Diskutuojama dėl laikinojo atokvėpio tarnybų steigimo

laikinasis atokvepisSavivaldybių, neįgaliųjų organizacijų bei valdžios institucijų atstovai diskutuoja dėl laikinojo atokvėpio tarnybų steigimo šalyje. Lietuvoje gyvena apie 210 tūkst. sutrikusio intelekto asmenų, kurių daugelį prižiūri tėvai ar globėjai, tačiau kol kas nėra sąlygų neįgaliojo palikti laikinai saugiai globoti, tėvams prireikus kur nors išvykti ar susirgus.

Vienintelis šalyje trumpalaikės globos centras yra įkurtas Vilniuje. Ten vienu metu gali gyventi 15 sunkią ir vidutinę protinę negalią turinčių žmonių. Sutvarkius reikiamus dokumentus, neįgalųjį artimieji gali trumpam palikti, kai reikia išvykti pasigydyti, sutvarkyti buitinius reikalus ar aplankyti parodą, koncertą.

Sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ specialistai analizavo psichikos negalią turinčių žmonių ir jų globėjų padėtį 20 savivaldybių ir kiekvienoje jų maždaug 20 šeimų būtina tokia laikinojo atokvėpio tarnyba kaip sostinėje.

„Dirbti negaliu, esu izoliuota nuo visuomenės, jeigu taip galima pasakyti, aš esu pasyvi neįgalioji, kadangi auginu tokius vaikus, tai sugebėjau baigti tiktai mokslus, o dirbti negaliu išeiti. […] Mes neturime laisvo laiko, nes 13 metų mes su vyru neturime savaitgalių“, – sako neįgalių vaikų mama iš Šilutės Giedrė Mikšienė.

„Norisi kaip ir kiekvienai mamai dirbti, užsidirbti, turėti savo pinigėlių, o yra labai sunku suderinti darbą ir vaiko priežiūrą. […] Gali sakyti, susirask auklę. Susirasti auklę mėnesiui ar dviem neįgaliam žmogučiui – be galo neįmanomas dalykas“, – sako neįgaliojo mama iš Tauragės Indra Uginčienė.

Specialistai pastebi, kad, kuriant laikinojo atokvėpio tarnybas, aktyviau turėtų veikti savivaldybės, todėl savivaldos įstatymą siūlo taisyti. Mat pagal jį savivaldybės atlieka valstybės deleguotas ir savarankiškas funkcijas. Pastarosioms vykdyti skiriamas mažesnis finansavimas.

„Daugumoje savivaldybių yra normalu, kad visos socialinės paslaugos, ypatingai specialiosios, jos yra prioritetų sąrašo gale. Jeigu lieka pinigų, teikia tas paslaugas, jeigu nelieka, neteikia“, – sako Sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovė Dana Migaliova.

Yra paskaičiuota, kad į institucinę globą patekęs žmogus valstybei kainuoja brangiau negu gaunantis paslaugas bendruomenėje. Nuo 2020 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketina palaipsniui pereiti nuo institucinės neįgaliųjų globos prie paslaugų teikimo bendruomenėse ir šeimose. Laikinojo atokvėpio tarnybų kūrimas – pirmasis žingsnis šia kryptimi.