Daugiafunkcis centras pagyvino Inkaklių gyvenimą

inkakliai moliugaiArtėja mokslo metų pabaiga, o kartu  – ir Švėkšnos seniūnijos Inkaklių kaimo gyventojų vilties išsipildymas, jog pagaliau įvyks jų kaime jau veikiančio mokyklos – daugiafunkcio centro oficialus atidarymas. Mat pagaliau įvyko viešieji pirkimai dėl baldų ir įrangos įsigijimo.

Jau pusantrų metų veikiantis centras iki šiol nėra oficialiai atidarytas, jame dirbantys specialistai vis dar tebelaukia kai kurių baldų ir treniruoklių. Tačiau daugiafunkcio centro darbuotojams tai nė kiek netrukdo vystyti aktyvią ir visapusę veiklą.

Kaimo kultūrinio ir sportinio gyvenimo pagyvėjimas tapo įmanomas po to, kai Šilutės r. savivaldybės administracija parengė projektą „Universalių daugiafunkcių centrų (UDC) steigimas Šilutės rajono savivaldybėje” ir gavo finansavimą iš 2007-2013 m. finansinės paramos laikotarpio Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos.

UDC paskirtis – sudaryti sąlygas veiklai

Dar 2011 metais Šilutės rajono Taryba priėmė sprendimą rajone įsteigti du mokyklas – daugiafunkcius centrus: Kintuose ir Inkakliuose.inkakli ikvilingo pamokos

Projekto rengėjai suprato, kad didžiausios problemos, su kuriomis šiandien susiduria Šilutės rajono kaimo vietovių gyventojai – vaikų ir suaugusiųjų užimtumas, nedarbas, nepakankama viešųjų paslaugų kokybė ir jų pasiūla. Šių problemų sprendimą paspartino universalių daugiafunkcių centrų steigimas: Kintuose rekonstruotas kultūros namų pastatas, Inkakliuose suremontuotas buvusios ūkio kontoros pastato antrasis aukštas, ir abiejuose kaimuose įsteigti UDC.

Daugiafunkciai centrai Šilutės rajone padidino galimybes puoselėti modernią švietimo sistemą, apimančią įvairiaus amžiaus gyventojų grupes ir jų poreikius. Todėl pasikeitė vaikų, jaunimo ir bendruomenės laisvalaikio praleidimo sąlygos ir galimybės.
UDC sumažino vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų socialinę atskirtį, sudaro sąlygas meninei, kultūrinei kaimo bendruomenių veiklai, jų sveikatingumo didinimui. Kartu sukurtos sąlygos bendruomenės nariams bendrauti vieniems su kitais, užsiimti mėgstama veikla, saviraiška, kūryba, puoselėti etnokultūrą.

Įgyvendinant projektą atlikti apleistų pastatų rekonstrukcijos darbai, UDC veiklų vykdymui perkami būtini baldai ir įranga.

Bendra dviejų universalių daugiafunkcių centrų Šilutės rajono savivaldybėje – Kintuose ir Inkakliuose – įsteigimo projekto vertė – 2 521 400 litų (daugiau kaip 730 tūkst. eurų), iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalis – 2 143 190 Lt (beveik 621 tūkst. eurų). Didžioji sumos dalis atiteko Kintams, nes čia reikėjo didesnių investicijų.

Inkakliuose renovavo 5 kabinetus

Inkaklių kaimo centre stovėjo didžiulis, dar 1982 metais statytas dviejų aukštų pastatas, kuriame sovietmečiu buvo tarybinio ūkio kontora. Dabar jame veikė biblioteka, pradinė mokyklėlė – Švėkšnos „Saulės” gimnazijos skyrius, medicinos punktas – Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro padalinys.

Naujam daugiafunkciam centrui buvo paskirti apie 180 kvadratinių metrų plotą užimantys penki kabinetai – beveik visas antrasis aukštas. Šios patalpos ir buvo renovuotos iš projektui skirtų pinigų.

Pastato remontas buvo baigtas 2013 m., ir rugsėjo 2 dieną vadovavimą naujajam centrui į savo rankas paėmė naujai paskirtas direktorius – rajone žinomas pedagogas, buvęs Degučių pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Jokšas. Jis turėjo 31 metų pedagoginio darbo stažą, kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikaciją ir 28 metų vadybinio darbo stažą bei II vadybinę kategoriją.

Vyksta treniruotės, bendravimas

Jau po poros mėnesių centro darbuotojai surengė bendruomenės apklausą, norėdami išsiaiškinti, kokių paslaugų vietos gyventojai norėtų, ko jie tikisi iš centro darbuotojų.

„Kvietėme žmones ateiti, išsakyti savo idėjas, tartis. Nes mes ir esame tam, kad padėtume vietos žmonėms realizuoti save”, – tokį savo požiūrį išsako centro vadovas A.Jokšas.

Tuomet apklausta 117 žmonių. 20 iš jų pageidavo, kad centre veiktų bendravimo grupės, kurių pokalbių temas planuotų patys jų nariai. Tokia grupė išsilaikė ilgiausiai iš visų susidariusių grupių. Ji veikia ir dabar, o jai vadovauja Danguolė Nausėdienė.
Panašus skaičius gyventojų pageidavo ir šiaurietiškojo ėjimo grupės, ir jos branduolys išliko iki šiandienos.

Kiek daugiau nei po 10-tį vietinių žmonių norėjo, kad centre veiktų dainavimo ir mezgimo būreliai, dalis šių žmonių pasirinktai veiklai ištikimi ir dabar.

Buvo norinčiųjų, kad vyktų šokių vakarai, bet šią iniciatyvą įgyvendinti pavyks tik šį pavasarį, mat tik dabar gaunama muzikos aparatūra.

Po 7 inkakliškius tuomet pageidavo laisvalaikiu užsiimti piešimo, lipdymo, skaitymo, vaidybos veikla, tačiau vėliau pavyko suburti nevisas šias grupes.

inkakliai pina ir laikrasciuBuvo norinčiųjų lavinti savo kūną aerobikos užsiėmimuose, o protą – mokantis kompiuterinio raštingumo. Pastarųjų gretos neišseko ir šiandien. Tebevyksta ir kalanetikos užsiėmimai, kuriuos veda trenerė Dainora Gerulytė, atvykstanti iš Klaipėdos. Į užsiėmimus antradieniais ir ketvirtadieniais atvyksta žmonės ne tik iš Inkaklių, aplinkinių kaimų, bet ir iš Šilutės. Ne viena treniruočių lankytoja jau išsitarė, jog pradėjusi treniruotes pradėjo ir žymiai geriau jaustis. Nesenai vyko šios tikslinės grupės vienų metų jubiliejaus teminis renginys „Latino vakarėlis – šokio pamoka ir lotyniški ritmai”, į kurį grupės narės susirinko su visomis šeimomis.

Nemažai vietinių gyventojų norėjo, kad centre būtų treniruoklių salė, bet ir šio pageidavimo dar nespėta iki galo išpildyti. Paskutinieji treniruoklių komplektai centrą pasieks šį pavasarį, tad tikimasi, kad tada ims lankytis ir daugiau norinčiųjų sportuoti.
Tačiau direktorius A.Jokšas pastebi, kad treniruoklių salei jau dabar trūksta patalpų, tad jie bus sustatyti ne centrui, bet seniūnijai priklausančiose patalpose.

Kurį laiką inkališkių sveikatą stiprino ir atvykstanti masažuotoja, bet jai išėjus, ši veikla laikinai sustojo. „Jei atsiras masažuotojų, atnaujinsime ir masažus”, – sako A.Jokšas.

Jau antri metai su dziudo imtynes pamėgusiais vaikais dirba savanoris Eugenijus Šuldiakovas. 12-14 metų vaikai treniruotes lanko 2 kartus per savaitę. Inkakliškai jau turi net respublikinių varžybų prizininkų.
Pats A.Jokšas po pamokų vaikams organizuoja bendrojo fizinio parengimo treniruotes ir jaunieji inkakliškiai jas mielai lanko.

Direktorius tikisi čia įkurti ir smiginio klubą, kuriame lavinti rankos taiklumą galėtų ir vaikai, ir suaugusieji. Inkaklius jau pasiekė 6 komplektai taikinių ir strėlyčių, ir A.Jokšas tikisi, kad toks klubas bus populiarus. Jis turi patirties, mat smiginio mėgėjų klubas veikė ir Degučių pagrindinėje mokykloje, ir jo nariai respublikinėse varžybose skynė aukštas vietas.

Nuolat būna pilnos ir šalia bendruomenės namų įrengtos futbolo ir krepšinio aikštelės.

Pamėgo šventes ir paskaitas

A.Jokšas ilgai vardija ir įvairių valstybinių švenčių minėjimus bei etnošventes, kasmet rengiamas kaimo šventes, kurios organizuojamos kartu su Inkaklių bendruomene „Ašva”. Daug gelbsti metodininkė Laurita Deniušienė, kuratorė Česlova Rudienė.
Neseniai per kaimą nuūžusios Užgavėnės subūrė visos apylinkės žmones. Inkakliškiai ne tik karieta apvažiavo visą kaimą, sudegino Morę, bet ir į Šilutėje surengtą Morių paradą dvi savojo kaimo gražuoles atgabeno.

Taip pat centre repetuoja rajone gerai žinomas folkloro ansamblis „Dainoriai”, vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, knygų pristatymai.

Inkakliškiai pamėgo ir paskaitas aktualiomis temomis: jau išklausė paskaitas sveikatinimo, teisiniais, darbo paieškų ir kitais klausimais.

Kovo 8-ajai skirtas renginys į mokyklos – daugiafunkcio centro konferencijų salę sukvietė labai daug moterų, kur jos užtruko apie porą valandų: galėjo atsigerti arbatos, pasivaišinti bendruomenės vaišėmis, paklausyti dainų, eilių. O bendruomenės vyrai džiaugėsi tuo metu galėję paruošti staigmeną žmonoms ir draugėms namuose. Moterys liko maloniai nustebintos.

Inkakliškiai vertina gerai

Pernai buvo atliktas dar vienas inkakliškių nuomonės tyrimas, kaip jie vertina tokio centro įtaką kaimo gyvenimui. „Išanalizavus atsakymus paaiškėjo, kad iš esmės keisti veiklos pobūdį nėra reikalo, nes mūsų žmonės teigiamai vertina centro veiklą, teikiamas paslaugas ir norėtų, kad toks traukos centras vaikams ir suaugusiesiems kaime išliktų”, – sako direktorius A.Jokšas.

Jis su šypsena prisimena kai kurių vietos gyventojų išsakytą nuomonę, jog net ir visų centro darbuotojų skelbimų apie būsimus renginius ne visada spėjantys perskaityti – tokia plati yra veiklos pasiūla.
Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis irgi sako pastebėjęs, kad pradėjus Inkakliuose veikti daugiafunkciam centrui šio kaimo gyvenimas ypač suaktyvėjo.

Šiuo metu centre dirba 10 žmonių – mokytojos, valytojos, techninis personalas ir direktorius.

Tikisi didesnio gyventojų aktyvumo

Visgi viena pagrindinių centro veiklų yra pradinukų ugdymas.

Pradėdami šiuos mokslo metus inkakliškiai dviejose jungtinėse klasėse turėjo 25 mokinukus, bet keletas jų su tėvais vėliau išvyko. Mokiniai į mokyklą pavėžėjami visuomeniniu transportu, nes centras neturi mokyklinio autobusiuko.
Puikiai su mokyklos – daugiafunkcio centro vaikais darbuojasi aukštos kvalifikacijos mokytojai, kurių tarpe vienas ekspertas, keturi metodininkai ir vienas vyr. mokytojas.

Mokiniai pasiekia gerų ugdymo rezultatų, turi aktyvią popamokinę veiklą. Praėjusiais mokslo metais visi renginiai, „išeinantys” už mokyklos durų, buvo įprasminami „Pėdų galerijoje”. Tų „pėdų” per mokslo metus įminta net 37. Ženkliausios iš jų: Nyderlandų ambasadoriaus vizitas į mokyklą – daugiafunkcį centrą apdovanoti inkakliškius, laimėjusius prizines vietas piešinių konkurse, patekimas į matematikos konkurso „Kengūra” rajono dešimtuką ir kt.

„Šiais metais taip pat turime puikių pasiekimų: respublikiniame piešinių konkurse „Tvirta šeima – akmuo tėvynės pamate” tarp 241 dalyvio laimėtos I ir II vietos, respublikiniame konkurse „Mano kišenpinigių istorija” laimėta III vieta ir pakvietimas į Lietuvos banką Vilniuje, švęstos visos valstybinės šventės, su Kovo 11-ąja sveikinti Šilutės policijos komisariato darbuotojai Šilutėje ir t.t.”, – sakė A.Jokšas.

Viena didžiausių centro gyvavimo problemų A.Jokšas laiko finansavimą. Daugiafunkciai centrai visoje Lietuvoje finansuojami iš mokinio krepšelio lėšų. „Bet nekyla ranka imti renginiams ir kitai veiklai pinigus, kurie skirti tiesiogiai vaikams. Todėl ir sukamės ieškodami rėmėjų, specialiųjų lėšų, geranoriškų visuomenininkų”, – sako direktorius.

Anot A.Jokšo, iš esmės „toks sukimasis” – nieko nauja, nes visos šalies daugiafunkcių centrų veikla paremta savanorystės principu, išskyrus tik pačius didžiausius.

Dar viena problema, anot direktoriaus, – žmonių aktyvumo stoka. Bet apvažiavęs bene visus šalies UDC, A.Jokšas sako įsitikinęs, jog tai ne tik Inkaklių – tai visos šalies problema. Norėtųsi atrasti daugiau aktyvių žmonių, galinčių koordinuoti grupių veiklą, vystyti iniciatyvas.