Deginantys žolę ūkininkai neteks išmokų

dega zole 1„Kalbėjom daug metų, o dabar jau pradėsime bausti“, – sako Šilutės aplinkosaugininkai.

Šilutės aplinkosaugininkų vadovė Galina Misevičienė informuoja, kad bausti žada tuos, kurie vis dar degina pernykštę žolę, lapus, šakas ir panašias augalinės kilmės atliekas. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas sudarė sutartį su Nacionaline mokėjimų agentūra (NMA) ir informaciją apie pilietį, kurio žemėse pastebėtas nudegintas plotas, iš karto perduos NMA. O agentūra  nedels nubraukti tokiam ūkininkui išmokas už žemę…

Šilutės r. aplinkos apsaugos agentūros vedėja G.Misevičienė sako, kad iki šiol tokio atvejo, kad NMA ūkininkus nubaustų už nudegintus plotus ir nutrauktų jiems išmokas, nebuvo. Taip buvo todėl, kad vietos aplinkosaugininkai buvo itin tolerantiški.

Ateityje tokios tolerancijos jie mums nebežada.

Todėl G.Misevičienė dar kartą primena, kad sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekas lauke privaloma kompostuoti. Tik jei nėra tokios galimybės, leidžiama deginti sugrėbus į krūvas, esančias ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Deginimas turi būti nuolat stebimas, o smilkstančią ugniavietę privalu užgesinti vandeniu ar smėliu.

Bet kokias augalines, daržų atliekas, nugenėtas medžių šakas ir kt. deginti draudžiama ir visose gyvenvietėse – ir mieste, ir kaimuose.

Draudžiama deginti ražienas, taip pat nenupjautą ir nesugrėbtą žolę, nendres, javus.

Bet kokias augalinės kilmės atliekas draudžiama deginti ir miškų gaisrams palankiomis dienomis, t.y., esant didesniam nei II klasės miškų gaisringumui.

Taip pat draudžiama kartu su augalinės kilmės atliekomis deginti buitines, pramonines ir kitas atliekas.

Kai žolės, nendrių, šiaudų, nukritusių medžių lapų ir kitų augalinės kilmės atliekų kiekis viršija 5 kubinius metrus, apie deginimo vietą būtina iš anksto pranešti artimiausiam Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) padaliniui ir (ar) vietos girininkijai.

Verta žinoti, kad žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, pastebėję savo žemėje žolės, ražienų ar nesugrėbtų šiaudų gaisrą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PGT ir girininkiją.

G.Misevičienė pastebi, jog tvarkingų šeimininkų valdose tokių atliekų paprasčiausiai nebūna: visa, ko negalima sudeginti, tvarkingas šeimininkas kompostuoja.

Na, o tiems, kas dar bandys rizikuoti, primename, kad nesilaikantys šių reikalavimų gali pelnyti baudą nuo 100 iki 800 litų. Taip prasižengę pareigūnai baudžiami dar griežčiau – nuo 200 iki 1000 litų baudomis.

Deginantys ražienas, nepjautą žolę, nendres, javus ir kitas žemės ūkio kultūras mokės 200-1000 litų baudas, o pareigūnai – 400-1200 litų.

Žemės savininkai ir naudotojai, kurie savo žemėse pastebėjo degančią žolę ar ražienas ir nesiėmė priešgaisrinės apsaugos priemonių, bus nubausti nuo 100 iki 600 litų bauda.