Darželinukams vietų nebeužtenka, steigiama daugiau grupių

pirmoku svente DSCN0080Nuo naujų mokslo metų Šilutės rajone vėl daugėja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius: po vieną naują grupę bus įsteigta vaikų darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Raudonkepuraitė“, bus pailgintas Kintuose veikiančios darželinukų grupės darbo laikas ir formuojama papildoma grupė.

Tokiam Švietimo skyriaus vadovų siūlymui didinti ikimokyklinukus ugdančių grupių skaičių jau pritarė rajono politikai. Steigti papildomas grupes imtasi todėl, kad gegužės pabaigoje vykusio ikimokyklinukų priėmimo į darželius metu paaiškėjo, jog vietų darželiuose trūksta.

Šilutėje steigiamos naujos grupės

Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė rajono politikams teigė, kad keičiantis vaikų, lankančių ar pageidaujančių lankyti ikimokyklines įstaigas skaičiui, būtina kasmet tikslinti grupių skaičių švietimo įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes šiemet vyko gegužės 23-24 dienomis. Šį darbą dirbusi komisija suskaičiavo, jog į kaimo ikimokyklines įstaigas dėl vietų stokos šiemet nepateko 47 vaikai.

Į Šilutės miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas nepateko 60 vaikų, iš jų 35 – į lopšelio grupes, 25 – į darželio grupes.

Taigi tėvų poreikis buvo nepatenkintas, todėl ir nutarta, kad reikia steigti daugiau grupių.

Papildomos grupės Šilutės lopšeliuose – darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Raudonkepuraitė“ priims 35 vaikus, kurie nepateko į miesto darželius.

Kintuose poreikis didėja

Kintų pagrindinėje mokykloje iki šiol veikė mišri ikimokyklinio ugdymo grupė 2-5 metų vaikams ir priešmokyklinukų grupė – jas lankė 27 vaikai.
Pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė mano, kad tikslinga keisti darželinukų grupės darbo laiką nuo 6 iki 10,5 valandų. Direktorės pastebėjimu, gimstamumas Kintų apylinkėje išlieka stabilus, didėja šeimų poreikis leisti vaikus į ugdymo įstaigą, nes tėvai dirba ir neturi kur palikti vaikų.

Todėl nuo naujų mokslo metų trumpai dirbančios priešmokyklinio ugdymo grupės Kintuose nebeliks, bus komplektuojamos dvi grupės: ikimokyklinio ugdymo grupė 2-4 metų vaikams ir mišri grupė 5-6 metų vaikams. Abi grupes lankys po 20 vaikų.

Bet ir tada, pasak A.Gužauskienės, šeimų poreikiai dar nebus iki galo patenkinti – keli lopšelinio amžiaus vaikai nepateks į darželį. Mat įsteigti Kintuose lopšelinukų grupę kol kas vaikų nepakanka – reikia, kad susidarytų 15 vaikų.

Tėvams, kurie nebuvo padavę prašymų, kad jų vaikas lankytų ikimokyklinio ugdymo įstaigą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., bus sudarytos sąlygos tai padaryti organizuojant papildomą priėmimą rugpjūčio mėnesį. Jeigu po papildomo priėmimo reikės didinti grupių skaičių, rugsėjo mėnesį Savivaldybės tarybai bus dar kartą teikiamas tvirtinti patikslintas grupių skaičius.

Skaičiuojama, kad nuo rugsėjo 1-osios Šilutės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas turėtų lankyti 1451 vaikas. 1024 iš jų lankys miesto darželius. Todėl Švietimo skyrius ir pasiūlė nuo rugsėjo 1-osios rajone komplektuoti jau 80 grupių.

„Mes privalome sudaryti galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdytis įvairių gebėjimų turintiems ir įvairiose seniūnijose gyvenantiems vaikams“, – sakė Švietimo skyriaus vedėja B.Tekorienė. 

Bus įsteigta papildomų etatų

Be abejo, kartu šiame sektoriuje reikės ir daugiau darbuotojų, tad pasiūlyta pakeisti pareigybių skaičių Kintų pagrindinėje mokykloje bei darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Raudonkepuraitė“.

Rajono Taryba pritarė, kad Kintų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje bus pridėta 1,59 auklėtojo etato, 0,10 muzikos mokytojo ir 1 auklėtojo padėjėjo etatas. Lopšeliuose – darželiuose „Ąžuoliukas“ ir „Raudonkepuraitė“ po 1,59 etato padaugės grupės auklėtojų ir po 1 etatą – auklėtojų padėjėjų.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų pareigybės finansuojamos iš mokinio krepšelio ir Savivaldybės savarankiškų lėšų, iš savarankiškų lėšų finansuojami ir aptarnaujančio personalo etatai.