Daugiavaikės motinos vargsta dėl valstybinės pensijos

daugiavaikes pensijos paulauskiene zemlisuukieneValstybines pensijas gaus ir nemažai šilutiškių motinų

Nuo sausio pradžios darbo smarkiai padaugėjo Savivaldybės Socialinės paramos ir Civilinės metrikacijos skyrių specialistėms, mat kaip tik joms tenka priimti daugiavaikių motinų, pretenduojančių gauti II laipsnio valstybinę pensiją, – papildomus 400 litų kas mėnesį – dokumentus. Tokią teisę motinoms, užauginusioms ir dorai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, nuo šių metų pradžios suteikė Vyriausybė.

Tų dokumentų – storiausios bylos, juose pasitaiko nemažai netikslumų, tad tenka žmones siųsti į kitas įstaigas ir archyvus tikslinti faktus, o ten keliauti ryžtasi ne visi. Suruoštos bylos siunčiamos į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kur pensijos skyrimą arba neskyrimą lems speciali komisija.

Šios komisijos sprendimas sotesnę senatvę jau lėmė pusšimčiui Šilutės rajono motinų, savo eilės laukia dar apie 60 naujai išsiųstų bylų. O ant skyriaus specialisčių stalų jau rikiuojasi naujos, dar didesnės dokumentų krūvos.

Pensijos paskirtos 50-čiai motinų

„Paklauskite ko nors lengviau“, – atsidūsta Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, kai domimės jau pustrečio mėnesio vykstančiu darbu. Anot vedėjo, akivaizdu, kad paskelbę apie galimybę gauti valstybinę pensiją dar vienai motinų grupei, ministerijos vadovai tikėjosi, kad tokių moterų bus mažiau, nei paaiškėjo dabar.

Vasarį vykusiame Vidaus reikalų ministerijos komisijos posėdyje II laipsnio valstybinės pensijos jau buvo paskirtos 1123 motinoms iš visų šalies rajonų. Šios moterys šį mėnesį gauna raštiškus pranešimus apie sprendimus skirti joms valstybinę pensiją.

Ministerijos komisija iš viso atmetė tik 3 motinų dokumentus.

Tarp laimingųjų buvo ir apie pusšimtį mūsų rajone gyvenančių motinų.

Kovo 10-ąją Savivaldybės Socialinės paramos skyrius ministerijon išsiuntė dar apie 60 bylų. Komisija yra numačiusi dirbti tik kartą per ketvirtį, tad kada bus svarstomos šios bylos, dar neaišku.

Pirmiausia reikia rinkti pažymas iš užsienio

Socialinės paramos skyriaus specialistėms tenka sutikrinti begalę dokumentų. Skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Paulauskienė vardija, kad jei daugiavaikė motina ryžtasi teikti prašymą II laipsnio valstybinei pensijai gauti, ji privalo surinkti šiuos dokumentus: visų vaikų gimimo liudijimų kopijas ir asmens kodus, dukterų santuokų liudijimų kopijas, visų vaikų charakteristikas iš darboviečių, seniūnijų ar mokymo įstaigų. Motina privalo pateikti savo asmens dokumentą bei pensininko pažymėjimo kopiją, seniūnijos vadovo rašytą charakteristiką bei parašyti savo autobiografiją.

Bet visi žinome, kad šiandien didžioji dirbančios tautos dalis išvykusi į užsienius, tad kaip surinkti tuos dokumentus tiems išvykėliams, su kuriais kartais net šeimų nariai nebeturi ryšių? Iš kur apie tuos išvykusius žinoti, pavyzdžiui, seniūnijų vadovams?..

Pasak V.Paulauskienės, vaikai iš airijų, anglijų ir norvegijų atveža dokumentus, kad jie dirba vienoje ar kitoje įmonėje, ir savivaldybėi to užtenka. Tiesa, jiems reikia padaryti tų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Visus dokumentus surinkti privalu per 2 mėnesius. Pavyzdžiui, jei motina į Socialinės paramos skyrių kreipėsi kovo 10 dieną, tai visi jos dokumentai turi būti surinkti iki gegužės 10-osios. O tų dokumentų kiekvienoje byloje būna po daugiau nei 20 lapų.

Todėl specialistė pataria motinoms pirmiausia ir pradėti rinkti dokumentus iš užsienio valstybių, mat iš ten jų laukiama ilgiausiai. Ir tik gavus emigrantų vaikų pažymas eiti į Socialinės paramos skyrių, nes čia dokumentų sutvarkymas truks tik apie savaitę.

Motinos nežino apie vaikų teistumą

Socialinės paramos skyrius Vidaus reikalų ministerijos dar užklausia, ar kas nors iš valstybinės pensijos prašančių motinų vaikų nėra teisti. Jei teistumų nebūta, atsakymas ateina labai greit, jei teistų yra, atsakymo tenka palaukti apie 3 savaites.
Kaip tik dėl šios priežasties savo eilės dar laukia nemažai komisijai neišsiųstų bylų.

Ar kurio nors vaiko teistumas tikrai turi įtakos motinos pensijos skyrimui, ar vaiko prasižengimas – nesunkus, kad įtakos tam neturės, sprendžia ne Socialinės paramos skyrius. Tokį sprendimą priima Vidaus reikalų ministerijos komisija.

Neretai motinos nė neįtaria, jog jų vaikai buvo teisti. Tad Socialinės paramos skyriaus specialistams dabar tenka spręsti dilemą, kaip joms apie tai pranešti. O pranešti teks, nes reikės informuoti, dėl kokios priežasties pensija nebus skiriama.

Pasak A.Šimelionio, jau pasitaikė atvejų, kad motinos surašė 5 savo neteistus vaikus, o vieno, kuris jau buvo teistas, į sąrašą neįtraukė. Toks bandymas gudrauti greit paaiškėja.

Popierius renka pačios senolės

Padaugėjo darbo ir Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojoms, nes dokumentuose randama daug klaidų.
Todėl dokumentus tvarkantys žmonės turi atkreipti dėmesį, kad vaikų gimimo liudijimuose visos mamos vardo ir pavardės raidės būtų idealiai vienodos, t.y., nebūtų viename ji „Ona“, o kituose – „Onutė“.

Jei motina turi du vardus, visuose dokumentuose jie ir turi būti nurodyti abu.

„Mums tenka siųsti žmones ieškoti papildomų dokumentų, kurie padėtų ištaisyti klaidas, o tai daryti nori ne visi. Kiti pyksta, kad mes juos siuntinėjame. Tada prašome rašyti pasižadėjimus, kad jie neturės pretenzijų, jei komisija jų mamai neskirs pensijos“, – pasakoja A.Šimelionis.  

Dažniausiai rinkti dokumentus gauti valstybinę pensiją ryžtasi pačios senolės ir tai gerokai stebina Socialinės paramos skyriaus darbuotojus. Garbaus amžiaus moterims nėra lengva suprasti kokių ir kodėl reikia dokumentų, nuo ko pradėti juos rinkti. Dažnai motinos pyksta ir dėl nurodymų patikslinti kai kuriuos dokumentus.

Jos turėtų žinoti, kad ne šio skyriaus vadovai sprendžia kokių dokumentų joms reikia ieškoti, tai griežtai reglamentuota Vyriausybės nutarime.