Degutiškiai dėkingi už atnaujintą bažnyčią

DEGUCIAIPraėjusį savaitgalį Degučių Šv.Vincento Ferero parapijos žmonės dviem įspūdingais renginiais pažymėjo Europos kultūros paveldo dienas bei savo unikalios bažnytėlės atnaujinimą.

Šventomis padėkos Mišiomis atsilygino tiems, kurie savo iniciatyva, rūpesčiu ir konkrečiais darbais prisidėjo, kad prieš 250 metų statyta Degučių bažnytėlė ir toliau gyvuotų ne vieną šimtmetį.

Unikali Europoje

Šeštadienį ir sekmadienį Degučiuose pradėtas Šilutės rajono Europos kultūros paveldo dienų renginių projektas “Vietos dvasia. Mus supantis, kuriantis, vienijantis kultūros paveldas”.

Šeštadienį Šv. Vincento Ferero bažnyčioje jaunimo apsuptyje įvyko informacinis renginys – seminaras apie šios bažnyčios istoriją, parapijos iškiliausius žmones ir statinio unikalumą ne tik mūsų šalyje, bet ir Europoje.

Žemaičių Naumiesčio kraštiečių organizacijos pirmininkas, Žemaičių Naumiesčio valsčiaus monografijos sudarytojas, geologijos mokslų daktaras Zigmas Malinauskas pasakojo apie bažnyčios Degučiuose atnaujinimo idėją.

Pasak Z.Malinausko, kraštiečių draugijos nariai, 2002 metais rinkdami medžiagą Žemaičių Naumiesčio valsčiaus monografijai, aplankė Degučių bažnyčią. Kartu su klebonu Zenonu Degučiu ir parapijos atstovais apžiūrėjus pastato konstrukcijas, visiems tapo aišku, kad pastato stogas laikosi tik su Dievo pagalba – bemaž visos atramos sutrūnijusios.

Tik sumanių parapijiečių meistrų dėka, kurie stogą ramstė visokiais įmanomais būdais, stogas neįgriuvęs atlaikė iki tol, kol buvo parengtas Degučių bažnyčios restauracijos projektas ir gauta Norvegijos finansinė parama.

Didelį darbą tyrinėdama Šv.Vincento Ferero bažnyčios unikalumą atliko menotyrininkė Aleksandra Aleksandravičiūtė. Ji yra parengusi keletą svarbių straipsnių respublikinėje spaudoje apie šios bažnyčios sakralinį meną. Jos surinkti duomenys tapo svariais argumentais, kad Norvegijos paramos fondas skirtų lėšas Degučių bažnyčiai atnaujinti.

Menotyrininkės A.Aleksandravičiūtės duomenimis, Šv.Vincento Ferero bažnyčia Degučiuose yra vienintelė Europoje išlikusi trikampė medinė bažnyčia. Joje yra išlikę ir unikalių altoriaus puošybos elementų.

Padėkos Mišios

Šv. Mišias Degučių bažnyčioje sekmadienį aukojo Žemaičių Naumiesčio ir Degučių parapijos klebonas Kazimieras Lesčiauskas, kuris vyskupijos vadovybės ir savo vardu dėkojo visiems, prisidėjusiems prie bažnyčios atnaujinimo.

Padėkos kalboje jis pažymėjo europarlamentaro Zigmanto Balčyčio, bažnyčios atnaujinimo iniciatyvos pradžioje dar ėjusio LR Seimo nario bei susisiekimo ministro pareigas, išskirtinę paramą. Pasak K.Lesčiausko, Z.Balčytis sugebėjo į bažnyčios atnaujinimo darbų sūkurį įtraukti ir tuometinius rajono vadovus.

K.Lesčiauskas dėkojo Šv. Mišiose dalyvavusiai Savivaldybės paminklosaugininkei Redai Švelniūtei, kuri buvo bažnyčios restauracijos projekto autorė. Visas bažnyčios atnaujinimas kainavo apie 1,5 mln. litų, o rajono Savivaldybės indėlis – 400 tūkstančių litų.

Padėkos žodis tartas ir UAB „Žibai“ direktoriui Steponui Kazlauskui, kurio vadovaujami statybininkai kruopščiai dirbo, kad bažnyčios sienos ir naujas stogas tarnautų dar ne vieną amžių.

Klebonas K.Lesčiauskas bei rajono merė Daiva Žebelienė dėkojo ir atminimo dovanėles teikė aktyviausiems talkininkams – parapijiečiams, savo konkrečiais darbais prisidėjusiems prie bažnyčios puoselėjimo: Juozui Šedžiui, Vladui Brokorui, Aloyzui Lidžiui, parapijos bendruomenės pirmininkui Antanui Kubaičiui bei bažnyčios prižiūrėtojai Bronei Venckienei.

Bažnyčioje koncertavo Klaipėdos sakralinės muzikos choras „Scola Cantorum de Regina Pacis“ (Taikos karalienės giedotojų mokykla) bei degutiškių etnografinis ansamblis „Pilutė“.

Silutes naujienu LOGO