Darbo ginčų komisijų rezultatai: prašymų skaičius vėl augo

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) per 2022 m. I pusmetį gauta 2 916 prašymų išnagrinėti darbo ginčus. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų išaugo daugiau kaip 20 proc. (nuo 2 284). Gerokai padaugėjo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reikalavimų skaičius: net 6 157 sprendimai, palyginti su 4 615 sprendimų pernai.

Prašymų išieškoti darbo užmokestį – daugiausia

Kaip ir ankstesniais metais, dauguma prašymų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Tokių reikalavimų gauta 4 647 (75 proc.), kai, 2021 m. I pusmetį – 3 113 (67 proc.). Taigi reikalavimų dėl darbo užmokesčio išieškojimo skaičius gerokai išaugo.

Padaugėjo reikalavimų dėl darbo ir poilsio laiko – nuo 55 praeitais metais, iki 65 šiemet. Dėl psichologinio smurto (18 ir 25), dėl atleidimo iš darbo teisėtumo (387 ir 411). Trigubai sumažėjo reikalavimų dėl nekonkuravimo susitarimų ir konfidencialios informacijos apsaugos (7 ir 21) bei dėl ikisutartinių santykių (vos 2 reikalavimai). 24 reikalavimais mažiau gauta dėl turtinės žalos atlyginimo bei 7 dėl kolektyvinio ginčo išnagrinėjimo. Ginčų  dėl kitų  reikalavimų, pavyzdžiui, dėl  nušalinimo  nuo darbo teisėtumo, diskriminavimo, darbo sutarties sąlygų, neturtinės žalos atlyginimo ir kt. skaičius, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, išliko panašus.

Prašymų pobūdis

Dažniausiai asmenys kreipėsi dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu (411). Didžioji dalis visų reikalavimų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo tenkinta visiškai arba iš dalies (apie 21,6 proc.), vadinasi, pasitvirtino kas penktas kreipimasis. Panašus skaičius reikalavimų buvo atmesta (apie 21,1 proc.).

Nemažai atvejų sudarė ir reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo (197). Apie 40 proc. tokių reikalavimų atmesta, nenustačius neturtinei atsakomybei kilti būtinųjų sąlygų, o apie 24,8 proc. ginčių baigėsi taikos sutartimis. Iš dalies arba visiškai tenkinta 11,1 proc. atvejų.

Asmenys kreipėsi ir dėl baudų skyrimo, darbdaviui nevykdant darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo (nutarties) – gauti 86 reikalavimai. 83 proc. tokių reikalavimų tenkinta visiškai arba iš dalies.

7 prašymai gauti dėl nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų vykdymo, 6 – dėl diskriminacijos darbe, 4 jų išspręsti sudarius taikos sutartį, 15 – dėl nušalinimo nuo darbo teisėtumo, tačiau daugiau kaip pusė atmesta, 22 dėl kolektyvinio ginčo išnagrinėjimo, tačiau mažiau nei pusė atsisakyta nagrinėti dėl praleisto kreipimosi į DGK termino, ir 25 dėl psichologinio smurto, tačiau tokių reikalavimų atmesta daugiausia – net 44 proc.

Per pirmąjį pusmetį iš visų gautų reikalavimų visiškai patenkinti 2 409, iš dalies – 269 (bendrai 43,4 proc.). Atmesta 861 prašymas – beveik 14 proc.

Į DGK užsieniečių kreipėsi maždaug 17 proc. mažiau, gauta 278 prašymai, kai, praeitais metais – 326. Daugiausia į komisiją, kaip ir pernai, kreipėsi Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai.

Ginčų sprendimas DGK išlieka efektyvus, net 77 proc. išnagrinėtų ginčų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, baigėsi reikalavimų patenkinimu visiškai arba iš dalies, taikos sutarčių tarp šalių sudarymu ir ieškovams atsisakius pareikštų reikalavimų dar iki svarstymo ar jo metu.

Pagal VDI inf.