Dilema merei – būti ar ne karinio laivo krikštamote?

LAIVO KRIKSTAMOTE 1 copyRajono Taryboje pritarta Savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų priešmininių laivų diviziono laivo M 53 „Skalvis“ įgulos bendradarbiavimo sutarčiai. Rajono merė Daiva Žebelienė įpareigota šią sutartį pasirašyti. Merė yra gavusi pasiūlymą tapti šio laivo krikštamote.

Rajono politikas „tvarkietis“ Vaidas Pavilonis abejoja, ar D.Žebelienė gali būti minėto laivo krikštamote. Jo nuomone, tai galėtų laivui užtraukti nelaimę, nes prieš keletą metų „Skalvis“ jau buvo krikštytas.

„Skalvis“ krikštamotę jau turi

Šilutės rajono savivaldybės ir laivo „Skalvis“ įgulos bendradarbiavimas prasidėjo 2001 metais. Tuomet „Skalvio“ įgula ir tuometinis rajono meras Algirdas Balčytis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Laivo krikštamote tada tapo Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė.

Apie to meto krikštynas posėdyje užsiminė ir dabartinis vicemeras A.Balčytis. Jis sakė, kad laivininkai tikriausiai dar turi tuomet rajono Tarybos vardu įteiktą Savivaldybės vėliavą ir herbą.

Rajono politikas „darbietis“ Saulius Stankevičius pasidžiaugė Savivaldybės ketinimu  bendradarbiauti su laivo įgula ir paragino merę D.Žebelienę prisipažinti, kad ji yra raginama tapti „Skalvio“ krikštamote. Klausė, ar ji žinanti, į kurį laivo galą reikės sudaužyti šampano butelį. D.Žebelienė patvirtino, kad žino.

Kodėl dabar „Skalvio“ įgula, atnaujindama bendradarbiavimo sutartį, nori vėl rengti krikštynas ir ieško kitos krikštamotės? Toks klausimas kilo V.Paviloniui. Krikštamotės vaidmens neatsisakiusiai D.Žebelienei V.Pavilonis perdavė savo nuogąstavimus: pagal nerašytas laivininkų taisykles, jeigu laivas nebuvo paskendęs ir pavadinimas nėra pakeistas, laivo krikštamotė negali būti pakeista. Taisyklės nesilaikymas gali laivui užtraukti nelaimę.

Laivas – kitas

Po posėdžio V.Pavilonis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Karinio jūrų laivyno vadas fl. admirolas Kęstutis Macijauskas merės D.Žebelienės prašė paskirti Šilutės rajono savivaldybės atstovę tapti laivo M 53 „Skalvis“ krikštamote, nes paprastai laivus krikštija moterys. Tame rašte neužsiminta apie konkrečiai pageidaujamą asmenį – D.Žebelienę.

V.Pavilonis „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad dėl „krikštamotės“ parinkimo su Tarybos nariais nesitarta. Jo nuomone, rajono politikai viešoje diskusijoje tikriausiai būtų apsisprendę krikštamotės vaidmenį skirti V.Griškevičienei, kuri sėkmingai ėjo tokias pareigas ir tikriausiai dar daug metų nepakeis pareigybės statuso. Dabar apie krikštamotės parinkimą spręsta labai siaurame ratelyje, todėl V.Paviloniui kyla abejonių, kad D.Žebelienei asmeniškai norisi susireikšminti.

„Skalvio“ krikštamotė V.Griškevičienė „Šilutės naujienoms“ teigė turinti daug gražių prisiminimų apie bendravimą su laivo įgula. Ji yra dalyvavusi visuomenės ir karių susitikimuose, yra plaukiojusi krikštytu laivu atviroje jūroje. Jei rajono vadovybė pasirinko kitą atstovą krikštamotės vaidmeniui, V.Griškevičienė nejaučia jokios nuoskaudos.

D.Žebelienė sakė, kad rajono Tarybos posėdyje V.Pavilonio pasakytos prielaidos apie „nerašytų taisyklių pažeidimą“ ir galimos nelaimės užtraukimą yra tik jo pasvarstymai. Karinės jūrų pajėgos gavo modernų priešmininį laivą, kuris pakeis karinėse jūrų pajėgose 2011 m. tarnybą baigusį buvusį patrulinį laivą P33 „Skalvis“. Taigi laivas yra kitas, nors įgula ir laivo pavadinimas yra tie patys. Todėl ji nematanti priežasčių, kodėl negalėtų atlikti jai siūlomo krikštamotės vaidmens.

Paklausta, kas pasiūlė ar nusprendė, jog būtent jai turėtų atitekti garbė tapti laivo krikštamote, D.Žebelienė atsakė, kad pirmasis apie tai užsiminė vicemeras A.Balčytis.

Pasak A.Balčyčio, jis apie tai kalbėjosi su Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariais. Jo nuomone, laivo įgula turėtų džiaugtis, kad bendradarbiavimo sutartį pasirašys bei krikštamote taps vienas ir tas pat asmuo – rajono merė.

Karinio laivo M53 „Skalvis“ inauguracija ir krikštynų ceremonija įvyks gegužės 18 dieną Klaipėdoje, kruizinių ir karo laivų terminale.