Dirbo ar nedirbo seniūno žmona?..

darbas paieska 1Viešieji darbai – bent nedidelė galimybė darbo neturintiems žmonėms gauti atlyginimą, o vėliau – ir socialinę paramą. Šiemet tokius darbus mūsų rajone dirbo daugiau nei 700 žmonių, bet kai kurių „darbas“ sukėlė aplinkinių pasipiktinimą…

Dirbančios nematė niekas

Redakcija sulaukė skam-bučio iš vienos rajono seniūnijos. Pašnekovė tvirtino, kad savo žmoną viešųjų darbų šiemet gegužę, birželį ir liepą buvo įdarbinęs ir vietos seniūnas. Bet ypatingo kaimynų dėmesio šis faktas sulaukė ne todėl. Skaitytojų tvirtinimu, seniūno žmona tiesiog… nedirbo. Bet pinigus už neva atliktą darbą pasiėmė.

„Klausėme seniūno žmonos, kur ji dirbo, bet tikslaus atsakymo taip ir nesulaukėme. Kartą sakė, kad seniūnijos centre, kitą kartą nurodė kaimą, kuriame pati gyvena. Bet nei ten, nei ten jos niekas nematė dirbant“, – pasakojo paskambinusi moteris.
Seniūnijos darbuotojos, klausiamos, kaip seniūno žmonos pavardė atsidūrė viešųjų darbų tabeliuose, jei jos niekas nematė dirbančios, esą tik traukė pečiais ir nieko konkretaus atsakyti negalėjo.

Darbų tenka graibytis

Pats šios seniūnijos vadovas „Šilutės naujienas“ tikino, kad jo žmona tikrai dirbo: tvarkė gyvenvietės teritoriją, grėbė žolę ir lapus, ravėjo gėlynus.

Be to, ji yra nuolatinė vietos bendruomenės talkininkė. Bendruomenės reikalus dažnai tvarko ir dabar, neskaičiuodama savųjų valandų, nors oficialiai viešųjų darbų jau nebedirba. Bendruomenėms talkina ir kiti viešuosius darbus dirbantys žmonės, o ką daryti, jie paprastai aptaria kartu su bendruomenių pirmininkais.

Seniūnas sako, kad ir kitiems viešuosius darbus dirbantiems žmonėms darbų randama ne kiekvieną minutę ir tų minučių tiksliai suskaičiuoti neįmanoma. „Ką duosi dirbti vyrams, kai lauke lyja?“ – klausia jis. O šią vasarą juk lijo beveik kasdien. Patalpose darbų yra labai mažai, tad, anot seniūno, buvo ne viena diena, kai ir moterys, ir vyrai stoviniavo.

Ką seniūnai siūlys dirbti dabar, kai rajono Tarybos sprendimu, dvigubai ilgiau turės dirbti socialines pašalpas gaunantys žmonės? „Graibysimės tų darbelių, be darbo atėjusio žmogaus juk nelaikysi. Šluosime šaligatvius, grėbstysime lapus, žiemą kasime sniegą, kokiam senoliui malkas kaposime“, – atsakė seniūnijos vadovas.

Iš 700 žmonių patikrina tik 5 proc.

Viešųjų darbų programas mūsų rajone kuruoja Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Jakštienė. Tad situaciją ir papasakojome J.Jakštienei.

Specialistė sakė, jog darbininkus į viešuosius darbus siunčia Darbo biržos konsultantai, tad ji pati tų įdarbintų žmonių net nematanti. Bet dirbančiųjų patikros vyksta, nors patikrinti privaloma tik mažą dalį – vos 5 procentus darbininkų.

Šiemet, pasak J.Jakštienės, viešuosius darbus dirbo daugiau nei 700 žmonių, tad sužiūrėti visus tiesiog neįmanoma. Darbdavių taip pat susidarė apie septynias dešimtis, nes darbininkus įdarbina medicinos įstaigos, mokyklos, seniūnijos, girininkijos, privačios įmonės.

Beje, ankstesniais metais šį darbą gaudavo kur kas – net 3 kartus – mažesnis žmonių skaičius. Atlyginimus šiems žmonėms moka Savivaldybė, 60 proc. atlygio kompensuoja teritorinė Darbo birža.

Pasak J.Jakštienės, apie tokį atvejį, kai žmogus nedirbo, ji girdinti pirmą kartą. Iki šiol Darbo birža kartais sulaukdavo skundų dėl vėlavimų išmokėti atlyginimus, dažniausiai – iš viešuosius darbus mokyklose dirbusių žmonių. Bet šią problemą visada pavykdavo greitai išspręsti.

Pasiėmusi turinčių dirbti žmonių sąrašus J.Jakštienė sakė kartkartėmis važiuojanti į seniūnijas. Tuomet seniūnai veža parodyti, kur tie žmonės dirba ir ką jie jau nuveikė. Visų patikrinimų atvejais nedirbančių žmonių nerasta.

J.Jakštienė sako, jog patikrinti būtų galima ir dažniau, ir seniūnų apie tikrinimus neįspėjus, jei informacija būtų gauta tuomet, kai viešieji darbai dar vyko. Dabar šaukštai jau yra po pietų.

Specialistė prašo, kad ateityje panašių faktų žinantys žmonės skambintų tiesiai jai telefonu 78046. Bus išklausyta ir anoniminių skambučių ir reaguojama operatyviai. Tuomet dirbantieji būtų patikrinti net neinformavus seniūnų.

O minėta seniūnija, pasak J.Jakštienės, kitais metais bus kontroliuojama griežčiau nei kitos.