Diabeto klube paminėta vilties gyventi diena

diabeto minejimas 2„Kontroliuokite savo ligą, tada ir rytojus bus šviesesnis“, – ketvirtadienį diabeto klubo Šilutėje „Diabetas ABC“ nariams ištarė klubo pirmininkė Aldona Vytienė.

Minėdami dieną, kurią gimė insuliną išradę ir viltį gyventi suteikę mokslininkai, klubiečiai ne tik vaišinosi gardžiomis vaišėmis, priiminėjo nuoširdžius sveikinimus, bet išklausė ir klaipėdietės lektorės Daivos Eičinienės paskaitą „Diabeto mokymas ir profilaktika“.

Sveikino žodžiais, gėlėmis ir muzika

Paminėti Pasaulinės diabeto dienos, kuri yra švenčiama lapkričio 14-ąją, į Rusnės gatvėje įsikūrusį klubą susirinko gausus būrys diabetu sergančių, tačiau gyvenimo džiaugsmo nepraradusių klubo narių.

Juos pasveikinti atvyko nemažai garbių ir brangių svečių: Šilutės rajono Visuomenės sveikatos biuro direktorė Virginija Vaivadaitė, savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistė Albina Šidlauskienė, astmos klubo „Ave Vita“ pirmininkė Elytė Čerlinskienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Šilutės skyriaus atstovės Virginija Mačijauskienė, Stefa Jasaitienė ir nevyriausybinės organizacijos „Sielos paguoda“ nariai, kurie savo sveikinimus perdavė ne tik gėlėmis, gražiais linkėjimais žodžiu, bet ir iš širdies skambančia muzika.

Dainos apie mamą, gražias jaunas dienas ir romansai apie meilę suvirpino ne vieno šventės dalyvio širdį. Su grauduliu širdyse žmonės tylos minute pagerbė ir šiais metais amžinybėn iškeliavusius klubo narius – Povilą Kundratajevą, Heincą Kumetaitį ir Antaną Matulionį.

Vėliau pasveikintos ir šių metų jubiliatės – Danutė Butkienė, Ligita Budvytienė, Albina Kairienė, Prakseda Macikienė, Regina Matulionienė, Janina Kadienė ir Elena Kinčienė.diabeto minejimas

Klubo pirmininkė Aldona Vytienė džiaugėsi, kad į renginį susirinko pilna salė ir dar kartą priminė, kad Pasaulinės diabeto dienos minėjimo tikslas yra skleisti žinią apie šią ligą, teikti socialinę ir metodinę pagalbą klubo nariams ir jų šeimoms, pakalbėti apie ligos priežastis, jos profilaktiką ir galimas komplikacijas.

„Mūsų klubo nariai mokomi ne tik savikontrolės, bet ir kaip reikia gyventi su šia liga. Šiuo metu klubui priklauso apie 160 narių, kurių daugelis yra vyresni nei 50 metų ir serga antro tipo cukriniu diabetu. Turime ir 4 vaikus. Į klubą atėjusius naujai susirgusius žmones pagal galimybes stengiamės išsiųsti į Lietuvos diabeto asociacijos organizuojamas Diabeto mokymo stovyklas. Klubo nariams organizuojami seminarai, paskaitos, kurias skaito lektoriai iš Vilniaus ir Kauno klinikų, Klaipėdos.

Kaskart sergantieji ne tik sužino ką nors nauja apie ligą, susipažįsta su naujovėmis, tačiau jiems yra atliekami įvairūs kontroliniai tyrimai. Iš Diabeto asociacijos gauname naujausią medicininę literatūrą, taip pat sudaroma galimybė pigiau nei vaistinėje nusipirkti cukraus kiekiui kraujyje matuoti reikalingų juostelių“, – pasakojo A.Vytienė.

Klubo pirmininkė džiaugėsi visais diabetikams padedančiais geros valios žmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis.

„Daug pinigėlių mums suaukoja Raudonasis Kryžius. Be galo dėkingi jiems turime būti ir už labdarą“, – kalbėjo A.Vytienė. Tarsi patvirtindamos, kad tikrai yra už ką dėkoti, Raudonojo Kryžiaus draugijos Šilutės komitete atstovės klubui „Diabetas ABC“ įteikė finansinę 460 litų dovaną, kuri suruošta iš Raudonojo kryžiaus aukų dėžutės bei geranoriškai nusiteikusių „Litfarmos“, „Purienos“ ir „Šeimos“ vaistinių pagalba.

Yra spręstinų dalykų

Tačiau, kad ir kaip bebūtų gaila, šiandien Šilutės diabeto klubo nariai gali džiaugtis ne dėl visko.

„Nesame lygūs kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, nes iš Savivaldybės net negalime gauti nemokamo transporto, todėl jau nebe pirmą kartą kartu neišvažiuojame į Lietuvos diabeto asociacijos renginius“, – kalbėjo A.Vytienė.

Labiausiai diabetikus papiktino priimtas sprendimas nebefinansuoti sergančiųjų kelionių į Kauno klinikas pas specialiai diabetikus konsultuojančias akių gydytojas, kokių Klaipėdos mieste nėra.

„Nemokamai galime važiuoti į Klaipėdą, tačiau ten lazerio kabinetas atidarytas visai neseniai, keli diabetu sergantys žmonės po procedūrų visiškai apako“, – apgailestavo klubo pirmininkė.