Darbo birža kviečia jaunimą veikti ir pasitikėti savimi

Darbo birza GermanikojeBeveik pusantro šimto jaunų žmonių, iki šiol neturėjusių nuolatinio darbo ir niekur nesimokiusių, tapo drąsesni savo paieškose, labiau pasitikintys savimi, užmezgė nemažai naujų naudingų pažinčių. Taip nutiko todėl, kad šie jaunuoliai dalyvauja Lietuvos darbo biržos, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vykdomame projekte „Pasitikėk savimi“.

Projektas finansuojamas 2007-2013 metų finansinio laikotarpio Europos Sajungos Socialinio fondo lėšomis, jo tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą, teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.

Šio projekto partneriai yra 10 Lietuvos teritorinių darbo biržų ir 40 nevyriausybinių organizacijų, jis įgyvendinamas 15-koje mūsų šalies miestų. Šilutė yra vienintelis rajonas Klaipėdos apskrityje, kuriame įgyvendinamas toks projektas.

Projekto pradžia buvo 2013 metų spalio 17 d., o pabaiga numatyta šių metų liepos 31-ąją. Bendra projekto vertė – 1 158 480,07 eurų.  

Dirbama su NVO savanoriais

Su Šilutės jaunimu dirbanti jo koordinatorė Kristina Kožemiakinienė yra ta Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus specialistė, pas kurią pirmiausia nukreipiami į Darbo biržą kreipęsi 16-25 metų žmonės.Darbo birza stameloje

Ji supažindina jaunuolius su galimybe 3 arba 6 mėnesius lankyti nemokamus užsiėmimus, kurių metu vyksta įvairūs pokalbiai, aplankomos įvairios įmonės bei įstaigos, tad patiems galima akivaizdžiai pamatyti įvairių profesijų ypatumus, privalumus.

Su tais, kuriuos sudomina tokios galimybės, per porą savaičių įvyksta 5 susitikimai Darbo biržos patalpose. Jų metu grupės nariai susipažįsta, aptaria tolesnio bendravimo niuansus, numato uždavinius ir išsako savo lūkesčius, daugiau sužino apie Darbo biržos teikiamas paslaugas.

Vėliau ateina laikas susipažinti su nevyriausybinių organizacijų veikla, o tokių partnerių Darbo birža turi ne vieną. Tai Jaunimo edukacinis centras, Raudonojo Kryžiaus Šilutės komitetas ir asociacija „Langas į ateitį“.

Pastarosios asociacijos užsiėmimai vyksta Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, čia specialistės moko jaunuolius kompiuterinio raštingumo.

Po keletą susitikimų būna su Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriais. Jų metu lavinami dalyvių socialiniai įgūdžiai, keliama motyvacija, formuojami darbo komandoje įgūdžiai, supažindinama su savanoriška veikla, įsidarbinimo galimybėmis.

Lankosi įmonėse ir mokyklose

Vėliau jaunimas pradeda lankytis įvairiose įmonėse ir mokymo įstaigose. Pasak K.Kožemiakinienės, darbdaviai, į kuriuos ji kreipiasi prašydama priimti jaunimo grupes ir supažindinti juos su įmonių specifika, čia reikalingomis profesijomis, reaguoja palankiai. „Mes prisideriname prie darbdaviams patogaus laiko, todėl nesusipratimų nekyla“, – sako projekto koordinatorė.
Kiekviena projekto dalyvių grupė pamato kelias gamybines įmones ir dar kelias mokymo įstaigas.

Projekto dalyvių grupės jau pabuvojo Pagėgių savivaldybėje, šalia Rambyno kalno esančioje kaimo turizmo sodyboje „Senasis Rambynas“, nuolat vyksta į Sakūtėlių kaime veikiančią baldų gamybos įmonę „Germanika“, lankosi Šilutės UAB „Stamela“, susitinka su reabilitacijos centro „Gabrielius“ gyventojais ir Šilutės socialinių paslaugų centro darbuotojais. Visur vyksta pokalbiai apie įvairias profesijas, verslo idėjų pradžią, apie savanorystės svarbą renkantis gyvenimo kelią ir kt.

„Tada jauniems žmonėms yra lengviau apsispręsti, kuria kryptimi jie nori judėti ateityje – dirbti pasirinktą konkretų darbą ar mokytis kokios nors specialybės“, – sako K.Kožemiakinienė.

Projekto dalyviai pasiruošia pokalbiui su potencialiais darbdaviais, išmoksta tinkamai parašyti gyvenimo aprašymą, vadinamąjį CV.

Dar platesnės galimybės projekto dalyviams atsiveria šiemet, mat jau nuo šio mėnesio su keliomis ypač darbo rinkoje paklausiomis profesijomis bus supažindinama ypač išsamiai. Sutarus su darbdaviais, jauni žmonės jų įmonėse reikalingus darbus galės bandyti dirbti 5 dienas.

Kurios profesijos bus pasirinktos, dar svarstoma, bet dėl vieno neabejojama: tuomet jaunuoliai įgis dar daugiau žinių ir įgūdžių, tad projekto nauda bus dar didesnė.

Vertina palankiai

Darbo birza Rambyne 2Specialistė K.Kožemiakinienė įsitikinusi, jog toks projektas – tai reali galimybė ir iššūkis jauniems žmonėms labiau pažinti save, sužinoti savo pomėgius bei realius darbo rinkos ir darbdavių poreikius, galimybė įsitraukti į NVO veiklą, išmokti save pristatyti, išsiugdyti socialinius ir savarankiškumo įgūdžius.

Sėkmingai visą programą baigusiems jaunuoliams suteikiama galimybė įgyti norimą profesiją arba susirasti darbą per remiamo įdarbinimo priemones.

Tokią nuomonę patvirtina ir pačių projekte jau dalyvavusių jaunuolių istorijos.

Štai 23 metų Loreta neturėjo nei specialybės, nei darbinės praktikos, ir buvo baigusi vos 9 klases. Dalyvaudama diskusijose ir įvairioje grupinėje veikloje ji tapo drąsesnė, atsirado noras žengti į priekį. Pasibaigus projekto veikloms mergina baldų gamybos įmonėje užpildė CV, ir po kurio laiko sulaukė darbdavio pakvietimo dirbti. Darbdavys pasinaudojo įdarbinimo subsidijuojant priemone ir jauną darbuotoją apmokė gamybos vietoje.

21 metų Povilas buvo įgijęs vidurinį išsilavinimą, bet niekada nedirbęs. Vaikinas svajojo studijuoti informatiką, bet savo svajone menkai tikėjo. Dalyvaudamas projekte jis įgijo pasitikėjimo savimi, suprato, kad savo tikslų reikia siekti. Paskatintas koordinatorės, jis dar nesibaigus projekto veikloms pateikė prašymą studijuoti kolegijoje ir šiuo metu yra informatikos specialybės studentas.

Projekte dalyvavusių jaunuolių atsiliepimai irgi byloja, kad tie keli mėnesiai projekto dalyvių grupėse praėjo ne veltui.

„Labai patiko, daug ką nauja sužinojau, įgavau daugiau drąsos“; „Ramiau pradėjau žiūrėti į gyvenimą“; „Man tai davė supratimą apie darbo įmonių ir darbdavių poreikius“; „Labiau pradėjau vertinti save kaip asmenybę“; „Liūdėsiu, kai baigsis šis projektas“, – tokie yra buvusių projekto dalyvių komentarai.

Projekto naudą įrodo rezultatai

Štai vienos merginos, jau turėjusios profesiją ir kurį laiką pagal ją dirbusios, bet pastaruoju metu neturėjusios darbo, istorija.
Dar praėjusių metų lapkričio pradžioje vieno išvažiuojamojo renginio į Klaipėdos darbo rinkos mokymo centrą metu ji pirmą kartą iš arti pamatė konditerės darbą. Ir taip juo susižavėjo, kad iš karto pareiškė norą mokytis šios profesijos.

Merginai buvo pasiūlyta susirasti darbdavį, kuris sutiktų ją priimti į darbą baigus mokslus. Ji tokį rado – darbą jai pažadėjo UAB „Rambyno kalnas“, turinčios ir kepyklėlę, vadovas Pranas Samoška.

Mergina, darbdavys ir Darbo biržos atstovai pasirašė trišalę sutartį, tad dabar Darbo birža finansuoja visas būsimosios konditerės mokymosi išlaidas, o „Rambyno kalnas“ netrukus turės naują konditerę.

„Šiuo atveju merginai reikėjo tik menko paskatinimo, ir ji ėmėsi įgyvendinti naujai užgimusią svajonę“, – džiaugiasi K.Kožemiakinienė.

Jau ne vienas buvęs projekto dalyvis pareiškė norą kurį laiką savanoriauti, kiti nutarė toliau tęsti mokslus, įgyti profesiją.
Projekto rezultatai džiugina: iš viso projekto veiklose, t.y., Socialinės reabilitacijos užimtumo didinimo darbo rinkoje programoje, jau dalyvavo 139 jaunuoliai, kurie nedirbo, nesimokė ir nedalyvavo aktyviose darbo rinkos priemonėse.

Dalyvavimą programoje baigė 121 žmogus. Projekto veiklas baigę jau įsidarbino 54 jauni žmonės, dar 20 nusiųsta į aktyvias darbo rinkos priemones, 15 grįžo į mokyklas arba įstojo mokytis.