Devyniasdešimtmetis laukia ir vedybinio gyvenimo 60-mečio

 90 metis Bartkus GorainiaiAntradienį gražaus būrio sveikintojų sulaukė Vainuto seniūnijos Gorainių kaime gyvenantis Alfonsas Bartkus, tądien šventęs 90-mečio jubiliejų.

Į senolio namus sugužėjo visas Vainuto aktyvas, visada sveikinantis visus apylinkės ilgaamžius: seniūnas Vitalijus Mockus, klebonas Dainoras Židackas, socialinio darbo organizatorė Marta Miliauskienė, „Caritas“ atstovė Marytė Juškevičienė bei Gorainių bendruomenės atstovė Salomėja Pakalnienė.

Senolis nepajėgė nuslėpti nustebimo, savo namuose išvydęs tiek garbių svečių. O visa šeima, gausus anūkų ir proanūkių būrys į Gorainius sugužės ir jubiliatą sveikins rytoj.

A.Bartkus gimė ir augo Vainuto seniūnijos Balandiškės kaime su broliu ir dviem seserimis. Į tremtinių sąrašus patekusį brolį jau seniai priglaudė Krasnojarsko srities žemė, sulaukusi 95-erių mirė ir viena sesuo. Tad Alfonsui beliko viena sesė, šiuo metu skaičiuojanti jau 96-uosius metus.

Būdamas jau 30-ies Alfonsas vedė Gorainiuose gyvenusią beveik dešimtmečiu jaunesnę Zofiją ir kėlėsi gyventi į jos kaimą. Čia pasistatė savo namus, susilaukė dukters Irenos ir dviejų sūnų. Irena šiuo metu gyvena ir dirba uostamiestyje, Stasys liko tėvų sodyboje, o sūnus Alfonsas įsikūrė Šilutėje.

Artimieji džiaugiasi, kad tėvukas, net ir persirgęs insultu, išliko šviesaus proto, kad visada laukia jų maloniai šypsodamasis.
Dabar A.Bartkus savo sodyboje gyvena su žmona Zofija, su kuria lapkričio 28 dieną švęs ir bendro gyvenimo 60-ties metų jubiliejų. Su tėvais gyvena ir sūnus Stasys.