Dėl šventinių pasveikinimų ir kitos Savivaldybės reprezentacijos

laurinaicio galvaVisuomenės informavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad „gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių“. Tačiau šį kartą straipsnio „Ačiū – esame pasveikinti už mūsų pačių pinigus“ autorius Sigitas Grinčinaitis („Šilutės naujienos“, 2014-12-30 Nr. 98), rašydamas apie Mero ir Administracijos direktoriaus institucijų naujametinius sveikinimus Šilutės krašto bendruomenei, nesivargino paklausti pačių Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus nuomonių, paaiškinimų ar patikslinimų nors, „priremdamas prie sienos“ (straipsnio autoriaus S.G. žodžiais) apklausė ne tik valstybės tarnautojus, bet ir eksmerus – Šarūną Laužiką, Algirdą Balčytį, Virgilijų Pozingį, Daivą Žebelienę, Arvydą Jaką.

Man kyla klausimas, ar eksmerų nuomonių pasiteirauta tik dėl politinio pliuralizmo, ar specialiu užsakymu korespondentui, nes prasidėjo rinkiminės batalijos ir beveik visi jie (išskyrus A.Balčytį) kandidatuoja į Savivaldybės merus? Taip pat manau, kad straipsnio autorius specialiai pažeidė mano, kaip Mero (juridinio asmens) dalykinę reputaciją, nepasiteiraudamas mano nuomonės dėl šventinių sveikinimų ir kitų padėkų Šilutės rajono savivaldybės bendruomenei. Todėl šiuo pranešimu noriu Šilutės krašto bendruomenei patikslinti ankščiau minėtame straipsnyje pateiktą šališką informaciją.

1. Dėl šventinių pasveikinimų

Šventiniu laikotarpiu (prieš šv. Kalėdas ir Naujuosius metus) tradiciškai Savivaldybės vadovai (tiek Meras, tiek Administracijos direktorius) sveikina (tą darydavo ir prieš mane buvę vadovai) Šilutės rajono savivaldybės bendruomenę, Savivaldybės teritorijoje veikiančias įstaigas, organizacijas, bendroves, Lietuvos valstybės vadovus, ministerijas, tarptautinius ir kitus bendradarbiavimo partnerius. Ir tai yra ne tik pagal įstatymą, bet etiška ir kultūringa, nes esu Šilutės rajono savivaldybės tarybos politinis vadovas ir man svarbūs visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys žmonės, neišskiriant nė vieno, net to, kuris gyvena atokiame kaime (todėl ir buvo išsiųsti 10 tūkst. atvirukų).

Manau, kad Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės nariams, mūsų krašto žmonėms, kurie yra svarbiausia mūsų visuomenės dalis, iki šiol tekdavo menkas dėmesys. Beje, šįkart, taupydami lėšas, ant sveikinimų, skirtų Savivaldybės įstaigoms pasirašėme abu su Administracijos direktoriumi. Kiek žinau, anksčiau to nebūdavo.

2. Dėl kitų reprezentacijų

Sieniniai kalendoriai, kaip ir praėjusiais metais, kai Savivaldybės meru buvo Š.Laužikas (beje, ant 2014 m. kalendoriaus taip pat yra Š.Laužiko sveikinimas ir jo parašas), buvo pagaminti ir padovanoti Savivaldybės įstaigoms, organizacijoms, Savivaldybės administracijos ir visų 11-os seniūnijų darbuotojams bei bendradarbiavimo partneriams.

Kalendoriui pagaminti išleista 9667,90 litų (praėjusiais metais už kalendorių sumokėta 8835,44 lito). Kalendorius išties puikus (to neneigia ir straipsnio autorius S.Grinčinaitis) ir manau, kad tai ne tik kukli dovana mūsų bendruomenės nariams Kalėdų proga, bet ir istorinę, reprezentacinę vertę turintis leidinys, kuriame pristatytos visos seniūnijos, pažymėti bendruomenių organizuojami tradiciniai renginiai, nurodytos minimos istorinės datos, pavaizduota Savivaldybės simbolika su gražiausiais seniūnijų vaizdais.

3. Dėl Padėkos vakaro Savivaldybės įstaigų, kitoų Savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybinių institucijų vadovams, verslo atstovams

Padėkos vakaras nėra naujas renginys, tai tęsiama ankstesnių merų tradicija padėkoti verslo atstovams. Šįkart pakvietėme ir Savivaldybės įstaigų vadovus, kurie dirba nelengvomis sąlygomis, bet siekia optimaliausio rezultato, ir kurių vadovavimo dėka kolektyvai kasmet pasiekia vis puikesnių rodiklių ugdydami jaunąją kartą, kokybiškiau teikdami viešąsias ar kitas administracines paslaugas bendruomenės nariams. Esame dėkingi vietos verslininkams, kurių plėtojamas verslas ir sprendimas kurti darbo vietas čia, Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, sudaro sąlygas mūsų Pamario kraštui, kad ir mažais žingsneliais vėl kilti iš ekonominės krizės.

Buvo prisiminti ir žemdirbiai, kurie taip pat yra vieni iš svarbiausių mūsų krašte, nešantys ženklų indėlį į Savivaldybės ekonominę gerovę, kuriantys darbo vietas, savo produkcija ne tik maitinantys mus, bet ir garsinantys mūsų Pamarį.

Kadangi Savivaldybės biudžete nebuvo suplanuotos lėšos tokiems renginiams, ieškojome rėmėjų, kurie prisidėtų prie šventinės nuotaikos kūrimo, padėtų pasveikinti artėjančių švenčių proga ir padėkoti už darbą dėl mūsų visų. Rėmėjų valia jie nenori būti viešinami.

4. Dėl lėšų panaudojimo teisėtumo ir skaidrumo

Lėšos buvo naudojamos iš Mero fondo – tiek, kiek leidžia įstatymai. Šilutės rajono savivaldybės mero fondui kas mėnesį skiriama dviejų Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma, kurios panaudojimą reglamentuoja Tarybos patvirtinti nuostatai. Mero fonde 2014 m. buvo 55 tūkst. litų (2011 m. – 50 tūkst. Lt, 2012 ir 2013 m. – po 52 tūkst. Lt). Reprezentacinėms reikmėms skiriamas lėšas naudojau vadovaudamasis anksčiau minėtais nuostatais. Visos lėšos buvo naudojamos tikslingai.

Mano, kaip Savivaldybės vadovo prioritetas, kad kiek-vienas Šilutės rajono savivaldybės  žmogus, kiekvienas bendruomenės narys švenčių proga būtų ne tik pasveikintas, bet ir prisimintos visos organizacijos ir visuomenės grupės. Net ir pagal Vietos savivaldos įstatymą (20 straipsnis) Mero funkcijoms priskirta, kad Savivaldybės meras pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti bei bendradarbiauti tiek su įstaigomis ir organizacijomis, tiek su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Šį kartą noriu padėkoti Šilutės rajono savivaldybės tarybos vardu tiems, kurie kuria Šilutės krašto gerovę, puoselėja jo kultūrą, ugdo mūsų vaikus, dirba ir neapleidžia pamario žemės, o eksmerams norėčiau palinkėti padoraus politinio dialogo, juolab kad patys naudodavo visus Mero fondo pinigus, o apie taupymą užmiršdavo. Tai patvirtino Savivaldybės skolos (2014 m. liepos 1 d. jos buvo 50 341 600 litų), kurias aš, kaip Meras, paveldėjau ir kartu su Administracija dabar ieškau būdų, kaip mažinti.

Skolas mažinu nuo pirmos paskyrimo dienos, pradėdamas nuo savęs. Mano tarnybinis mobiliojo ryšio telefono aparatas kainuoja 320 litų, o buvusio mero, dabartinio Tarybos opozicijos lyderio Šarūno Laužiko kainavo 1700 litų, beveik šešis kartus brangiau. Tai tikroji tiesa.