Darželinukai darželiuose galės ir nevalgyti

kidsRajono savivaldybės taryba nusprendė diferencijuoti mokestį už ikimokyklinukų maitinimą vaikų darželiuose.

Tėvai galės nebemokėti už maitinimą, jei vaikas praleis įstaigoje ne ilgiau kaip 4 valandas per dieną, o atskirais atvejais užmokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinėje įstaigoje galės būti diferencijuojamas, leidžiant pasirinkti maitinimo variantą visam mėnesiui – pusryčius arba pietus.

Iki šiol darželinukų tėvai privalėjo mokėti už vaiko maitinimą, net jei pasiimdavo savo atžalą namo nesibaigus darbo dienai.
Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė nurodė, kad yra gauta tėvų prašymų, kuriuose jie pageidauja, jog vaikas įstaigoje būtų ne visą darbo dieną, galėtų bendrauti su bendraamžiais ir pasirengtų mokyklai. Ne visi tėvai išgali už vaiko išlaikymą mokėti visą sumą, nes yra bedarbiai, gauna mažas pajamas ar socialines pašalpas.

Įsigaliojus siūlomai tvarkai, įstaigose būtų daugiau vaikų, kartu jos gautų didesnes mokinio krepšelio lėšas. Visos vaikų ugdymo išlaidos yra apmokamos iš krepšelio lėšų.

Todėl Švietimo skyrius parengė sprendimo projektą, kuriuo siūloma leisti tėvams nemokėti už darželį, jei vaikas per dieną jame praleis ne daugiau kaip po 4 valandas, nebus maitinamas ir nepageidaus jokių kitų įstaigoje teikiamų paslaugų.

Pagal Higienos normą, darželinio amžiaus vaikai nevalgę negali būti ilgiau, nei 4 valandas.

Atskirais atvejais, jei tėvai pageidaus, galės pasirinkti, kad vaikas darželyje valgytų arba pusryčius, arba pietus, ir mokės tik už pasirinktą maitinimą. Tiesa,  maitinimo varianto negalės kaitalioti, kada panorėję, – pasirinkimas galios mažiausiai mėnesį.

B.Tekorienė mano, kad taip bus sudaryta galimybė ikimokyklines įstaigas lankyti ir socialinės rizikos, bedarbių ar mažas pajamas gaunančių tėvų vaikams. Siekiama, kad ugdymo įstaigas galėtų lankyti kuo daugiau vaikų.

Tokia galimybė buvo aptarta ikimokyklinių įstaigų vadovų pasitarime. Visos įstaigos dalyvauja respublikinėse programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigoms“. Vaikai, kurie darželyje nepietaus ir nepusryčiaus, taip pat bus įtraukti į programas ir nemokamai gaus vaisių bei pieno produktų.

Naujoji tvarka įsigalios rajono Tarybai priėmus sprendimą. Tarybos posėdis numatytas kovo 29 dieną.