Dovana bibliotekos Knygos muziejui

knyga2F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejaus fondas praturtėjo nauja knyga. Šventojoje gyvenanti Zita Šekštelienė skaitytojams padovanojo austrų rašytojo, pasakotojo ir folkloristo Josefo Wichnerio (1852-1923) pamokančių istorijų ir linksmų pokštų rinkinį „Aus der Mappe eines Volksfreundes“ (Iš liaudies aplanko), išleistą 1895 metais Heinricho Kirscho leidykloje Vienoje.

Leidinį bibliotekai perdavė Pagrynių kaimo gyventoja Evelina Oželienė. Vokiečių kalba ir gotišku šriftu išspausdintoje knygoje pateikti 56 pasakojimai. Deja, 117 knygos gyvavimo metų neliko nepaliesti laiko ir aplinkos: nebeįmanoma nustatyti knygos viršelio ir nugarėlės dekoracijų, reikalingas atskirų lapų sutvirtinimas.

Ne knygos senumu, autoriaus populiarumu ar teksto savitumu šis leidinys svarbus Šilutės krašto kultūrai ir istorijai, o knygą žyminčiu spaudu „Heydekrug. Ostpr. / Kreiswanderbibliothek“ (Šilokarčema. Rytų Prūsija / Apskrities kilnojamoji biblioteka). Remiantis spaudo įrašu galima teigti, kad knyga priklausė Šilokarčemoje veikusiai apskrities kilnojamajai bibliotekai. Biblioteką knyga turėjo pasiekti iki 1923 m., nes šiais metais Šilokarčema (vok. Heydekrug) pavadinta Šilutės vardu.

Mažojoje Lietuvoje valdžios nurodymu kiekviena apskritis XIX-XX a. sandūroje steigė kilnojamąsias bibliotekas. Taip buvo siekta bent dalinai išspręsti kaimo gyventojų aprūpinimo knyga problemą. Apskričių kilnojamosios bibliotekos kaimuose skleidė žemės ūkio, mokslo populiarinimo, grožinę ir visuomeninę politinę literatūrą vokiečių kalba. Lietuviško turinio spauda buvo įsileidžiama nenoriai. Nors dėl menkumo ir turinio skurdumo apskričių kilnojamųjų bibliotekų reikšmė kaimiškajai visuomenei buvo neypatinga, bet tai spartino liaudies bibliotekų apskrityje plėtrą.

Savita knygos kelionės istorija. Kurį laiką ji priklausė ją dovanojusios Z.Šekštelienės mamai. Ją moteriai, kalbančiai vokiškai, mainais už kiaušinius prieškario ar karo metais buvo atidavęs vokietis. Kaip knyga pakliuvo į pastarojo rankas, belieka tik spėlioti.