Degučių kaimo šventėje liejosi ir lietus, ir entuziazmas

Deguciu svente PiluteKo gero, Motina gamta labiau sugadinti kaimo šventės, nei tai padarė Degučiuose, nesugebėtų: šeštadienį į savo kasmetį renginį „Degutiškių ir svetelių sambariai“ susirinkę visos apylinkės gyventojai ir jų sveteliai, pasiraitoję kelnių klešnes, braidė per balas Degučių mokyklos stadione…

Tačiau kartu degutiškiai žavėjo entuziazmu, mat net ir visą dieną pliaupiant lietui vyko ir futbolo „Zorbing“ varžybos, ir sveikinimai, ir koncertai, ir net šokiai basomis. O šventės išvakarėse Degučiuose buvo ir filmų, ir edukacinių užsiėmimų. Tad kaip besuktum, degutiškių šventė buvo tokia, kokią ją visi dalyviai tikrai ilgai prisimins.

Šokėjai – ir basi, ir po skėčiais

Šeštadienio pavakarę artėjant prie Degučių mokyklos, akį patraukė medžių paunksmėje esančioje aištelėje besiridinėjantys „Zorbing“ futbolo žaidėjai. Jie Deguciu svente sokejaigalvas buvo sukišę į milžiniškus kamuolius, tad lietaus viršutiniąja kūno dalimi kaip ir nejautė. Bet labiausiai žavėjo po medžiais susibūrę sirgaliai – kas – po skėčiais pasislėpę, o kas – ir be jų. Paklausti, ar liūtis negadina nuotaikos ir noro stebėti varžybas, vyrai, moterys ir jaunuoliai vieningai atsakinėjo, jog negadina. O vienas kitas dar priminė, kad blogo oro iš viso nebūna – būna tik prasta apranga ir netinkamas nusiteikimas…

Vadovaudamiesi šia degutiškių nuostata per žliugsinčią pievą nusiyrėme į mokyklos stadioną, kur jau maršus trenkė Vidilijos Aidukienės vadovaujami Inkaklių kaimo kapelos „Ašvelė“ muzikantai ir dainininkai. Nors po skėčiais prie staliukų dar sėdėjo vos keli žiūrovai, bet netrukus nebeliko ir tų – viena po kitos aikštelėje ėmė suktis šokėjų poros. Entuziastų nestabdė net tai, kad lietus protarpiais tikra liūtimi pavirsdavo. Vieni – basomis išsiavę, kiti – su batais, o treti ir skėčiais prisidengę, degutiškiai aiškiai demonstravo, jog jiems blogo oro tikrai nėra.

Šventės vedėjos – šišioniškė Indrė Skablauskaitė ir jos kolegė žemaitė Adma Baltutienė – džiaugėsi tokiu entuziazmu, nes, anot A.Baltutienės, „žemaite toki užsispyre, kad koks tas ors bebuvis, anie šoks, i baigta“.

Visgi ir vedėjos kvietė visus vieni kitiems saulės palinkėti.

Svečiai linkėjo aktyvumo ir vaivorykštės

Šiokį tokį atokvėpį gamta davė tuomet, kai scenon buvo sukviesti aukščiausi svečiai ir renginio organizatoriai.

Deguciu svente KomskisDegučių bendruomenės „Rytdiena“ pirmininkė Irena Vismantienė prisiminė, kad degutiškių šventes gamta visuomet laimindavo puikiu oru, ir linkėjo saviškiams nekreipiant dėmesio į jos išdaigas bent jau puikiai pabendrauti.

Linkėjimų pabėrė ir rajono meras Vytautas Laurinaitis: „Aktyvumo, sumanumo, rasti kelią eiti į priekį, ir kad metai bendruomenei būtų našūs projektine veikla“, – linkėjo meras. Jis taip pat įteikė padėkos raštą I.Vismantienei, dėkojo veiklios vietos jaunimo bendruomenės atstovams.

Kad Degučių bendruomenė stiprėtų ir toliau judintų bei vienytų visos apylinkės žmones, linkėjo ir Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, kuris sakė Degučiuose besijaučiantis kaip namie. Jis siūlė iki šventės galo čia palikti merą V.Laurinaitį, mat tik šiam atvykus šiek tiek prasiblaivė dangus.

Seimo narys Artūras Skardžius išreiškė viltį, kad tądien degutiškiai dar ir vaivorykštę pamatys. „Kad skambėtų dainos taip, jog net debesys pasitrauktų, kad šiandien būtų paskutinė lietaus diena, o derlius būtų puikus“, – toks buvo Seimo nario palinkėjimas.

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos specialistė Vaidilutė Dūdienė šmaikštavo, kad tik ilgametis seniūnas Jonas Budreckas sugebėdavo visoms seniūnijos šventėms užsakyti gerą orą. O šiemetinėje šventėje nedalyvavo nei jis, nei naujasis seniūnas Virginijus Stasiulis, tik prieš kelias dienas pradėjęs eiti pareigas.

Seniūnijos valdžią pavadavusi V.Dūdienė dėkojo ir aktyviai bendruomenės pirmininkei I.Vismantienei, ir visiems ūkininkams bei šventės rėmėjams, be kurių pagalbos šventės nebūtų buvę.

Pagerbė naujagimius ir dėkojo aktyviausiems

Degutiškiai paruošė dovanas savo naujiesiems bendruomenės nariams – naujagimiams Aistei Balčiauskaitei, Paulinai Baltutytei, Vytautui Kubilui, Deividui Mamkaičiui, Akvilei Vilčiauskaitei ir Jonui Bertašiui. Tačiau ne visi tėveliai ryžosi nešti savo kūdikius į šventę, tad keliems dovanos įteiktos vėliau.Deguciu svente Skardzius

Padėkos ir kepuraitės su Degučių simboliais įteiktos Lilijai ir Elmutui Lengvinams – už nuoširdų, entuziastingą ir organizuotą darbą su Degučių jaunimu, už Degučių krašto garsinimą ir bendruomeniškumo skleidimą; Eičų šeimai – Vilijai ir Ramūnui, Rolandui, Ričardui, Aurimui ir Orestui – už aktyvų sportišką dalyvavimą bendruomenės veikloje; Dovydui Lengvinui – už nuoširdų, bendruomenišką ir iniciatyvų darbą, aktyvią sportinę ir organizacinę veiklą, pagalbą bendruomenei.

Padėkota aktyviems bendruomenės nariams Daivai Dlubogorskienei, Rasai Mačiunskaitei, Kęstučiui Bružui, Rolandui Kasiliauskui, Pauliui Lengvinui, Osvaldui Reikertui, Mariui Mackevičiui, Rokui Švenčioniui, Tomui Urbonui, Degučių vardą garsinantiems Kęstučiui Bružui, Povilui Baltučiui, Svajūnui Cipariui, Stasiui Dragūnui ir Elmutui Lengvinui.

Degutiškiai pasidžiaugė ir savo jaunąja karta – apdovanojo gerai besimokančius mokinius Viltę Beinorytę, Lėją Šarkauskaitę, Orestą Eičą, Augustę Junkarytę, Pauliną Peter.

Kuo toliau, tuo labiau pilnėjo mokyklos stadionas, ir nors vaivorykštės degutiškiai tądien nepamatė, tai negadino nuotaikos nei apdovanotiesiems, nei dovanų negavusiems. Visi smagiai linksminosi, kai „Pilutė“ ir jų vadovė A.Baltutienė ėmė mokyti šokių, kai įsisuko į „meškeriojimą“, „obuoliavimą“ ir kitokius žaidimus, kai maršus trenkė kaimiškos muzikos kapela „Joldija“ ir koncertavo grupė „Tabasco“.