB „TS Projects“ įmonė yra mano. Tačiau tai nėra mano verslas, UAB „TS Projects“ įmonėje dirbu nuo 2009 metų ir esu samdoma darbuotoja, einu direktorės pareigas. Tačiau aš neturiu šios įmonės akcijų ir nesu savininkė“, – elektroniniame laiške rašo L. Jurkuvienė.

Norime patikslinti, kad nei apie UAB „TS Projects“ akcijas, galimai galėjusias priklausyti L. Jurkuvienei, nei apie savininko privilegijas straipsnyje redakcija jokių savo teiginių nepateikė. Visa informacija perteikta tik remiantis posėdyje vykusia diskusija tarp politikės S. Tamašauskienės ir Administracijos direktoriaus A. Jurkaus.

Taigi, Tarybos posėdyje, kuris įvyko šių metų birželio 15 d., 14 min. 38 s. (visa tai užfiksuota tiesioginės posėdžio transliacijos įraše), S. Tamašauskienė paklausia Administracijos direktoriaus: „Andriau, o tai niekaip nėra susiję su TAVO ŽMONOS verslu?” Iškart po to politikė patikslina klausimą, ar projektavimo darbai niekaip nėra susiję su JO ŽMONOS verslu? Nelaukdamas ir atsakydamas A. Jurkus neneigia informacijos, o ją patvirtina. „Tikrai šitą vizualizaciją atliko MANO ŽMONOS ĮMONĖ. Tik aš niekaip nedalyvavau pirkimo procedūrose“, – sako A. Jurkus.

Po šio pasisakymo Administracijos direktoriaus kalbą papildo ir meras, atsakydamas, kad „Jis (A. Jurkus – aut. patikslinimas) buvo nusišalinęs“.

Analizuojant situaciją ir prašymą paneigti informaciją, kyla klausimas, ar tai, kas vyksta Tarybos posėdžiuose, tikrai yra tik „pletkai“, kaip pokalbyje telefonu su redakcija tai pavadino L. Jurkuvienė? Ir ar mūsų rajono savivaldybės Administracijos direktorius A. Jurkus visiškai neturi nei asmeninio žodžio, nei nuomonės, jei jį posėdžių metu iš keblių situacijų „traukia“ meras V. Laurinaitis, ir net jo (A. Jurkaus, – aut. patikslinimas) išsakytus žodžius neigia žmona?..

Tai ar tikrai nusišalino?

Administracijos direktoriaus žmona, UAB „TS Projects“ direktorė rašo, kad sutartis dėl projektavimo darbų buvo pasirašyta 2023 m. balandžio 3 d., o apklausa dėl darbų įvyko dar kovo mėnesį. „Kuomet mano vyras net nebuvo Administracijos direktorius. Pareigas administracijos direktorius A. Jurkus pradėjo eiti gegužės 8 dieną. Taip pat noriu pabrėžti, kad, rengiant vizualizacijas, kurių variantų UAB „TS Projects“ parengė penkis skirtingus už 2000+PVM sumą, dalyvavo ir konsultavo  įmonė UAB  „Paulens & Co“, konkrečiai architektas Vytas Paulionis“, – patikslina elektroniniame laiške L. Jurkuvienė. Ji tai patvirtino atsiųsdama ir sąskaitos faktūros kopiją su įrodymu, kad „TS Projects“ sumokėjo konsultantui 242 Eur (su PVM) sumą.

Redakcijai pavyko gauti konkrečios sutarties dokumento nuorašą, kur nurodyta, jog 2023 m. kovo 22 d. Šilutės rajono savivaldybės administracija pradėjo viešųjų pirkimų procedūras dėl Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės ir M. Jankaus gatvių sankryžos vizualizacijos parengimo paslaugos pirkimo. „Savivaldybė, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. patvirtinto įsakymo Nr. IS-97 (aktualios redakcijos) „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24.1.1 bei 24.2.1 papunkčiais, ir norėdama gauti geriausią produktą per protingą terminą, pateikė paklausimą Šilutės rajono savivaldybėje veikiančiai aukščiausią vertinimą pagal www.rekvizitai.lt turinčiai projektavimo įmonei UAB „TS Projects“. Pažymime, kad pagal Aprašą, perkančiosios organizacijos, atlikdamos neskelbiamas mažos vertės pirkimų apklausas, gali kreiptis į pasirinktą skaičių tiekėjų, reikalavimas kviestinių tiekėjų skaičiui nėra keliamas nei Apraše, nei Viešųjų pirkimų įstatyme. 2023 m. kovo 29 d. iš UAB „TS Projects“ buvo gautas pasiūlymas dėl sankryžos vizualizacijų parengimo paslaugų (trijų variantų vizualizacijos), pasiūlymo vertė 2 420,00 eurų su PVM. Atsižvelgiant į pirkimo rezultatus, 2023 m. balandžio 3 d. tarp Savivaldybės ir UAB „TS Projects“ buvo pasirašyta paslaugų sutartis Nr. R5-(4.1.5E)-236 „Dėl Sankryžos vizualizacijų parengimo“.

Iš šios informacijos galima daryti išvadą, kad Savivaldybės administracija gavo tik tris vizualizacijų pasiūlymus iš „TS Projects“ įmonės, nors L. Jurkuvienė teigia, kad pateikė net „penkis skirtingus už 2000+PVM sumą“ variantus. Taip pat iš dokumento ir L. Jurkuvienės paaiškinimų galima suprasti, jog apklausoje dalyvavo ir buvo apklaustas tik vienas teikėjas – šiuo atveju UAB „TS Projects“.

Primename, kad šių metų birželio 15 d. įvykusiame Tarybos posėdyje Administracijos direktorius A. Jurkus apie apklausą ir vizualizaciją kalbėjo daugiskaita – lyg jų buvo padaryta, parengta ir pristatyta ne iš vieno, o iš kelių teikėjų.

Vertinant pasirašytą sutartį, tikrai verta pasidžiaugti, jog „TS Projects“ po to, kai iš Savivaldybės gavo paklausimą, kuris buvo pateiktas kovo 22 d., sugebėjo taip uoliai padirbėti, jog sugebėjo parengti net penkis skirtingus vizualizacijų projektus.

Bet pažiūrėkime, kaip jų įvairovę įvertino komentatoriai.

Edvardas Vitkauskas: „Visi variantai sąlyginai vienodi, tik su skirtinga tvorele – metalinė žema(1), su akmeniniais stulpeliais(2), metalinė aukštesnė tvorelė(3) ar be tvorelės(4), dar skiriasi žiedo puošyba ir truputis želdinių. Norėtųsi platesnės įvairovės, kad būtų variantas su minimalistiniu, mažesnio skersmens ir, esant būtinybei, pervažiuojamu žiedu (koks yra Priekulės centre) kad nebūtų ilgo, sudėtingo važiavimo iš Jankaus į kairę į Tilžės gatvę, transportas trumpiau užsilaikytų tokioje sankryžoje ir vizualiai išliktų aikštės, o ne žiedinės sankryžos vaizdas. Priimtini variantai su puošyba želdynais, tačiau trūksta sankryžoje juostos ir žymėjimo kaip važiuoti dviratininkams“.

Vita: „O tai ką mes čia turėtume rinkti? Variantas vienas visuose vizualuose, skiriasi tik vazonai-pievelė-trinkelės, tvorelės ir kas žiedo centre. Nenoriu žiedo. Normali sankryža. Galima ją patobulinti ir nedarant žiedo“.

O kadangi visa tai jau vyko po kovo 5 ir 19 d. savivaldos rinkimų, abejotina, ar A. Jurkus pradėjęs dirbti naujose pareigose nuo gegužės 8 d., nežinojo, kas vyksta po jo šeimos namų pastoge.

Viešųjų pinigų panaudojimas pažeistas

Dar kartą nuomonės apie tai, ar šiuo atveju nebuvo pažeisti viešieji ir privatūs interesai, paklausėme politikės S. Tamašauskienės. Anot jos, A. Jurkus, kaip buvęs Tarybos sekretorius, puikiai išmano ir žino, kada tokie interesai gali susikirsti. S. Tamašauskienė teigia, kad būtent todėl naujasis Administracijos direktorius turėjo vengti bet kokio interesų konflikto šioje situacijoje. O ar vengė? Akivaizdžiai ir drąsiai apie projekto vizualizacijas A. Jurkus komentavo Tarybos posėdyje.

Taip pat skaitytojams dar kartą priminsime, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos „Facebook“ paskyroje šių metų gegužės 24 d. yra publikuojamos nuotraukos ir aprašomas susitikimas su Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinio skyriaus direktoriumi A. Mureika ir vyr. specialiste I. Gečiene. Tarp dalyvių – A. Jurkus, L. Jurkuvienė, meras V. Laurinaitis.

Šis susitikimas įvyko dvasinės kultūros centre „Eglutė“. Taip pat jame buvo aptarti klausimai dėl istorinio parko tvarkymo, pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo prie Griniaus tilto, Lietuvininkų, M. Jankaus ir Tilžės gatvių žiedinės sankryžos įrengimo sprendimų.

Pritaria Z. Merliūnas ir E. Jurjonas

Nuomonės apie visą šią Savivaldybės Administracijos direktoriaus A. Jurkaus ir jo žmonos L. Jurkuvienės istoriją paklausėme ir kitų Tarybos narių.

Kontrolės komiteto pirmininko Z. Merliūno nuomonė: „Mano nuomone, situacija yra labai neskani, nes vaikščiojama ant įstatymo ribos. Visada norisi, kad keliami minimalūs standartai būtų bent kiek aukštesni. Dabar turime situaciją, kai apklausiama tik viena įmonė, ir „sutapimas“ – įmonės direktorė yra įtakingo mero komandos nario žmona. Šioje situacijoje nematyčiau problemos, jeigu būtų apklaustos ir pasiūlymus pateikusios kelios įmonės, o konkursą būtų laimėjusi geriausią pasiūlymą pateikusi įmonė. Tačiau, kai paklausimas nusiunčiamas tik vienai įmonei, kuri dar turi akivaizdžias sąsajas su mero aplinka, kas gali paneigti, kad ir kaina buvo susiderinta tokia, kokios reikia. Viešieji pirkimai ir efektyvus viešųjų pinigų panaudojimas, šioje situacijoje, deja, buvo prarastas. Artimiausiu metu, kaip Kontrolės komiteto pirmininkas, imsiuosi veiksmų, kad Šilutės rajono savivaldybėje būtų užtikrinta konkurencija ir viešieji pinigai būtų naudojami racionaliai“.

Panašios nuomonės ir Tarybos narys Edvardas Jurjonas. Anot jo, Lietuvininkų, M. Jankaus ir Tilžės gatvių žiedinės sankryžos įrengimo vizualizacijos atlikimas sulaukė dėmesio kaip tik dėl viešųjų ir privačių interesų nepaisymo. „Tuo metu, kai buvo rengiama vizualizacija, Administracijos direktorius A. Jurkus jau kelis metus ėjo Tarybos sekretoriaus pareigas. Tad projekto pristatymo metu nederėjo jam dalyvauti. O balsavimo metu, kadangi nusišalino nuo to klausimo sprendimo priėmimo, tai lyg viskas ir teisėta. Kiekviena situacija siunčia pamokas, kurias turime išmokti. Neabejoju, kad ateityje bus daugiau situacijų ir nuo to, kaip tos situacijos bus sprendžiamos, priklausys jauno tarnautojo darbo sėkmė. Palinkėkime sėkmės“, – sakė E. Jurjonas.