Dėl mokinių priėmimo į mokyklas 2015-2016 mokslo metais

klaseInformuojame, kad nuo š. m. gegužės 4 d. prasideda priėmimas į bendrojo ugdymo pirmąsias, penktąsias, devintąsias (pirmąsias gimnazijos) ir vienuoliktąsias (trečiąsias gimnazijos) klases. Prašymus mokyklos direktoriui galite pateikti iki gegužės 22 d.

 Kartu su prašymu pateikiama:

* Mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);
* Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);
* Dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo pirmumą;
* Prie prašymo mokytis pagal pradinio ugdymo programą pridedamas vaiko sveikatos pažymėjimas (vaiko sveikatos pasas).