Didinga Nepriklausomybės akto kelionė aplink Šilutės rajoną prasidėjo Stemplėse

nepriklausomybes zygis_1pPenktadienį Stemplėse pradėtas unikalus švėkšniškių sumanytas žygis, skirtas pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį. Šis mažas kaimelis – vieno iš dvidešimties Nepriklausomybės akto signatarų – Kazimiero Stepono Šaulio – gimtinė.

Per šią savaitę visų Šilutės rajono seniūnijų atstovai dviračiais, vežimaičiais, pėstute ar net valtimis  Nepriklausomybės akto kopiją gabena per visas seniūnijas, kol galiausiai sugrįš į Švėkšną. Žygis bus baigtas penktadienį, rugsėjo 16 d. Švėkšnoje. O šeštadienį Švėkšnoje bus atidengtas paminklas signatarui K.S.Šauliui.

Demonstruos vienybę ir draugiškumąSTEMPLES _6

Praėjusio penktadienio rytą rajono vadovai ir būrys Švėkšnos seniūnijos bendruomenės narių suvažiavo į atokų šios seniūnijos kaimą – Stemples. Bet šis kaimelis ir visas Šilutės rajonas gali didžiuotis čia užaugusiu didžiavyriu – Lietuvos nepriklausomybės akto signataru, kunigu, visuomenės ir valstybės veikėju prof. K.S.Šauliu.

Stemplių bažnytėlėje Švėkšnos klebonas Saulius Katkus aukojo šv. Mišias, palaimino žygio dalyvius ir jų misiją.

Į Nepriklausomybės akto žygio per Šilutės rajoną žygeivių palydas atvyko rajono meras Vytautas Laurinaitis, savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis, jų pavaduotojai Algis Bekeris bei Virgilijus Pozingis.

Palydų ceremonijoje dalyvavo savivaldybės politikai švėkšniškiai Antanas Martinkus ir Arūnas Kurlianskas, Stemplių kaimo gyventojai. Tarp jų buvo ir signataro giminaičiai Bronius Sabaliauskas, Janina Bliūdžiuvienė.

 

Stemplėse, prie iš ąžuolo išskaptuoto paminklo, žyminčio K.S.Šaulio gimtinės vietą, žygeivius išlydintis meras V.Laurinaitis dėkojo švėkšniškiams, kad jie sugalvojo tokį puikų žygį – renginį, kuris taps įsimintinu visos savivaldybės žmonėms. Pasak mero, žygyje nešamas Nepriklausomybės akto tekstas ir žygio metraštis, kuriame pasirašys visi žygyje dalyvavę žmonės, suartins seniūnijų bendruomenes, pademonstruos jų vienybę ir draugiškumą.

nepriklausomybes zygis_kurlianskisLinkėjo Tėvynę mylėti kaip mamą

Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis pasidžiaugė, kad iš tokio mažo kaimelio kilęs žmogus tapo tokiu didžiu Valstybės kūrėju.

Savivaldybės politiko A.Kurliansko kalba buvo skirta žygio pradžios nekantriai laukiantiems skautams. Jis linkėjo jiems Tėvynę mylėti kaip mamą. Pasak politiko, kartais mama yra rūsti, kartais mažai suprantama, tačiau ji yra vienintelė ir vaikai privalo ją mylėti. Prasti yra vaikai ar savo Tėvynės piliečiai, kurie kalbomis ar veiksmais dergia savo šeimą, gimtinę.

Savivaldybės tarybos narys A.Martinkus linkėjo visiems valstybės atkūrimo šimtmetį pasitikti su viltimi ir tikėjimu, kad gyvensime geriau. Jis kvietė didžiuotis savo valstybe ir branginti savo artimus.

Stemplių bendruomenės pirmininkė Ramutė Kungienė žygeiviams linkėjo saulės šilumos ir kelionės be lietaus bei dėkojo jiems už tai, kad pasiryžo tokiai įsimintinai kelionei.

Parašai metraštyje ir šimtmečio ąžuolas

nepriklausomybes akto_zygis_kolonaVisi žygio dalyviai ir juos palydintys asmenys įrašė savo vardus ir pavardes žygio metraštyje. Be abejo, pirmieji buvo savivaldybės vadovai bei signataro K.S.Šaulio giminaičiai.

Susirinkusieji signataro gimtinės vietoje pasodino ąžuoliuką, skirtą pažymėti ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Sodino bene visi: kas kastuvu po žiupsnelį žemės pridėdami, kas prispausdami šaknis, kas palaikydami  ąžuoliuką už stiebo ar rišdami prie kuolų.

Gardame, Žemaičių Naumiestyje, Vainute

Nepriklausomybės akto žygio dalyvių metraštį kartu su Nepriklausomybės akto kopija iš Stemplių į Bliūdsukius dviračiais išvežė 30 Švėkšnos Alicijos Rugytės skautų draugovės narių. Juos į žygį dviračiais vedė draugovės vadovės Violeta Stonienė, Danute Šneideraitienė, Švėkšnos seniūnas A.Šeputis, savivaldybės politikai – švėkšniškiai.

Gardamo seniūnijos Bliūdsukių kaime, prie bendruomenės namų, švėkšniškių laukė Gardamo seniūnijos kaimų žmonės. Jie žygeivius pasitiko su muzika, dainomis, pavaišino arbata. Švėkšnos seniūnas A.Šeputis ir rajono vadovai  relikvijas perdavė Gardamo seniūnijos atstovėms – seniūno pareigas einančiai Birutei Pocevičienei ir kultūros darbuotojai Linai Balčiauskienei.

Gardamo bendruomenės atstovai per Meškinę ir Šylius dviračių ir arkliais kinkytų vežimų kolona nuvyko į Žemaičių Naumiesčio seniūnijos pakraštyje – Makių kaime – esančią  žinomo sodininko Stepono Mockaus sodybą.

Gardamiškius čia pasitiko ir Žemaičių Naumiesčio bendruomenės pirmininkė Rasa Trakšelienė bei Degučių bendruomenės pirmininkė Irena Vismantienė. Mockų sodyboje žygeiviai ir juos sutikę naumiestiškiai linksmai užkandžiavo, jiems koncertavo kaimo kapela „Žaliakalnis”.

Čia Nepriklausomybės akto kopija įteikta Žemaičių Naumiesčio seniūnui Virginijui Stasiuliui. Šeštadienį ir sekmadienį aktas ir metraštis buvo eksponuojami Žemaičių Naumiestyje, šv. arkangelo Mykolo katalikų bažnyčioje.

Pirmadienį Žemaičių Naumiesčio bendruomenė nuo ryto dviračiais ir mašinomis Nepriklausomybės akto kopiją nugabeno į Vainutą. Žygeivių ir Vainuto bendruomenės susitikimas įvyko prie paminklo Nepriklausomybės kovų savanoriams.

Per pirmadienį Nepriklausomybės aktas apkeliavo Vainuto seniūniją: žmonės aktą išvežė dviračiais, plukdė baidarėmis: vainutiškiai simbolinį dokumentą perdavė gorainiškiams, jie – bikavėniškiams, pastarieji – Balčių kaimo bendruomenei, o šioji – katytiškiams.

Graži Nepriklausomybės akto perėmimo ceremonija rugsėjo 11 dienos 16 valandą vyko ant Katyčių seniūnijos Akmeniškių piliakalnio.

Žygis truks visą savaitę

Katytiškiai rugsėjo 12 dieną (antradienį) pėsčiomis pasieks Stubrius ir 12 valandą prie Stubrių bendruomenės namų aktą perduos Usėnų seniūnijai. O 16 valandą akto perdavimo ceremonija vyks Juknaičių seniūnijoje, prie tilto per Veižės upelį, kur iš usėniškių relikvijas, atvežtas dviračiais ir automobiliais, perims juknaitiškiai.

Kas rytą 9 valandą žygeiviai išvažiuoja iš vienos seniūnijos į kitą:

trečiadienį 9 val. – iš Juknaičių į seniūnijos Tatamiškės kaimą; 15 val. susitikimas Tatamiškės prieplaukoje; 16 val. juknaitiškiai laivu atplauks į Rusnės prieplauką ir relikvijas perduos rusniškiams;

ketvirtadienį 9 val. rusniškiai išplauks į Kintų seniūnijos Minijos (Mingės) kaimą; 12 val. – susitikimas Mingės prieplaukoje, prie S.Petrošiaus sodybos; 16 val. kintiškiai laivais atplauks į Saugų seniūnijos Lankupių kaimą ir ant kabamojo tilpo relikvijas perduos saugiškiams;

penktadienį 9 val. saugiškiai automobiliais ir keturračiais važiuos į Švėkšnos seniūnijos Žagatpurvius; 12 val. – saugiškių ir švėkšniškių susitikimas Žagatpurvių poilsio aikštelėje;

penktadienį 12.30 val. bėgte, dviračiais ir karieta Nepriklausomybės aktas bus išgabentas į Švėkšną ir per naktį saugomas bažnyčioje.


Šeštadienį Švėkšnoje vyks paminklo Vasario 16-osios akto signatarui Kazimierui Šauliui atidengimo iškilmės:
11 val. – konferencija Švėkšnos parko gimnazijos salėje,
13 val. – šv. Mišios Švėkšnos bažnyčioje,
14 val. – eisena iš bažnyčios į skverelį, paminklo atidengimas.