Darbo birža – dėl jaunimo ateities

Darbo birza GermanikojeDarbo birža jaunimui gali pasiūlyti nemažai priemonių integruotis į darbo rinką bei ugdyti profesinius gebėjimus. Ir Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyrius dalyvauja Europos socialinio fondo projektuose, skatinančiuose jaunimą įsijungti į darbo rinką.

Šilutės jaunimui šios paslaugos – aktualios, nes rajone yra nemažai darbo neturinčio jaunimo. Šiemet spalio pradžioje Darbo biržos Šilutės skyriuje buvo užregistruoti 335 jauni bedarbiai iki 25 metų amžiaus (11,1 proc. visų Šilutėje registruotų bedarbių). Per visus 2015 metus Šilutėje įregistruoti 137 aukštųjų mokyklų absolventai, ieškantys darbo.

Pasak Darbo biržos Šilutės skyriaus vedėjo Andriaus Šašilkino, galima pasidžiaugti tik tuo, jog šiemet jaunų bedarbių skaičius nėra toks didelis kaip pernai.

Pasitikėjimo mokėsi apie 200 jaunuolių

Visai neseniai – spalio 30 dieną – finišavo Darbo biržoje įgyvendintas Europos socialinio fondo projektas „Pasitikėk savimi“. Šio projekto tikslas buvo kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumo darbo rinkoje paslaugas. Projekte galėjo dalyvauti 16-25 metų jaunuoliai, kurie niekur nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse.

Projekto „Pasitikėk savimi“ metu buvo vykdomi 5 dienų užsiėmimai „Susipažink su profesija“. Intensyvūs mokymai vyko Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje bei Šilutės žemės ūkio mokykloje.

Šilutėje per visą projekto vykdymo laikotarpį jame dalyvavo 203 jaunuoliai, iš kurių 39 nutraukė projektą, 83 asmenys įsidarbino, 18 projekto dalyvių sugrįžo mokytis į švietimo sistemą, o į aktyvios darbo rinkos politikos priemones buvo nukreipti 38 asmenys.

Rajone trūksta darbo jėgos

Lietuvos darbo birža informuoja, kad pasibaigus projektui „Pasitikėk savimi“, jau šių metų pabaigoje startuos naujas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas jaunimui „Atrask save“. Numatoma, kad projekte dalyvaus ne mažiau kaip 600 jaunuolių nuo 16 iki 29 metų. Su šio projekto dalyviais Šilutėje dirbs du koordinatoriai.

Darbo biržos Šilutės skyrius jaunimui siūlo apsilankyti Jaunimo darbo centre, kuriame teikiamos darbo rinkos paslaugos asmenims iki 29 metų. Čia vyksta įvairūs renginiai jaunimui, moksleiviai gali ieškoti informacijos, susijusios su situacija šiandieninėje darbo rinkoje.

Bedarbiai gali dalyvauti įvairiuose profesinio mokymo kursuose.

Pastaraisiais metais, anot Darbo biržos Šilutės skyriaus vedėjo A.Šašilkino, šilutiškiai įprato ieškoti darbo LDB internetiniame puslapyje. Daugiausiai bedarbių įdarbina didžiausios rajono įmonės: UAB „Germanika“, AB „Šilutės baldai“, UAB Klasmann – Deilmann Šilutė.

Darbo biržos specialistai sako, kad šiuo laikmečiu įsidarbinti nėra sudėtinga, nes ir Šilutes rajone jaučiamas darbo jėgos trūkumas. Darbų yra, tik žmonės norėtų didesnių darbo užmokesčių, neilgų darbo valandų – nuo 8 iki 17 valandos. Tačiau tokios trukmės darbų – mažoka. „Vis dėlto, jei pasiūlomas geras atlyginimas, žmonės sutinka dirbti ir ilgesnes pamainas“, – sako Šilutės darbo biržos atstovai. Daug jaunimo ieškosi darbo Klaipėdoje, nes didesniuose miestuose yra šiek tiek didesnis atlyginimas.

Specialistai apgailestauja, kad nemažai jaunuolių, kurie ateina registruotis į Darbo biržos Šilutės skyrių, būna neaktyvūs, nemotyvuoti, nelabai stengiasi patys ieškotis darbo. Darbo biržos darbuotojai sako, kad visos priemonės skirtos kiek įmanoma labiau suaktyvinti jaunimą. Džiugu, kad didžioji dalis jaunuolių įsilieja į darbo rinką arba apsisprendžia tęsti mokslus ir mokytis norimos specialybės.